Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Svobodní chtějí zrušení zákona o emisních povolenkách

Svobodní chtějí zrušení zákona o emisních povolenkách

V návaznosti na informace Lidových novin o chystaném zdražení tepla pro milion domácností až o 40 % kvůli zákonu o povolenkách, Svobodní prohlašují následující:

Svobodní prosazují zrušení Zákona č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v platném znění. Tento zákon povede od roku 2013 k masovému zdražování tepla, elektřiny, průmyslové výroby obecně a letectví.

Zákon na základě směrnic EU vyžaduje, aby firmy při výrobě složitě měřily emise kysličníku uhličitého, který je přitom běžnou přírodní sloučeninou nikterak neškodící zdraví, a aby platily za povolení k emisím, pokud se odchýlí od limitu, který jim stanoví byrokraté.

Zákon povede nejen ke korupci, zdražování a růstu nezaměstnanosti, ale také k umělému přesunu výroby do Číny a dalších zemí s menší ekonomickou regulací bez jakéhokoliv vlivu na globální objem emisí, ať už je jejich dopad na klima jakkoliv pozitivní či negativní.

Zákon má začít platit od ledna 2012, tak zbývá ještě čas na jeho včasné zrušení. Vzhledem k tomu, že nelze očekávat zrušení zákona touto vládou, chtějí Svobodní prosadit zrušení zákona spolu se zrušením zákona o povinném přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty a zákona o podpoře solárních, větrných a biomasových elektráren, ať již v rámci EU nebo mimo ni, až k tomu dostanou mandát voličů.

Za Republikové předsednictvo Svobodných
Petr Mach
předseda
15.1.2011

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31