STRUNZ: Bajka

STRUNZ: Bajka

Pro skupinu evropských zemí s mimořádně velkými deficity veřejných financí se vžila nelichotivá zkratka PIGS. Jedná se o počáteční písmena názvů států Portugal, Greece, Spain, a u toho I si dávají přednost Italové s Iry, kterou z jejích zemí to má vlastně znamenat.

Ne náhodou je tím největším hříšníkem Řecko, z kterého se stal závislák na tzv. „evropských“ dotacích (tvoří 2.5% řeckého HDP). A kdo je závislý, chce víc a častěji, a když už to nejde jinak, zavede i státní kreativní účetnictví. Kam se hrabou naše domácí erární Panduřiny skříňky na ty řecké truhly!

Že nedodržuje Řecko pravidla? Ale vždyť ti ostatní taky ne. Už dávno před krizí se maastrichtská kriteria stability eurozóny obrátila v prach. Snad jediný stát „uvnitř“ EU, který je splňuje, je Švýcarsko. A to je státy Unie sice obkrouženo a tlačeno k harmonizaci jeho efektivní státní správy s tou neefektivní EU, ale ještě ho zaplaťpánbůh nedonutili do svazu fakticky vstoupit.

Navrhuji ještě jednu zkratku, která se však již nevztahuje jen na shora uvedené země EU, ale vpodstatě na celou Unii: TITANIC (Totally Irresponsible Tumoured Area of Non-Innovative Countries). Vítejte na palubě.

Uznávám však, že toto přirovnání za prvé není příliš objevné a za druhé trochu pokulhává. Voda v podpalubí Titanicu začala stoupat po náhodném unikátním nárazu do ledovce. To, co se chronicky děje v Unii spíše než Titanic připomíná jinou gigaloď – Archu Noemovu. A to po dlouhé plavbě, kdy už všechna zvířata mají ponorkovou nemoc. Dávno a dávno tomu, co vstoupila na palubu dobrovolně v naději, že je to zachrání před potopou. A tenkrát si slavnostně přísahala, že blahobyt všech členů posádky je nedotknutelný cíl.

Nyní si však již notně lezou na nervy. S býkem prý není žádná legrace, netopýři všechny v noci budí svým popiskováním, paviáni se neustále snaží podělit o své blechy v kožichu s ostatními a intervenují v tomto smyslu u Noea. Bobři do všeho hlodají a sloni jsou prý příliš panovační. Noe však slony hájí argumentem, že na společnou hromadu píce nejvíce před naloděním nanosili, tak mají právo na úctu. Noe sám téměř nevychází ze své kajuty a jen si občas zve na konzultace zástupce některých zvířat.

Aby udržel disciplínu, Noe zavedl systém nařízení, která musí téměř každý dodržovat. Každou středu odpoledne je povinné opalování na slunci. Nejvíc si na to stěžují netopýři, ale nemají šanci to změnit. Dále Noe po poradě se slony přikázal sprchování choboty. Kdo chobot nemá, dostane studenou sprchu od jednoho ze slonů. Čistění zubů je také povinné a to i pro ty, kdo je nemají. Naopak výslovně je zakázáno hřebelcování koňů, neboť žíně vždycky nalétají slonům do sena určeného k sežvýkání. A aby nebyl nikdo diskriminován, budou všichni spát vstoje. Když to dokáží sloni, pak jistě i každý jiný. Stížnosti je možno podávat na předepsaných formulářích dostupných ve všech zvířecích jazycích. Nicméně Noe se jimi bude zabývat jen když počet stěžovatelů u konkrétního problému přesáhne pětatřicet procent členů osazenstva, blechy nepočítaje.

A jsou to opět sloni, kteří si u Noea prosadili, že při povinném šůrování paluby musí mít všichni obdobné podmínky. Tedy poměr váha/výkon musí být u všech stejně velký, aby ten úklid zvládli stejně pomalu a měli tedy stejně krátkou dobu odpočinku. To však znamená, že gazely musí nosit na hřbetě brašny se závažím. Proslýchá se, že mnozí úmyslně podhodnocují svou výkonnost, aby jim nebylo naloženo.

Harmonizace a progrese nastala i v trestních záležitostech. Králík je při provinění sešlehán proutkem, naproti tomu na slona je již třeba vzít ráhno. Problém je ale v tom, že ráhno kromě slona nikdo neuzvedne, a tak se ještě nestalo, aby byl slon potrestán za porušení pravidel soužití na Arše jinak, než varovným vztyčením ukazováku a mohutným „Ty ty ty!“.

Holubům není racky, kteří neustále krouží nad Archou, povolen vzlet. Přitom racci, ač nepatří k posádce, mají přistání povoleno a Noe na tom nehodlá nic měnit, neboť mu za to nosí ryby. Také tučňák, který se chce dostat na palubu, aby si po bouři odpočinul, je nucen vysolit tučný bakšiš splatný v rybách. Radši tedy hodně rychle skáče zpět do moře a odplouvá na sever.

Lov ryb je vůbec všeobecně podporován. Každému, kdo loví, je přisypáváno do žlabu a to z dávek píce těch ostatních. Protože však ryby jen málokdo jí, jsou nasušeny a rozemlety. Do každé potravy se pak povinně přimíchává rybí moučka a její poměr se bude časem stále zvyšovat.

Noeova opatřením k udržení disciplíny se však naprosto míjí účinkem. Zrovna předevčírem bobři uhlodali hlavní stěžeň, a to i když jim sloni nechávali dostatek větví, které si před naloděním na loď nanosili. Pantáta Noe měl co dělat, aby ostatní zvířata bobry nelynčovala. Zachránil je až – jindy zuřivý – býk, který překvapivě ostatní chlácholí slovy „Neudělali to schválně“, „To se může stát každému“ a podobně. Včera se přišlo na to, že býk před týdnem prorazil v podpalubí rohem díru, když trénoval na koridu místo aby vymetal prostor pro uskladnění ryb. Naštěstí je díra nad hladinou. Bobři tedy lynčováni nebyli, ale byly jim ubroušeny řezáky, aby do Archy nevyhlodali otvor pod čarou ponoru.

Noe, voda už dávno opadla. Vypusť holuba, dej přirazit, vyloď posádku. Přístaviště Ararat čeká.

Pavel Strunz je členem Svobodných. Vyšlo na blogu idnes.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31