Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Svobodní odmítají návrh EU na změnu smluv

Svobodní odmítají návrh EU na změnu smluv

Svobodní nesouhlasí s novelizací Lisabonské smlouvy v podobě doplnění článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, který má legalizovat pomoc z kapes daňových poplatníků krachujícím státům eurozóny (tak jak vyplývá ze závěrů Evropské rady 17.12.2010).

Z české i evropské politiky by měli odejít ti, kdo před rokem tvrdili, že přijetím smlouvy budou na desítky let vyřešeny všechny problémy. Je nepřípustné, aby novelizace udělila Evropské unii kompetenci zasahovat do svrchovanosti členských států,“ uvedl místopředseda Svobodných Jiří Payne.

Za nepravdivá považují Svobodní ta tvrzení představitelů EU, že návrh má umožnit zapojení soukromých věřitelů do financování státních bankrotů.

Je to přesně naopak: Při současném znění smluv jsou to pouze věřitelé, kdo má doplatit na špatné investice, a navrhovaná změna má pouze legalizovat zapojení daňových poplatníků. Současná pomoc v rámci EFSM a EFSF nemá totiž oporu ve smlouvách, proto evropští politici chtějí smlouvy změnit,“ uvedl předseda Svobodných Petr Mach.

Není pravda, že změna nemění pravomoce EU, jak tvrdí předsedy Evropské rady Van Rompuy. Do smluv se totiž přidává významná pravomoc EU kvalifikovanou většinou zástupců v Radě, tedy s možností přehlasování České republiky, rozhodovat o obrovských finančních částkách členských států ve prospěch krachujících států eurozóny. Vzhledem k tomu, že Česká republika nemá (na rozdíl od Velké Británie nebo Dánska) vyjednanou výjimku na zavedení eura, může se toto ustanovení v budoucnu velmi negativně dotknout České republiky.

Není proto přípustné, jak tvrdí pan Rompuy, že změnu je možné přijmout tzv. zjednodušenou procedurou přijímání změn smluv dle čl. 48, odst. 6 Smlouvy o EU. Tato změna vyžaduje řádnou ratifikaci v ČR, ústavní většinou dle článku 10a Ústavy ČR.

Souhlas premiéra Petra Nečase s touto změnou na jednání Evropské rady 16.12.2010 považují Svobodní za velké selhání českého premiéra a za pokračování v neblahé tradici podřízeného souhlasu českých představitelů se vším, co EU navrhne.

Za Republikové předsednictvo Svobodných
Petr Mach
předseda
www.svobodni.cz
17.12.2010

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31