Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Zemědělče, chceš dotaci? Staň se neplatičem!

Zemědělče, chceš dotaci? Staň se neplatičem!

Ale jak jinak si vysvětlit skutečnost, že když zemědělec žádá o finanční podporu na pojištění např. hospodářských zvířat u PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond), NESMÍ mít pojistné uhrazeno PŘED podáním své žádosti (viz. bod A.2.2. Zásad pro poskytování finanční podpory pojištění PGRLF, a.s.)? Tímto postupem vzniká paradoxní situace, že zodpovědný zemědělec si uzavře pojistnou smlouvu na příslušný kalendářní rok, ale nesmí ji zaplatit do doby, než podá žádost o podporu.

Pojišťovny proto v těchto dnech rozesílají zemědělcům tisíce upomínek pro nezaplacené pojistné a od zemědělců se jim dostává odpovědi, že nemohou zaplatit, protože ještě nepodali žádost na dotaci. Začali jste se právě smát? Inu, zemědělec by se asi také smál, kdyby nemusel každou upomínku, kterou dostal, vzít do ruky, najít pojistnou smlouvu, zjistit, proč není zaplacená a následně napsat pojišťovně důvod nezaplacení. Pro zemědělce časová ztráta asi 30 minut. Půl hodiny naprosto zbytečné práce kvůli nesmyslu, o kterém se už od loňského roku ví a nikdo zodpovědný s ním nic neudělal.

Půl hodiny sem, půl hodiny tam… Kolik takových půlhodin pro nelogické a nesmyslné předpisy, které státní moc plodí, v ČR existuje? A ví vůbec někdo, kolik ty půlhodiny stojí peněz? A to nemluvím o tom, že se mi vůbec nelíbí, že je dotyčný zemědělec, ač dosud poctivý člověk, veden u pojišťovny jako neplatič, který je v prodlení s platbou.

Lenka Brčková
krajská předsedkyně Svobodných  v Plzeňském kraji

Alois Sečkár

Alois Sečkár

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31