Svobodní odmítají vyvlastňování ve prospěch těžby

Svobodní odmítají vyvlastňování ve prospěch těžby

V reakci na tlak Hospodářské komory a těžařských společností, které podle HN lobbovaly u prezidenta ve věci novely horního zákona, Svobodní sdělují, že podporují takové znění zákona, podle kterého nebude přípustné vyvlastnění pozemků v zájmu těžby. Majitel pozemku, na němž chce někdo provádět těžbu nerostných surovin, má mít plné právo pozemek neprodat.

„Soukromí a vlastnictví je pro Svobodné jedním ze základních pilířů svobodné společnosti. Vlastnické právo je právem absolutním. Svobodní jsou zásadně proti návrhům umožňujícím vyvlastňování majetku ve prospěch kohokoli, oprávněné není ani vyvlastňování ve veřejném zájmu“ praví se v politickém programu Svobodných.

Na druhé straně Svobodní odmítají omezování vlastnického práva v podobě těžebních limitů, které omezují práva vlastníků prodat pozemky k těžbě.

Petr Mach

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31