Vyjádření k současné krizi vládnutí

Vyjádření k současné krizi vládnutí

Svobodní považují současnou hlubokou krizi vlády a vládnutí v České republice za důsledek „nepolitické politiky“ a ideové vyprázdněnosti hlavních politických stran. Fenomén subjektu VV je jen exaltovaným projevem těchto neblahých dlouhodobých trendů.

České republice hrozí vážné důsledky pokračujícího zadlužování a všechny parlamentní politické strany selhaly, pokud jde o hospodaření státu, a vystavují Českou republiku vážné hrozbě státního bankrotu. Pokud voliči nezmění svůj přístup k volbám, nejsou východiskem ze současné krize ani předčasné volby. Potřebujeme systémovou změnu.

Lze doporučit následující řešení krize vládnutí v České republice: Politici zastoupení v Parlamentu bez ohledu na stranickou příslušnost schválí ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu. Následně se mohou konat předčasné volby, ve kterých by politické strany soutěžily o hlasy voličů svými návrhy na vyrovnání veřejných financí a návrhy na řešení dalších vážných problémů spojených s regulacemi, zahraničními vztahy, rozsahem a strukturou zdanění a veřejných výdajů, apod.

Strana svobodných občanů stojí v přímé opozici k současným ideově vyprahlým politickým stranám a nabízí politiku založenou na jasné politické filosofii – filosofii založené na svobodě jednotlivce, nabízí konkrétní řešení.

Svobodní ale čelí – tak jako jiné neparlamentní strany – neférové politické soutěži, ve které parlamentní strany vedou masívní billboardové kampaně za peníze ze státního rozpočtu. Svobodní hradí své výdaje z příspěvků členů a příznivců a jsou přesvědčeni, že to by měl být model platný pro všechny politické strany.

Petr Mach
předseda
www.svobodni.cz
14.4.2011

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31