Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Registrace

Registrace

Jsme tu pro Vás. Svobodní.

Jsme tu pro ty, kdo šetří časem

Jsme první stranou, která je založena na elektronické komunikaci. Přitom zachováváme všechny demokratické principy. To je unikátní koncept, znamená to, že nemusíte trávit čas na schůzích. Hlasování probíhá na internetu, rozhodují všichni, nejenom delegáti. Hlasování je tajné, ale každý si může ověřit, že byl jeho hlas započten.

Férová soutěž místo komplotů

Nešvary v politických stranách spočívají v zákulisních dohodách a výměnných obchodech. Zavedli jsme jako první otevřené primárky: kandidátky nesestavují členové strany, ale nestraníci. Jejich počet není předem znám.

Jde nám o trvale udržitelnou svobodu

Naši svobodu omezuje konečnost zakotvená v přírodě, nechceme se vzdávat svobody více, než je nezbytně nutné pro fungování společnosti. Od úcty ke svobodě se odvíjí naše polemika se stávajícím pojetím evropské integrace, navrhujeme alternativní model spolupráce.

Stát pro nás má smysl

Svobodní předkládají filosofické pojetí státu, který je založen na presumpci důvěry. Stát je pozitivní hodnotou a má především chránit svobodu.

Usilujeme o obnovení důvěry

Čest a důvěryhodnost jsou základem pro vztahy v celé společnosti. Obnovení důvěry je náročný proces, spočívající na úctě k férové soutěži.

Prosazujeme férovou hru podle pravidel

Sdružujeme lidi, kteří prosazují férovou hru podle pravidel, kteří proti korupci staví všeobecné odhodlání bránit fair play. Naší společnou odpovědností je, aby zvítězil ten nejlepší. Respekt ke svobodné soutěži se nakonec vyplatí nám všem.

Svobodní jsou strana na desetiletí

Vytváříme stranu na desetiletí, s pevnou politickou filosofií a programem a s efektivní územní strukturou. Pomáháme členům připravit se na působení v politice. Nejsme dočasným seskupením za účelem okamžitého přístupu k moci. Strukturu Svobodných najdete ve Stanovách.

Prosíme, pomozte nám. Znáte nás a volíte nás? Potřebujeme Vaší pomoc při sestavování kandidátních listin. Příznivci strany nás mohou vysvobodit, aby o kandidátech nemuseli rozhodovat jen členové strany. Příznivci se zaregistrují a odesláním registračního poplatku (500 Kč) vstupují do našich diskusí a do výběru kandidátů. Být příznivcem je časově nenáročné.

Příznivcem strany se mohou stát svéprávní občané již od 15 let (držitelé občanského průkazu).

Prosíme, pomozte nám. Znáte nás a volíte nás? Potřebujeme Vaší pomoc. Uvažujete, že byste se aktivně zapojili do politiky? Pomůžeme Vám s politickou přípravou. Vyplníte přihlášku a zaplacením členského příspěvku 1000 Kč se hned nyní stanete příznivcem. K přijetí za člena se sejdete s členem předsednictva kraje, kde žijete. Krajské předsednictvo vás potom přijme za člena. Být v politické straně může znamenat více svobody, než nedělat nic, Váš vliv na veřejné dění se tím podstatně zvětší.


–>

Svobodni-31