100 MILIONŮ DENNĚ posílá ČR do EU

100 MILIONŮ DENNĚ posílá ČR do EU

PO LISABONU TO BUDE JEŠTĚ VÍC!!!

Česká republika DENNĚ posílá do Evropské unie 100 milionů Kč!
Ročně je ta suma celkem 36 miliard Kč, což jsou dvě procenta z našich daní, které česká vláda posílá každoročně jako příspěvek do Bruselu.

Lisabonská smlouva (vejde-li v platnost) tyto náklady ještě zvýší.

Každý starosta přitom ví nejlíp, co by za zmíněných 100 milionů pořídil užitečného ve své obci. Jenže: v současné době musí o podporu na potřebné projekty žádat složitou formou tzv. evropských fondů. Přiznejme si, že s minimální šancí na úspěch. Komu se přece jen podaří nějaké finance získat a projekt za nemalého úsilí realizovat, musí pak všechny úspěchy prezentovat téměř jako „milodar EU“.
Jenže tak to není: to nejsou peníze EU, ale NAŠE!

Svobodní jsou pro zásadní omezení příspěvku do EU a pro takovou změnu rozdělení výnosu daní aby obcím a krajům zůstával větší díl a nemusely tak žádat o dotace.

"Pro přerozdělování peněz prostřednictvím evropských dotací nejsou žádné důvody. Toto přerozdělování vede jen k obrovskému plýtvání omezenými zdroji. Chtějí-li některé státy poskytovat podporu jiným zemím na evropském kontinentě, mají tak činit přímo na základě vlastního demokratického rozhodnutí a s vědomím svých vlastních občanů," říká předseda Svobodných Petr Mach.

Až se budou v EU dojednávat pravidla pro platby a dotace na léta 2014-2021, budeme prosazovat zrušení systému členských příspěvků a dotací, alespoň pro Českou republiku.
Systém, kdy Velká Británie, Německo, Nizozemí a Švédsko mají slevy ze svých příspěvků, a kdy i na takové místní záležitosti jako jsou svodidla u silnic nebo tramvajové zastávky se musí žádat o dotace přes Brusel, je nespravedlivý, byrokratický, drahý, a proto neudržitelný.

Kateřina Bouda Kašparová
mediální zástupce Strany svobodných občanů
 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31