Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

BEDNÁŘ: T.G.M. po sto šedesáti letech

BEDNÁŘ: T.G.M. po sto šedesáti letech

Před 160 lety se 7. března 1850 v Hodoníně narodil filosof, politik a státník, zakladatel Československé republiky, a tak obnovitel svobodné české státnosti po třistaleté nesvobodě, Tomáš Garrigue Masaryk.

Když v prosinci 1935 opouštěl prezidentský úřad, vyzval své následovníky, aby nezapomínali, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Přitom zdůraznil, že on se touto zásadou vždy řídil. Jaké ideály měl T.G.M. na mysli ?  

Byl to na prvním místě ideál rovnosti lidských duší jako mravních individualit z hlediska věčnosti. Odtud vyplývalo Masarykovo politické úsilí o rovnost svobodných demokratických států bez ohledu na jejich sílu a velikost. Masarykovo pojetí odolné a perspektivní evropské jednoty stojí právě na tomto základě. Evropským úkolem Masarykem založeného státu proto bylo úsilí o dosažení jednoty evropských demokracií, vyrůstající z jejich takto chápané rovnosti. Rakousko-Uhersko bylo jak ve své vnitřní, tak zahraniční politice opakem české, Masarykem formulované politiky. Masaryk se svým myšlením a jednáním dokonale odrakouštil již za Rakouska, a proto byl schopen účinným, rozhodujícím způsobem přispět k odstranění Rakousko-Uherska a jeho nahrazení svobodným a spravedlivým uspořádáním politických poměrů střední Evropy.

Nyní stojíme před obdobným úkolem. Bereme vážně Masarykův odkaz, a chceme mu zůstat věrni ? Pak se ale musíme důsledně a vytrvale stavět proti setrvání České republiky v nedemokratické Evropské unii, která,  jak nedávno výslovně prohlásil prezident Václav Klaus, po přijetí Lisabonské smlouvy odstranila suverenitu, tedy státní svrchovanost a svobodu demokratické České republiky. Tím omezila na minimum možnosti jejího svobodného demokratického rozhodování.

Jestliže se Svobodní vážně hlásí k odkazu T.G.M., nemohou se s takovým stavem smiřovat.

Náš úkol je proto jasný: Obnovit demokratickou svobodu a nezávislost svého státu ve skutečně svobodné, demokratické Evropě. Na této cestě máme v Masarykovi skvělý příklad statečného a prozíravého jednání.

Prof. Miloslav Bednář je místopředsedou Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31