ČRo 1 – RADIOŽURNÁL: Konec klasických žárovek (Duel Mach-Bursík)

ČRo 1 – RADIOŽURNÁL: Konec klasických žárovek (Duel Mach-Bursík)

(MACH) …mám pocit, že lidé jako pan Bursík nebo Evropská unie mají v podstatě spotřebitele za idioty, když myslí, že se sami nedokážou rozhodnout, co je výhodnější, ano, leckdy je třeba výhodnější ta zářivka, tam si to nepochybně spousta lidí pořídilo, ale leckdy nikoli, když jdeme do sklepa jednou za rok a rozsvítíme si na chvilku a musíme zaplatit sto osmdesát korun místo sedmi korun za žárovku…

jan BUMBA, moderátor
——————–
Podle některých komentářů to vypadá jakoby od zítřka čekala na nevinné občany, kteří nechtějí nic jiného, než si pořádně posvítit, apokalypsa. Od 1. září nebudou na tuzemský trh uváděny žárovky, které nejsou čiré a jejichž příkon je sto wattů a vyšší. Podle nařízení Evropské komise by měly klasické žárovky po roce 2012 zmizet úplně, na trhu budou jen žárovky úsporné. Jde o opatření, které skutečně povede ke snížení spotřeby elektrické energie a ochraně životního prostředí, Nebo se jedná o zbytečné byrokratické rozhodnutí, navíc učinění pod tlakem lobbyistů? Otázky, připomínky můžete posílat na naši e-mailovou adresu radioforum@rozhlas.cz nebo nám můžete napsat SMS na číslo 9077703. Ve studiu vítám bývalého ministra životního prostředí Martina Bursíka. Dobrý večer.

Martin BURSÍK, bývalý ministr životního prostředí /Strana zelených/
——————–
Dobrý večer. Děkuju za pozvání.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
A také Petra Macha, předsedu Strany svobodných občanů. Dobrý večer i vám.

Petr MACH, předseda Strany svobodných občanů
——————–
Dobrý večer.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Machu, vy jste napsal, že zákaz žárovek je neekologický a nedemokratický. Probereme si to postupně. K té ekologičnosti se dostaneme za malou chvíli, teď k té údajné ne demokratičnosti. Proč si to myslíte?

Petr MACH, předseda Strany svobodných občanů
——————–
No, nerozhodl o tom náš parlament, že se zakážou žárovky, bylo to nařízení Evropské komise a ona to nařídila a zhruba pět se milionů lidí v Evropě se tomu musí podřídit, a to považuju za skutečně nedemokratické. Takováto věc, si myslím, že by měla procházet českým parlamentem. A pokud by se našla většina, já tomu nevěřím, tak by to bylo demokratické rozhodnutí, ale pokud by se nenašla většina v našem parlamentu pro takové rozhodnutí a přesto se u nás zakazují žárovky, tak je to na zamyšlenou o poloze demokratického procesu.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Jenže v říjnu 2008 ministři pro energetiku zasedajíc v Radě Evropské unie, tedy i ministr český, vyzvali Evropskou komisi, aby předložila návrh nařízení, kterým bude zahájen proces postupného stahování klasických žárovek z trhu, takže ten požadavek vzešel od jednotlivých členských států, to nepřišlo z komise.

Petr MACH, předseda Strany svobodných občanů
——————–
Ano, nejprve to byl ministr vlády premiéra Paroubka, kdy vznikla takzvaná směrnice o ekodesignu, pak to byla vláda premiéra Topolánka. A vláda premiéra Topolánka dokonce podpořila smlouvu novou, která by v těchto věcech zrušila princip jednomyslnosti a mohla by být Česká republika v těchto věcech přehlasována.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Tam jde o to, že ta vláda … /nesrozumitelné/ od jednotlivých států.

Petr MACH, předseda Strany svobodných občanů
——————–
Ta vláda …

Jan BUMBA, moderátor
——————–
To není nařízení komise?

Petr MACH, předseda Strany svobodných občanů
——————–
Je to nařízení komise, je to nařízení komise …

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Na základě požadavku jednotlivých států.

Petr MACH, předseda Strany svobodných občanů
——————–
Je to na základě mandátu, který komisi dala ta schválena směrnice, a v tom mandátu se ovšem nemluvilo o zákazu žárovek, v té směrnici se mluví o tom, že by komise měla, pokud možno iniciovat nějakou vlastní dohodu výrobců, jak by se měli chovat, aby snížili spotřebu. A v extrémním případě, že by mohla komise podniknout nějakou akci. A ona se nerozpakovala a okamžitě udělala takovéto nařízení, které zakazuje vlastně žárovky z trhu.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Bursíku, vy si nemyslíte, že jde o příliš silnou reakci Bruselu?

Martin BURSÍK, bývalý ministr životního prostředí /Strana zelených/
——————–
Já myslím, že vůbec ne, tohle je věc, která je připravovaná roky, když trochu se … strávíte nějaký čas na Internetu, tak k tomu najdete celou řadu studií, vidíte, že to je iniciativa, která už běží někdy od roku 2006. Pan Mach nezmínil to, že vlastně to zmocnění Evropské komisi k vydání nařízení učinil Evropský parlament. Evropský parlament zastupuje členské státy evropské sedmadvacítky, čili jednoznačně demokratický proces. A Evropská komise na základě tohoto zmocnění připravila nařízení, to nařízení je automaticky účinné ve všech členských státech a bylo schváleno i výborem pro životní prostředí Evropského parlamentu, který vedl poslanec za ODS, pan Ouzký, takže pokud jde o tu demokratickou proceduru, já tam vůbec žádný deficit nevidím. Pan Mach zpochybňuje jako instituci Evropské unie …

Petr MACH, předseda Strany svobodných občanů
——————–
Já jsem chtěl říct …

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Machu, chviličku, pane Bursíku, ale ta otázka pořád stojí, proč má vůbec takovou věc posuzovat a rozhodovat a Unie jako celek, nemají mít jednotlivé státy, když už ne jednotliví občané, právo na vlastní rozhodnutí.

Martin BURSÍK, bývalý ministr životního prostředí /Strana zelených/
——————–
To je správná otázka, já musím říct, že jako vůbec vlastně nerozumím tomu, proč je tady okolo toho tolik bouřek, jestli to způsobil prezident republiky, který udělal to své provokativní prohlášení, kterým zase se vlastně se chtěl odlišit jako od Evropy a od lidí, kteří jsou ekologicky uvažující, nerozumím tomu, protože tady v podstatě, já si myslím, že v té dnešní debatě stěží si dovedu představit nějaký racionální argument, který pan Mach předloží, protože ono je to ekologické, je to ekonomické, je to dlouhodobě připravené, průmysl, to znamená, výrobci žárovek mají přechodné období na to, aby postupně se připravili tím, že se zvýší poptávka, půjde dolů cena, čili to bude ještě výhodnější pro spotřebitele. A myslím si, že jako nejsilnější argument je ten, že Evropská unie chce snížit spotřebu energie kvůli tomu, že chrání klima, kdyby se nic dělo a běželo to dál, tak podle těch propočtů by se zvýšila spotřeba na svícení v domácnostech o dvacet procent do roku 20, s tímto opatřením se naopak sníží o čtyřicet procent, což bude mít svůj efekt na klima. A jistě se dostaneme také k tomu, a jsem schopen tady ukázat úplně jednoduchý výpočet, že je to velmi výhodné. Kdo v podstatě teď používá klasickou žárovku, tak plýtvá penězi a vyhazuje peníze.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Vy jste, pane Machu, napsal mimo jiné, že komise rozhodla na základě podnětu lobbyistické skupiny výrobců zářivek. Měl byste pro toto tvrzení nějaký důkaz?

Petr MACH, předseda Strany svobodných občanů
——————–
Já jsem to v tom svém článku doložil a uvedl jsem tam odkaz na dopis výrobců zářivek vedených firmou Philips a dalších a ti požadovali pro Evropské komisi tento zákaz, navrhli tam určité odstupňování a tehdy komise řekla, že nechce přijímat ty návrhy lobbyistů jen tak, že si vyhrazuje právě být třeba ještě přísnější, takže tehdy, když já jsem to psal, tak si leckdo myslel, že to je skutečně absurdní, že Evropská komise nic takového nepřijme, nenavrhne, že to je z nějaký říše zlých snů o Evropské unii a hle, a to nařízení je zde. A já si …, mám pocit, že lidé jako pan Bursík nebo Evropská unie mají v podstatě spotřebitele za idioty, když myslí, že se sami nedokážou rozhodnout, co je výhodnější, ano, leckdy je třeba výhodnější ta zářivka, tam si to nepochybně spousta lidí pořídilo, ale leckdy nikoli, když jdeme do sklepa jednou za rok a rozsvítíme si na chvilku a musíme zaplatit sto osmdesát korun místo sedmi korun za žárovku, tak to prostě není ani ekologické, ani ekonomické. A jde o to, že to musíme nechat přeci, aby se každý rozumně rozhodl. Jak může pan Bursík nebo Evropská unie rozhodovat za každého jednotlivého člověka?

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Bursíku, ještě, prosím, velice stručně k tomu, k možnosti lobbyingu, protože to zdůvodnění pro odstranění klasických a zavedení úsporných žárovek opravdu vypadá podezřele podobně, jako reklamní letáky výrobců úsporných žárovek. Jak máme věřit tomu, že tam nehrálo roli žádný lobbying?

Martin BURSÍK, bývalý ministr životního prostředí /Strana zelených/
——————–
Já si myslím, že by bylo na místě o tom lobbyingu uvažovat tehdy, kdybychom měli pochybnosti o věcné správnosti toho rozhodnutí, jo, kdyby to znamenalo, že je nějaká konkrétní firma nebo skupina firem, sektor průmyslový z toho bude mít výhody na úkor veřejnosti a na úkor všemu. Tady je úplně to jednoznačné, protože když se podíváte na tu kalkulaci, tak řekněme, že hodně kvalitní úsporná žárovka, kompaktní fluorescentní žárovka vás stojí třeba dvě stě korun, klasická stowattová žárovka stojí dvanáct korun. Když se, když si to zkalkulujete a máte průměrnou cenu kilowatthodiny něco přes čtyři koruny, tak z toho vyplývá, že když tu žárovku užíváte dvě hodiny denně, tak za jeden rok svícení necelý se vám vlastně vrátí ta investice a od té doby už jenom vyděláváte …

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Jenže to se …

Martin BURSÍK, bývalý ministr životního prostředí /Strana zelených/
——————–
… vteřinku, já to jenom dokončím, na té jedné žárovce ušetříte za dobu její životnosti, která je deset až patnáctkrát delší než ta, než ta žárovka klasická, ušetříte dvě až tři, dva až tři tisíce korun …

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Jenže to se každý nemůže rozhodnout …

Martin BURSÍK, bývalý ministr životního prostředí /Strana zelených/
——————–
… já bych to jenom dopovídal a zároveň, to je také podstatné, ušetříte zhruba čtyři sta padesát kilowatthodin, to je asi čtyři sta padesát kilogramů uhlí. Takže zároveň ušetříte uhlí. Takže jako z ekonomického pohledu je to absolutně jednoznačné. Já vůbec nechápu, proč, ať už profesor Klaus nebo pan Mach tady vlastně přichází s tou argumentací, protože i kdyby tu žárovku jste rozdávali lidem zadarmo, řekněme, že byste někde našli nějaké jiné lobbyisty, kterým by bylo výhodné vyrábět ty klasické žárovky a kdybyste to rozdali vy nebo pan prezident lidem zdarma, tak při tom průměrném svícení dvě hodiny denně se jim to za jeden rok a dva měsíce přestane vyplácet a už prodělávají. Čili každý svítí tou žárovkou …

Petr MACH, předseda Strany svobodných občanů
——————–
Je to na těch lidech, ať se sami rozhodnou.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Já se s dovolení budu ptát. I prodejci tohoto zboží říkají, že úsporné žárovky kupuje stále více lidí, že je to jednoznačný trend. Není to tedy tak, že by na něj stejně všichni přešli, že se teď jen vše urychlí?

Petr MACH, předseda Strany svobodných občanů
——————–
Ale proč bychom měli mít Evropskou unii nebo pana Bursíka jako urychlovač, co když se naopak ukáže, že je ta takzvaná úsporná zářivka velmi neekologická, že se obtížně likviduje a tak dále. Já sám používám doma na některých místech ty takzvané úsporné zářivky a na jiných místech prostě nikoliv. A myslím si, že si to dovedu spočítat a že si dovedu spočítat, jestli si mám koupit žárovku, která je levná a má vyšší spotřebu nebo tu, která je drahá a má nižší spotřebu, proč to nemůžeme nechat na lidech, ať se sami rozhodnou. Přeci musíte připustit, že může existovat pár míst, kam se dát našroubovat žárovka a je to prostě výhodnější.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Bursíku, jednu větu, proč to nenechat na samotných lidech, ať se rozhodnou, když je to tak výhodné, tak by na to přece přišli sami.

Martin BURSÍK, bývalý ministr životního prostředí /Strana zelených/
——————–
Já myslím, že pan Mach tady vlastně jako zpochybňuje regulaci trhu jako takovou, to je jako neliberální pojem, to znamená, proč třeba, když jede sanitka po ulici, proč nenechat na těch řidičích, aby sami uhli, proč se vlastně jako přijímá nějaká, nějaká …

Petr MACH, předseda Strany svobodných občanů
——————–
To je úplně něco jiného …

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Machu, nechte domluvit …

Martin BURSÍK, bývalý ministr životního prostředí /Strana zelených/
——————–
… proč se přijímají pravidla silničního provozu a provozu, aby lidé uhýbali, nebo proč se dělají nějaké normy na výstavbu domů nebo …, rozumíte, jako ta regulace je všude okolo nás a v téhle konkrétní věci, která je v podstatě banalitou, jo, v podstatě banalitou, je úplně zřejmé, že když Evropská unie postupně směřovala k tomuhle cíli, nejprve se přijala směrnice o označování výrobků, lidé se dočtou, jaká je spotřeba a tak dále, takže vlastně tímhle krokem, který je dlouhodobě připraven, se vlastně skokem zvýší účinnost těch zařízení …

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Přišla nám, promiňte prosím, že vám skáču do řeči, přišla nám spousta dotazů a poznámek do Radiofóra a musím říci, že převažují lidé, kteří, kterým se zřejmě bude stýskat po klasických žárovkách, například je tady dotaz od pana Bočka. Pane Bursíku, máte vůbec spočítáno, kolik tisíc tun nebezpečného odpadu představují zářivkové žárovky produkované stovky milionů občanů Evropské unie?

Martin BURSÍK, bývalý ministr životního prostředí /Strana zelených/
——————–
No, určitě, ta, ty kompaktní, je to tak, že vlastně máte tři typy náhrad, jo, buď halogenové žárovky, které v podstatě nerozlišíte tou vlastně, tím pocitem z toho světla od těch žárovek klasických, tam ta úspora je zhruba padesát procent, dělají se ve tvarech a úplně schodných s těmi žárovkami, čili je to typická žárovka, kterou bych třeba doporučil panu prezidentovi do toho lustru tam na Hradě, když jsme diskutovali o tom, jestli se tam hodí úsporné žárovky, anebo nehodí. A tam ten problém není. Jediný problém je u těch fluorescentních žárovek, které vlastně sníží spotřebu zhruba o osmdesát procent a tam skutečně v těch žárovkách je limit pět miligramů rtuti. A ta studie Evropské komise ukázala, že to, co uspoří ty žárovky, to znamená, že se spálí výrazně méně uhlí, tak vlastně ty emise rtuti jsou nižší z těch žárovek případných, které se nebudou recyklovat, nežli z toho spalování uhlí. Důležité je, myslím k tomu říci, že všechny vlastně úsporné žárovky, ať už jsou to ty trubice nebo teď ty novějších tvarů nebo vypadají jako žárovky, nepatří do klasické popelnice, ale patří na místa většinou tam, kde se to prodává, tak zároveň odebírají ty žárovky, protože se vlastně recyklují, při té recyklaci se dá využít devadesát pět procent té rtuti, čili je to otázka jenom zvyku, u nás teď ta účinnost toho zpětného odběru je asi padesát procent, určitě půjde nahoru, protože lidé teď to začnou nakupovat, čili tenhle argument jako stojí za to o něm mluvit, ale nemá tu váhu.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Machu, vyvolává ve vás odpor k těm úsporným žárovkám hlavně to, jde o nařízení Evropské komise, že kdyby to řekl někdo jiný, vadilo by …

Petr MACH, předseda Strany svobodných občanů
——————–
Kdyby to nařídilo ministerstvo životního prostředí pana Bursíka nebo vláda Topolánka nebo Paroubka, já bych proti tomu protestoval úplně stejně, protože to nařízení jde proti svobodě člověka se rozhodovat, tak ta žárovka je pro Stranu svobodných občanů takovým, řekl bych, typickým příkladem regulace, která je nejenom zbytečná, je vlastně pohrdáním svobodné volby člověka, takže ať už přichází odkudkoliv, já bych určitě protestoval.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
A do jaké míry tady hrají roli ty argumenty, že by skutečně mohlo jít o ekologické nebo naopak neekologické opatření, to vás nezajímá.

Petr MACH, předseda Strany svobodných občanů
——————–
Když se rozbije žárovka, tak tam máte kus neškodného sklíčka a kovu. A když se rozbije ta zářivka, tak skutečně z toho vytékají zdraví škodlivé věci. A to, že se spálí méně uhlí při výrobě elektřiny na svícení, je pravda, ale zapomíná se tady na spalování uhlí v Číně, kde se vyrábějí ty žárovky, a to je každému zřejmě jedno, oni nestojí sto osmdesát nebo dvě stě korun jen tak, oni stojí proto tolik, že je to výrobně drahé, tedy energeticky drahé.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Bursíku, máte patnáct vteřin.

Martin BURSÍK, bývalý ministr životního prostředí /Strana zelených/
——————–
Na co?

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Žádný z argumentů Petra Macha vás nepřesvědčuje, ani jste nezačal pochybovat o tom, že by byla nedořešena třeba recyklace těch úsporných žárovek?

Martin BURSÍK, bývalý ministr životního prostředí /Strana zelených/
——————–
Podívejte, tady jako, v těch patnácti vteřinách, je základní věc, že jako pan Mach nemá jako věcný argument kromě toho, že obhajuje právo člověka na to vybrat si něco, co je neekonomické a neekologické a kvůli tomu on se bouří, protože co teď tady se vlastně děje, jednoznačně lidem ušetří v peněženkách, na jedné takové žárovce stowattové ušetří prostě dva až tři tisíce korun, zároveň to šetří životní prostředí, čili jednoznačné argumenty.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Dodává bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík. Dalším hostem byl i předseda Strany svobodných občanů Petr Mach. Hezký večer přeje od mikrofonu Jan Bumba.
 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31