Odpovědi Svobodných na otázky Společnosti na obranu svobody projevu

Odpovědi Svobodných na otázky Společnosti na obranu svobody projevu

Před necelým měsícem se obrátila Společnost na obranu svobody projevu na zástupce deseti politických stran a hnutí, které měly podle průzkumů největší šanci uspět v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, s pěti otázkami. Všem jsme nechali více než tři týdny na to, aby nám zaslali svoje odpovědi s tím, že je v plném znění zveřejníme. Pro připomenutí si můžete přečíst odpovědi jednotlivých stran na naše otázky před posledními parlamentními volbami a porovnat si je s realitou. Na otázky za nás odpověděl Libor Vondráček (předseda strany a lídr kandidátky) ve spolupráci s Natálií Vachatovou.

Otázka č.1: Jaké jsou podle vás nejvážnější hrozby pro svobodu projevu a pluralitní demokracii v EU?

Nejvíce nyní ohrožuje svobodu projevu boj s dezinformacemi, autocenzura, která pramení z toho, že se lidé bojí získat za svůj názor nelichotivé nálepky, nové evropské regulace, které utahují svobodě slova šrouby, a postupující ideologizace.

Otázka č.2: Bude zastavení cenzury a podpora názorové diverzity mezi vašimi prioritami? Pokud ano, jaké konkrétní kroky vašich zástupců v EP lze čekat?

Od března 2023 máme schválených 7 zásad do voleb do EP, přičemž jednou z nich je zásada věnující se svobodě slova. Jedná se tedy o naši dlouhodobou prioritu. Svoboda slova a názorová diverzita jsou stavebními kameny každé diskuse, bez nichž se nedá nikdy dojít ke smysluplnému závěru. Jakákoli regulace povede vždy k totalitním praktikám. Proto nejen že nebudeme zvedat ruce pro novou legislativu regulující svobodu projevu, ale navíc budeme usilovat o zrušení takovýchto regulací.

Otázka č.3: Jsou dezinformace v EU významným problémem? Budete usilovat o nějakou legislativní úpravu, příp. jakou?

Problém představuje především nesmyslný boj s nimi. To, co se nazývá dnes dezinformací, vždy bylo a je přirozenou součástí demokracie. Zdravá demokratická a svobodná společnost si s nepřesnými či nepravdivými informacemi dokáže bez potíží poradit, má-li dostatek zdrojů, z nichž může informace čerpat. Budeme usilovat o zastavení masivního toku peněz do nesmyslného boje proti dezinformacím, který nyní slouží spíše k potlačení nevhodných názorů. Do této kategorie spadá i podpora politických neziskových organizací, které nám filtrují informace a rozhodují o tom, co můžeme, a co nemůžeme číst, a ke kterým informacím smíme či nesmíme mít přístup.

Otázka č.4: Budete usilovat o nějakou legislativní úpravu v trestání tzv. nenávisti (hate speech)? Podporujete návrh na rozšíření seznamu zvláště závažných trestných činů o hate speech?

Nejen z evropské, ale i z naší legislativy bychom rádi odstranili některé obecně formulované trestné činy, které umožňují dvojí výklad, tak aby se trestaly opravdu pouze přímé výzvy k násilí a takové verbální projevy, které lze považovat za přímý návod k trestným činům. Měli bychom se spíše soustředit na efektivnější práci soudů a zajištění bezpečí v našich ulicích než na hlídání našich příspěvků na sociálních sítích. Návrh na rozšíření seznamu zvláště závažných trestných činů o hate speech absolutně nepodporujeme.

Otázka č.5: Budete usilovat o zrušení Digital Services Act nebo jeho změny, případně jaké? Preferujete regulaci velkých platforem a sociálních sítí na národní úrovni?

Budeme usilovat o zrušení DSA. Nechme sociální sítě jako svobodné prostředí pro výměnu názorů. Vypínání a regulaci sociálních sítí nechme Číně a jiným totalitám. Do svobodného světa totalitní praktiky nepatří. Na příkladu platformy X, která se rozhodla vydat svobodnou cestou a vede nyní boj s eurokomisařkou Věrou Jourovou, vidíme, že i bez regulací omezující dosah zcela legitimních příspěvků se platformy a sociální sítě dají dobře provozovat, aniž by to představovalo jakékoli nebezpečí pro naši společnost.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Mgr. Libor Vondráček

Mgr. Libor Vondráček

právník a předseda Svobodných

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31