Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Stanovisko Strany svobodných občanů k politickému rozhodnutí Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny navrhnout pozastavení činnosti Svobodných

Stanovisko Strany svobodných občanů k politickému rozhodnutí Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny navrhnout pozastavení činnosti Svobodných

Strana svobodných občanů považuje politické rozhodnutí Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny navrhnout pozastavení činnosti  Svobodných za  pokus zbavit se politické konkurence, která soustavně vystupuje proti socialismu v České republice a v Evropské unii.

Dne 7. května 2013 vydal Kontrolní výbor sněmovny usnesení, podepsané poslanci JUDr. Vojtěchem Filipem, RNDr. Vladimírem Koníčkem a Mgr. Romanem Sklenákem, kterým doporučuje sněmovně, aby požádala vládu ČR o pozastavení činnosti Svobodných, aniž by k takovému kroku existoval faktický důvod.

Strana svobodných občanů splnila své zákonné povinnosti a Výroční zprávu včetně všech ze zákona povinných dokumentů odevzdala  ve sněmovně dne 2. dubna 2013, tedy první pracovní den po státním svátku, na který připadla zákonná lhůta 1. dubna 2013. 

Přestože Výroční zpráva Svobodných visí od 2. dubna 2013 i s razítkem sněmovny na webu Svobodných a je k dispozici v parlamentní knihovně, vykládají si poslanci tento stav jako „neodevzdání zprávy“,  a proto jako důvod k pozastavení činnosti politické strany.

https://svobodni.cz/media/stanoviska-strany/1735-svobodni-zverejnuji-vyrocni-zpravu-rok-2012-skoncili-se-ziskem-384-tisic-kc)

Svobodní trvají na tom, že  podmínky pro rozhodnutí o pozastavení činnosti politické strany dle zákona nejsou splněny. Žádost o pozastavení činnosti bez zákonného důvodu považují za projev politické zvůle i obav z politické konkurence, kterou podporuje stále více lidí, kteří odmítají jak český tak evropský socialismus vedoucí k hospodářské i lidské katastrofě.

Pokud vláda přes neexistenci důvodů podá k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na pozastavení činnosti Svobodných, budou to Svobodní považovat za test systému, který zkouší, jak daleko může zajít.

Za Stranu svobodných občanů

Ing. Petr Mach, PhD., předseda Svobodných

Za správnost:

Irena Válová (tisková mluvčí), 736 530 384

V Praze dne 13. května 2013

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31