Svobodní budou pokračovat v kampani se stejnými kandidáty

Svobodní budou pokračovat v kampani se stejnými kandidáty

Protože volby vyhlášené podle zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny byly dne 10. září zrušeny Ústavním soudem,  pozbývají všechny úkony učiněné na základě tohoto zákona platnosti, tedy například i podané kandidátní listiny, čestná prohlášení kandidátů, vylosovaná čísla politických stran, atd.

Po případném novém vyhlášení voleb bude nejspíš nutné znovu podávat kandidátní listiny ve všech krajích. Jestliže se budou konat předčasné volby v letošním roce, navrhne Republikové předsednictvo Republikovému výboru, aby byly podány kandidátní listiny tak, jak byly schváleny Republikovým výborem pro předčasné volby, které se měly konat 9. a 10. října. Případně bude možné doplnit nové kandidáty. Pokud některý z kandidátů nebude souhlasit s kandidaturou v novém termínu, posunou se kandidáti následující na příslušné kandidátce o uvolněné pořadí.  

Republikové předsednictvo vyzývá kandidáty, aby v mezidobí právní nejistoty o vyhlášení voleb přiměřeným způsobem pokračovali ve své kampani. Nelze používat volební číslo vylosované Ústřední volební komisí, vzhledem k tomu, že pravděpodobně bude losováno číslo nové.

Republikové předsednictvo žádá volební štáb, aby v rámci schváleného plánu pokračoval v kampani přiměřeným způsobem a aby přizpůsobil časový harmonogram a plán čerpání finančních prostředků předpokládaným termínům voleb.

Celé znění usnesení Republikového předsednictva Svobodných:

https://svobodni.cz/files/docs/Usneseni-REP-110909.pdf

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31