Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Nelegální migrace – porovnání ochrany hranic EU a Austrálie

Nelegální migrace – porovnání ochrany hranic EU a Austrálie

Vnější hranice Evropské unie chrání „Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž“, zkráceně Frontex. Podíváme se, jak tato ochrana v praxi probíhá a porovnáme to s ochranou hranic v Austrálii. Zde je ochranou hranic pověřena Australská pobřežní stráž. Použijeme k tomu propagační videa, která o sobě uvádí obě pohraniční stráže.

Australská pobřežní stráž – vzkazuje „Nemáte šanci!“

Nejprve se podíváme se na video „Velitelův vzkaz“ od Australské pobřežní stráže.

Austrálie – video Velitelův vzkaz

Jejich nový velitel se snaží odradit zájemce od nelegální cesty do Austrálie. Uvádím celý přepis v češtině:

Ochrana australských hranic a zamezení ztrát na životech na moři jsou pro mě jako nového velitele operace Suverénní hranice nejvyššími prioritami. Můj vzkaz pro vás je jednoduchý: nepokoušejte se o nelegální námořní cestu do Austrálie. Nadále hlídáme vody Austrálie 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Pokud se pokusíte o nelegální námořní cestu, neuspějete. Buď budete vráceni zpět do země původu, nebo předáni k vyřízení do jiné země. V Austrálii se nikdy neusadíte. Nemáte žádnou šanci uspět.“

Jak si můžete přečíst, pobřežní stráž dává jasně najevo, že nelegálně příchozí vrátí zpět. A protože migranty důsledně vrací a brání jim ve vstupu, nemá Austrálie prakticky žádné problémy s migrací. Pro zájemce o migraci mají připravena další videa v mnoha jazycích, kde varují před nelegální cestou a ukazují, jak si požádat o povolení a tedy legální cestu. Videa mají stovky tisíc nebo i milióny zhlédnutí, zřejmě se na ně zájemci o život v Austrálii dívají.

EU a agentura Frontex – „zachránění“ migranti se musí vylodit v Evropě

Ve Středozemním moři provádí agentura Frontex operaci Themis, oficiálním cílem této operace je pomáhat Itálii s pohraniční kontrolou.

EU – operace Themis

Frontex ve svém videu na https://www.frontex.europa.eu/media-centre/multimedia/videos/joint-operation-themis-i9pnjL, též na YouTube, uvádí tohle (přeloženo do češtiny):

„Frontex zahájil novou operaci ve Středozemním moři, která má Itálii pomoci při kontrole hranic. Operace Themis odráží měnící se vzorce migrace i přeshraniční kriminality. Klíčovou složkou operace Themis zůstává pátrání a záchrana. Operace se rovněž více zaměřuje na vymáhání práva. Operace Themis má významnou bezpečnostní složku. Zahrnuje shromažďování zpravodajských informací a další kroky zaměřené na odhalování teroristických hrozeb. Operace Themis se bude týkat mezinárodních vod a zahrne příchozí toky z Alžírska, Tuniska, Libye, Egypta, Turecka a Albánie. Agentura Frontex posílila dohled nad oblastmi, kde jsou hlášeny nezjištěné lodě. Themis nepředpokládá vylodění zachráněných migrantů v Libyi nebo jiných zemích mimo EU. Frontex bude nadále pomáhat italským orgánům při registraci a identifikaci migrantů v hotspotech.“

Jak vidíme, činnost Frontexu se soustředí na záchranu migrantů. Záchrana lidí je jistě potřebná, pokud se nachází na rozbité lodi. Je ale potřeba vozit osoby, o nichž nic nevíme, jen do Evropy? Jak se zde jasně uvádí, Frontex má přikázáno převážet migranty na území Evropské unie. Vrácení do země, odkud vypluli, není přípustné. Pohled do mapy nám říká, že z Tunisu k Sicílii je to asi 140 km, z Libye je to zhruba 400 km. I pokud záchrana proběhne blízko pobřeží Afriky, jsou odvezeni delší trasou stovky kilometrů do Evropy.

Ochrana hranic
Porovnání ochrany hranic před nelegální migrací v EU a v Austrálii

Nelegální migrace v EU – jak to probíhá z pohledu převaděče – ilustrativní příklad

Představme si fiktivní situaci, že někdo chce vydělávat na nelegální migraci jako převaděč. Napřed shání v Africe zájemce o cestu do Evropy. Koupí si nějaký starý člun nebo menší loď. Snaží se zjistit, kdy a kde bude poblíž loď Frontexu nebo nějaké neziskovky. Vybere peníze od migrantů a nalodí je. Člun může řídit některý migrant, dostane slevu, převaděč pak nic neriskuje. Člun se plaví směrem k záchranářské lodi. Ve vhodné vzdálenosti převaděč nebo někdo na lodi zavolá signál loď v nouzi. Frontex přijme volání a vyšle nejbližší loď na pomoc. Ta migranty „zachrání“ a přepraví je na území EU. Možná to v praxi funguje trochu jinak, popsanou situaci jsem vymyslel, ale jak vyplývá z předchozích videí, je tento postup zcela uskutečnitelný. Převaděč sežene další zájemce, koupí starou loď, vybere peníze, nalodí zájemce o život v Evropě, loď vypluje, zavolá si o pomoc, … a převaděčovi peníze přibývají.

Když se Austrálii umí bránit migraci, proč to nedělá EU?

Vysvětluje to Robert Kotzian, právník a kandidát do europarlamentu za Svobodné, v rozhovoru #fackazprava. Důvodem takového postoje EU jsou příliš přebujelá lidská práva v EU. Když se migrant dostane pod efektivní kontrolu evropského státu, tak se na něj v tu chvíli vztahují všechna práva podle Evropské úmluvy o lidských právech. Například musíte individuálně posoudit žádost toho migranta, nesmíte ho třeba vydat do země, kde by mu hrozilo nějaké nelidské zacházení. I kdyby vyplul z Libye, tak ho do Libye vrátit nemůžete. Navíc od určité doby jsou součásti Frontextu tzv. Úředníci základních práv (Fundamental Rights Officers). Je jich asi 40 a můžeme je přirovnat k politickým komisařům v sovětské armádě. Tito tzv. politruci hlídali, zda se vojáci chovají v souladu s ideologií komunistické strany. Ve Frontexu tito úředníci kontrolují, zda zaměstnanci Frontexu neporušují práva migrantů. Mají pravomoc být přítomni v každé operaci Frontexu.

Dále je v Austrálii trvalá politická podpora zábrany migrace jak na straně voličů, tak i mezi politickými stranami. Tato podpora v EU bohužel chybí. Je to vidět třeba na rozboru hlasování europarlamentu o agentuře Frontex, deset z 21 českých poslanců toto usnesení podpořilo.

A co navrhují Svobodní?

Každý náš kandidát podepisuje dokument, ve kterém se zavazuje chovat se bezpodmínečně v souladu s několika zásadami. Proto mohou být na kandidátce i nezávislí kandidáti nebo členové jiných politických stran. Zásada číslo 5 znamená podporu důslednější ochraně vnějších hranic před nelegální migrací. Konkrétně k ochraně hranic navrhujeme:

„Řešením tohoto stavu je posílení ochrany vnější hranice schengenského prostoru, aby Frontex začal opět fungovat jako bezpečnostní složka a přestal fungovat jako neziskovka.“

Zásada vypadá jednoduše a rozumně, ale jak jsme vysvětlili výše, realizace tak jednoduchá nebude. Pokud právo EU způsobuje dovoz neznámých osob na území EU a tím velké bezpečnostní problémy, je třeba hledat způsoby, jak toto právo změnit. Naši poslanci budou hledat podporu u všech ostatních poslanců. V demokratických zemích slouží právo ve prospěch jejích občanů, ne ve prospěch občanů jiných států nebo dokonce teroristů, které mezi příchozími nemáme šanci poznat. Když si svoje hranice umí chránit Austrálie, musí to jít i v Evropské unii.

Článek vyjadřuje názory autora. Nejedná se o oficiální stanovisko strany.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Martin Zdráhal

Martin Zdráhal

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31