Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Zásady obecní politiky Svobodných

Zásady obecní politiky Svobodných

Republikový výbor Svobodných na svém zasedání 10.7.2010 schválil následující politické zásady pro komunální volby:

Zásady obecní politiky – Svobodní 2010

Svobodní v komunální politice vychází obecně z těchto principů:

1. Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů. Svobodní toto pravidlo hospodaření obcí prosazují jako analogii návrhu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu na úrovni státu.

2. Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění pořádku a čistoty v obcích.

3. Obce zásadně nepodnikají. Obce svými aktivitami nesmí deformovat tržní prostředí.

4. Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv s minimálním rizikem.

5. V případě obecních zakázek se obce nesmějí odvolávat na obchodní tajemství a uzavřené smlouvy jsou veřejné.

6. Svobodní podporují změny daňových zákonů tak, aby maximum peněz zůstalo v kapsách lidí, aby se omezilo přerozdělování jak na úrovni státu, tak na úrovni obcí. Přerozdělování výnosu daní občanů České republiky na úrovni Evropské unie je třeba odstranit.

Tyto zásady budou společné pro všechny obecní kandidátní listiny Svobodných a budou místními kandidáty doplněny specifickým programem pro jednotlivé obce. ReV také schválil kandidátní listiny či jejich lídry pro více než 50 obcí.

Petr Mach
www.svobodni.cz
12.7.2010
 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31