Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Máme na to být zemí, kde nevládne řepka

Máme na to být zemí, kde nevládne řepka

Zastavíme devastaci krajiny způsobenou takzvanými obnovitelnými zdroji energie

Svobodní jsou proti povinnému přimíchávání biopaliv. Neblahé následky podpory obnovitelných zdrojů energie vidíme kolem sebe každodenně. Důsledkem nuceného přidávání biopaliv do pohonných hmot je krajina žlutá řepkou.

Podpora solárních elektráren je příčinou vysokých účtů za elektřinu, které platíme a které brzdí hospodářský růst České republiky. Aktuálně probíhá masivní dotační podpora bioplynových stanic, která přináší rozšiřování ploch energetické kukuřice, která je problematická z hlediska eroze půdy. Protože taková kukuřice není pěstovaná jako potravina, není při jejím pěstování třeba takové obezřetnosti při použití chemikálií. Dá se předpokládat, že to povede k většímu zamoření životního prostředí rezidui pesticidů.

 

 

Urychlíme odstraňováníškod napáchaných na zemědělské krajině a životním prostředí

Svobodní se zasadí o posílení práv vlastníků zemědělských pozemků. Poškodí-li někdo jejich pozemky erozí v důsledku špatného hospodaření, musí mít vlastníci možnost domoci se svého práva na náhradu škody. Urychlíme zahajování komplexních pozemkových úprav, které přispívají k lepší dostupnosti pozemků pro vlastníky a jsou také nástrojem pro navracení rozptýlené zeleně a protierozních prvků do krajiny.

Krajina kolem nás tak bude krásnější, ekologicky stabilnější a odolnější erozi.

 

Více o naší kampani – Máme na to být bohatou a suverénní zemí.

Svobodni-31