Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Bábek: Úsporný balíček vlády v kostce

Bábek: Úsporný balíček vlády v kostce

Úsporný balíček prošel v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou. Již samotná název je protimluv. Úspory vznikají tak, že je odložena spotřeba a část čistých příjmů se neutratí. Díky změnám desítek zákonů se však žádná spotřeba státu neodkládá, ale naopak zvyšuje. Vláda tak vlastně navrhuje další prohloubení obrovského zadlužení, jen o trochu menší rychlostí.

Premiér Fiala tvrdí: „Šetříme u sebe. Jdeme příkladem. Plníme předvolební sliby. Musíme se dostat k tomu, abychom dali finance státu do pořádku a zastavili nezodpovědné hospodaření.“  Hezká a líbivá slova. Jaká je realita?

Může si desetimilionový stát dovolit takový luxus, že kromě dětí, studentů a důchodců živí z daní téměř 1 000 000 lidí? V balíčku vláda píše, že sníží počet státních zaměstnanců. Zároveň s tím má dojít i ke snížení objemu jejich platů. Ve skutečnosti vláda plánuje přesný opak. Vzroste počet úředníků a vzroste i objem finančních prostředků na jejich platy – více ZDE. Výjimku z úsporných opatření mají například i policisté a celníci. Jejich počet vzroste, přestože jich máme násobně víc, než je v Evropě běžné. A porostou i jejich platy a takzvané výsluhy. Jen tak mimochodem již dnes stát vyplácí na výsluhách téměř 13 miliard korun ročně. Více ZDE.

Vláda slíbila, že bude redukovat počet státních agend a v důsledku toho klesne počet úřadů a institucí, které jsou státem zřizovány. Letos nově vznikla Digitální a informační agentura. Jen náklady na její založení se pohybovaly kolem půl miliardy korun a zaměstnáno tam má být několik stovek lidí. Zásadním smyslem jejich činnosti bude přerozdělovat dotace. Podobnou činnost vykonávají zaměstnanci Národní sportovní agentury a dalších nejméně 35 institucí, které kvůli přerozdělování peněz zřizuje stát. Samostatnou kapitolou jsou pak příspěvkové organizace, které samostatně působí pod hlavičkou ministerstev (příklad z praxe: na Ministerstvu zemědělství jich je dvacet – více ZDE). Jen náklady na provoz výše zmíněných institucí přesahují sto miliard korun. Překvapivě se v úsporném vládním balíčku nepočítá s tím, že by se alespoň některé z těchto úřadů a institucí rušily.

„Škrtneme dotace za 50 miliard,“ chlubí se vláda a v úsporném balíčku tomu věnuje několik vět. Již cudně mlčí o tom, kde a jaké dotace to budou. Víme jen tolik, že se to bude dít v následujících dvou letech. Vzhledem k tomu, že stát na dotace vynakládá ročně vyšší stovky miliard, je to jen několik kapek v moři. Ekonomové, analytici a NKÚ se vzácně shodují na tom, že se z dotačních titulů stal výnosný byznys miliardářů, holdingů, korporací a nadnárodních firem, který pokřivuje tržní prostředí. Zjištění NKÚ, že nikdo nevede o udělených dotacích a jejich využití žádný přehled, je tragické. Zvláště, když si uvědomíme, že jich bylo během pár posledních let uděleno více než 70 000 – více ZDE. Na tomhle principu vláda zřejmě nic měnit nehodlá, protože se o tom v úsporném balíčku nic nepíše.

Jak si tedy představuje vláda úspory na výdajové straně rozpočtu?
Nárůst počtu státních zaměstnanců, kteří jsou placeni z daní. Vyšší platy a výsluhy pro příslušníky represivních orgánů státu. Více úřadů a státem placených institucí, které rozdělují dotace. Prakticky žádná stopka dotačního byznysu pro holdingy a korporace. Prolongace plýtvání ve státním školství, zdravotnictví a ve výstavbě dopravní infrastruktury. Více byrokracie pod záminkou digitalizace, která je zlatým dolem pro politiky, úředníky a dodavatele technologií. 

Úspory v podání vlády jsou tak jen fikcí. Je to jen rafinovaná a matoucí hra se slovy. Přesněji, vláda tím maskuje, že – navzdory všem slibům – zvedá daně, které budou páteří celého úsporného balíčku. A týkat se to bude úplně všech daňových poplatníků. Paradoxně se to děje v době, kdy se meziročně zvýšil celkový daňový výběr o 13 %. Úsporný (konsolidační, ozdravný – název nechť zvolí si laskavý čtenář sám, ostatně je vždy zavádějící a matoucí) balíček nepřináší lepší kvalitu veřejných služeb, ale zvýšení byrokracie. Nepřináší ani příznivější podmínky pro další růst a prosperitu. Je to hazard, který v konečném důsledku snižuje naši konkurenceschopnost, brzdí investice do podnikání a podlamuje celkový hospodářský růst. Vlastně to jde shrnout jednou větou. Úspory žádné, zato největší zvýšení daní v jedenadvacátém století.

Radomil Bábek, podnikatel, předseda Podnikatelských odborů

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zdroj: blog autora

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Radomil Bábek

Radomil Bábek

Novinky

Nejnovější video

Politická rozprava: Pavel Strunz o účelovém používání předběžné opatrnosti

Proslov z Republikového sněmu, 11. 11. 2023.

PŘEPIS PROJEVU

Vážení spolustraníci, vážené spolustranice, milí hosté a samozřejmě, milé hostesky,

pohovořím o předběžné opatrnosti.

Jsem-li předběžně opatrný, nedopustím masovou imigraci ze zemí s jinými kulturními vzorci. Protože vím, že se mi to může vymstít v časovém horizontu jedné generace. Jsem-li předběžně opatrný, nezanedbávám armádu, časová konstanta vybudování armády je deset let, geopolitická situace se však může změnit za kratší dobu. Ještě v roce 2009 v Praze podepisovali Obama a Medvěděv redukci jaderných zbraní, necelých pět let poté Rusko anektovalo Krym. Jsem-li předběžně opatrný, nezakážu si zákonem dva ze tří stabilních zdrojů energie, uhlí a jadernou energetiku, což se vbrzku projeví na energetické bezpečnosti.

Po těchto příkladech oprávněné předběžné opatrnosti považte, co se děje u našich, stále ještě bohatých, sousedů v Německu. V několika politikách, migrace, armáda, jaderná energetika, Německo aplikovalo předběžnou neopatrnost. To má své důsledky. Slabou armádu v turbulentních časech, kriminalita roste, imigranti se zhusta neztotožňují s německým státem, vysoké ceny energií vyhání firmy z Německa, konkurenceschopnost upadá. Proto je těžko pochopitelné, že takto předběžně neopatrné Německo naopak bylo a je předběžně přeopatrnělé stran globálního oteplování, které hypoteticky může mít důsledky až za několik generací. Tedy dlouho po dokonaných důsledcích masové imigrace, zanedbávání armády, odklonu od jádra a uhlí. Německo převzalo paniku Grety Thunberg a stalo se motorem doktríny Green Deal.

Protože se Německo osvědčilo v několika ohledech jako odstrašující příklad, neměla by se Česká republika u něj inspirovat bez mimořádné obezřetnosti. Bohužel je však z některých prohlášení zřejmé, že česká vláda se na toto Německo hodlá čím dál víc orientovat. Hodlá například opakovat některé jeho energetické chyby. Odstoupení od uhlí, masovou podporu obnovitelných zdrojů, ale i zákaz spalovacích motorů. Ministr průmyslu potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033, zároveň Petr Fiala protlačuje nestabilní a obtížně regulovatelné obnovitelné zdroje energie bez vyřešení ukládání přebytků.

To si vyžádá paradoxní doplnění energetiky o zdroje spalující zahraniční fosilní palivo, zemní plyn, tedy nyní LNG, i z nestabilního Blízkého Východu, ale i oklikou z Ruska, za vyšší sazby než dříve, samozřejmě. Pokud se tak stane, bude to za cenu ztráty konkurenceschopnosti, za cenu, že se staneme hlubokým dovozcem elektřiny, což též nepřispěje k energetické bezpečnosti. Bude to za cenu obrovských regulací připomínajících socialistické plánované hospodářství, tzn. neférové podmínky a naprosté pokřivení trhu.

Naše vláda přestává být předběžně obezřetná v krátko a střednědobém horizontu.  Používá pouze Green Deal, a přitom se tak děje za situace, kdy větší světoví producenti skleníkových plynů, než je Evropská unie, si konkurenceschopnost takovouto doktrínou nepodkopávají.

Zároveň o správnosti premis antropogenního globálního oteplování pochybují i významní vědci, jedním z nich je kvantový fyzik John Clauser, nositel Nobelovy ceny za fyziku roku 2022. Ten letos podepsal petici proti klimatickému alarmismu. Kolega Clauser říká: „Populární narativ o změně klimatu odráží nebezpečné zkorumpování vědy. Chybná klimatická věda metastázovala do masivní šokové novinářské pseudovědy. Žádná skutečná klimatická krize neexistuje, existuje však krize energetická.“ Takové prohlášení chce odvahu. Nepapouškovat mantry jako dekarbonizace či klimaticky neutrální společnost může dnes vědcovi přinést nepříjemnosti. Pravděpodobnost financování jeho výzkumu se rapidně sníží. To je to zkorumpování vědy, o kterém hovoří Clauser.

Vážení, všiml jsem si nedávno zvláštní symbiózy. Zatímco Čína začíná lovit mozky na Západě, některé mozky na Západě vymýšlejí, jak jí lov usnadnit. Greta Thunberg a její řídící mozky v Evropské unii v zásadě vyhrály. A já doufám, že jenom bitvu, nikoli však válku.

Čekají nás eurovolby. Obdobně jako loni na sněmu, upozorňuji i letos předběžně opatrnicky naše budoucí europoslance, aby se naočkovali proti bruselóze. Ta, jak známo, způsobuje politickou sterilitu u velkých zvířat. Sami sobě položte otázku: co udělala EU za dvacet let našeho členství dobře? Myslím, že těch pozitivních počinů je velmi málo. Naši naočkovaní europoslanci se mohou pokusit to změnit. Konkrétně v energetice mohou prosazovat následující. Postavit se proti zákazu spalovacích motorů samozřejmě, prosazovat jadernou energetiku, bránit nesmyslným regulacím v rámci Green Dealu, neodstupovat od Energetické charty chránící investice do energetiky. Dle zdravého rozumu budou jistě konat i v jiných oblastech a já věřím, že z žádného našeho europoslance se nestane politický EUnuch. Děkuji za pozornost.

Oblíbené štítky

Radomil Bábek

Radomil Bábek

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31