FRAITOVÁ: Někteří i dříve.

FRAITOVÁ: Někteří i dříve.

Bývalý koaliční slepenec neuhlídal štědře dotované výkupní ceny z fotovoltaických elektráren a zavčas je nesnížil. Možná i proto, že osobní zájmy některých zainteresovaných volených zástupců, byly povýšeny nad zájmy voličů a občanů Česka. Díky tomu, nastává doba dodatečných hektických propočtů a návrhů
současné Trojkoalice, aby se na poslední chvíli alespoň trochu zabránilo nehoráznému nárůstu cen el. energie pro domácnosti, podnikatele a koneckonců i pro stát.

 Ať bude výsledek jednání o pozdní horké bramboře jakýkoliv, je jisté, že mnozí z nás zchudnou a mj. se přidusí i nádech ekonomiky ze, snad končícího, vrcholu hospodářské recese. Myslím si, že některé slogany kandidátů pro podzimní volby třeba např.: „S námi se Vám bude dýchat lépe….“ nemusí být až tak adekvátní nastalé situaci, mohou být méně zodpovědné, z říše pohádek.

Ke zdražení el. energie vůbec nemuselo dojít, neboť jak zmínil ekonom Petr Mach ( Dnes-MF z 2.9.10 ) „Česko si v roce 2001 vymínilo ve Smlouvě o přistoupení k EU výjimku, podle níž nemusí unijní kvóty na solární a větrné elektrárny plnit kvůli nejistým klimatickým faktorům“. Bývalé vlády byly tedy v oblasti budování alternativních zdrojů el. energie příliš horlivé a vycházely nepatřičně vstříc bruselské mašinerii.

Aktuálně vláda uvažuje o tom, že by právníci měli odcházet do důchodu v 65 letech, někteří nejlépe i dříve – a to ti zákonodárci, kteří stvořili Zákon o povinném výkupu el. energie z obnovitelných zdrojů.

Jana Fraitová je členkou Strany svobodných občanů
 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31