Svobodní vzhlížejí s nadějí k výsledkům britských voleb

Svobodní vzhlížejí s nadějí k výsledkům britských voleb

Gratulujeme britským voličům k potvrzení, že výsledek referenda nebyl omyl. Již tři roky trvající přetahovaná o to, zda a jakým způsobem Velká Británie opustí EU, se po drtivém vítězství konzervativců Borise Johnsona snad konečně chýlí ke zdárnému konci. My, Svobodní, jsme první českou politickou stranou, která téma odchodu z EU otevřela jako vážné politické téma.

Vítězství konzervativců vnímáme jako naději pro tu část veřejnosti, která si váží svobody jednotlivce, jako té nejvyšší hodnoty. Nejen, že nedojde k naplnění socialistických plánů Jeremyho Corbyna, které výsledek voleb významně ovlivnily, ale díky silnému mandátu pro Johnsona je také téměř jisté, že v lednu 2020, přestane rozhodování v Bruselu negativně ovlivňovat svobodu jednotlivců ve Velké Británii.

  1. Uvědomujeme si, že Evropská unie bez Británie, země s nejpevněji zakořeněnou demokratickou tradicí, bude o poznání horším místem k životu, než Evropská unie s Británií. Odchod Británie znamená závazek klást na myšlenku Czexitu zásadní důraz a spatřovat v něm jednu z hlavních politických priorit a dosáhnout tohoto cíle dříve, než míra rozkladu posledních zbytků demokracie v eurounijních politických institucích přesáhne únosnou mez.

  2. S potěšením konstatujeme, že lobby zpochybňující výsledek referend není tak silná, jak se na první pohled zdálo a že strašení britských voličů ekonomickou katastrofou v jejich přání nabýt zpět ztracené suverenity nijak neoslabilo. Budiž to poučením pro nás, kteří sledujeme podobný mediální tlak na českou veřejnost.

  3. Přejeme si dobré budoucí vztahy České republiky s nezávislou Velkou Británií. Obáváme se však, zda to bude v režimu sdílené zahraniční politiky EU vůbec možné. Suverénní česká zahraniční politika by byla ku prospěchu prohloubení našich vztahů s nově svobodnou Velkou Británií, která je našim tradičním spojencem. I to je pro nás jeden z důležitých důvodů úvah o Czexitu.

Republikové předsednictvo Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31