Stanovisko Svobodných k dojednané výjimce z Lisabonské smlouvy

Stanovisko Svobodných k dojednané výjimce z Lisabonské smlouvy

Svobodní oceňují snahu Prezidenta České republiky prosadit pro Českou republiku výjimku z uplatňování Listiny základních práv EU a zabránit tak možným nepříznivým dopadům výkladu Listiny na občany České republiky.

Faktem ale je, že výjimka dojednaná českou vládou na zasedání Rady EU 30.10.2009 nebude  platná, dokud nebude ratifikována všemi státy. Česká republika nemá jistotu, zda a kdy tato výjimka bude členskými státy ratifikována.

Svobodní jsou také přesvědčeni, že Lisabonská smlouva, která umožňuje přesun dalších pravomocí  na EU pouhým rozhodnutím Rady EU je v rozporu s článkem 10a Ústavy České republiky. Česká republika touto možností přichází o státní svrchovanost, neboť se pro budoucnost podřizuje dalším změnám Lisabonské smlouvy, aniž by tyto změny prošly ratifikačním procesem.

Svobodní odmítají Lisabonskou smlouvu nejen kvůli jejímu případnému rozporu s Ústavou ČR, kvůli sporné Listině základních práv EU, ale i kvůli jejímu vlastnímu obsahu – přesunutí mnoha dalších pravomocí na EU, snížení váhy hlasu České republiky v Radě EU a ustavení právní subjektivity EU, jež jí umožňuje vystupovat na mezinárodní scéně jako jeden státoprávní subjekt.

Svobodní považují případnou ratifikaci Lisabonské smlouvy za krok špatným směrem. Po případné ratifikaci Lisabonské smlouvy převáží nevýhody členství nad výhodami. Svobodní považují za dlouhodobý cíl samostatnou Českou republiku zapojenou do evropské spolupráce ve volných sdružení jako EHP a EFTA, respektive přeměnu EU na společenství založené na mezivládní spolupráci. 

Petr Mach, Jiří Payne, Miloslav Bednář, Jaroslav Bachora

Republikové předsednictvo Svobodných

30. října 2009

Tiskový tým Svobodných
František Matějka
mobil: +420 777 077 158
email: tiskove@svobodni.cz

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31