Svobodní zveřejňují Výroční finanční zprávu za rok 2011

Svobodní zveřejňují Výroční finanční zprávu za rok 2011

Strana svobodných občanů podala 30.3.2012 do Poslanecké sněmovny Výroční finanční zprávu za rok 2011 dle Zákona o sdružování v politických stranách a hnutích. Jak vyplývá ze zprávy, Svobodní získali v roce 2011 dary od více než 500 osob (většinou šlo o příspěvky zeregistrovaných příznivců).

Svobodní zveřejňují zprávu zde na své internetové stránce:

Část I – Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty)

Příloha k účetní závěrce

Část II – Zpráva auditora o ověření účetní závěrky

Část III a) Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany / politického hnutí

Část III b) Přehled o výdajích politické strany / politického hnutí

Část IV – Přehled o přijatých darech a dárcích

Část V – Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím – žádné

Část VI – Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč – žádné

Darovací smlouvy dárců, jejichž dary přesáhly v kalendářním roce 50.000 Kč– žádné

 

Loni se Svobodní potýkali s návrhem vlády na pozastavení činnosti kvůli tomu, že jedna z dokládaných darovacích smluv nebyla úředně ověřená. Vláda následně svoji žalobu na Stranu svobodných občanů k Nejvyššímu správnímu soudu stáhla, poté, co byla do Sněmovny doplněna místo obyčejné kopie smlouvy „úředně ověřená“ kopie. Loni zveřejnili Svobodní zprávu za přechozí rok zde: https://svobodni.cz/media/tiskove-zpravy/1343-vlada-nemela-duvod-adat-pozastaveni-cinnosti-svobodnych-zverejnujeme-vyrocn

Petr Mach
předseda
30.3.2012

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31