Dopis poslancům: Chtějte pravdu o eurozóně

Dopis poslancům: Chtějte pravdu o eurozóně

Vážený pane poslanče, paní poslankyně,

obracíme se na Vás, zákonodárce, jejichž povinností je hájit zájmy voličů proti výkonné moci, jako občané České republiky a voliči ve věci nezodpovědného jednání některých našich i evropských politiků.

V posledních dvou desetiletích někteří politikové vypracovali a předložili nepromyšlený koncept společné evropské měny, již v době vzniku kritizovaný některými odborníky. Kritika tohoto projektu se od té doby potlačuje.

Následně byly učiněné chyby maskovány a z propagandistických důvodů byly poskytovány nezodpovědné úvěry jak z veřejných, tak z komerčních zdrojů státům, které zřetelně nebyly schopny úvěry splácet. Politikové, kteří o těchto úvěrech rozhodovali nebo se za ně zaručovali, si neprověřili odpovídajícím způsobem kredibilitu dlužníků nebo dokonce vědomě ignorovali expertní stanoviska. Mnozí politikové veřejnosti lhali a zatajili faktický stav.

V současné době v Řecku dospěl tento potěmkinovský projekt do neudržitelného stavu. Evropská unie svou nezodpovědnou politikou ohrožuje nejen životní úroveň občanů členských států, ale dokonce světovou ekonomiku.

Pro srovnání: ve Spojených státech poté, co byly odhaleny špatně poskytované úvěry v rozměrech podstatně menších, než je tomu nyní v eurozóně, byla chyba veřejně přiznána a vyvozena konkrétní trestní odpovědnost jednotlivých osob. Přesto se tato krize rozšířila do celého světa a způsobila hospodářský pokles a stagnaci.

Proto Vás, jako zástupce občanů vyzýváme, abyste neprodleně požadoval/a od vlády České republiky:

  1. aby při všech jednáních v orgánech Evropské unie požadovala zveřejnění plných a pravdivých informací o stavu eurozóny,
  2. aby bylo prošetřeno utajování a potlačování kritických informací týkajících se projektu společné měny,
  3. aby bylo vyšetřeno, kteří politikové při prosazování projektu evropské měny vědomě utajili závažné informace popřípadě vědomě šířili informace nepravdivé,
  4. aby byli viníci zbaveni imunity a řádným způsobem voláni k trestní odpovědnosti,
  5. aby bylo okamžitě zastaveno další nezodpovědné půjčování peněz Řecku, Irsku, Portugalsku a dalším podobně předluženým zemím, neboť tím Evropská unie ohrožuje celosvětovou ekonomiku a hrozí, že způsobí hlubší krizi, než byla ta, z níž se teprve zvolna zotavujeme.

Věříme, že si uvědomujete, že každý další úvěr sice oddaluje, ale zásadně prohlubuje krizi, do které Evropská unie směřuje. Čím dříve se přizná pravda, tím dříve bude možné začít připravovat scénář, který by minimalizoval nyní již nevyhnutelný hospodářský dopad.

Věříme, že Vám také leží na srdci budoucnost České republiky a že nechcete v budoucnosti patřit k těm, kdo o situaci věděli, ale nic proti hrozící krizi nepodnikli.

Prosíme o sdělení, zda se ztotožňujete s tímto pohledem a co jako volený zástupce veřejnosti v této věci podniknete.

S pozdravem,

 

RNDr. Jiří Payne, poradce prezidenta republiky

Petr Mach, Ph.D., ekonom

Prof. Miloslav Bednář, filosof

Jaroslav Bachora, živnostník

Radim Smetka, student

 

V Praze 23. června 2011

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31