Těžební limity nesmí omezovat vlastnická práva

Těžební limity nesmí omezovat vlastnická práva

Svobodní hájí právo vlastníka svůj pozemek prodat a zájemce o koupi pozemek koupit, i když se jedná o koupi pozemku za účelem těžby.

Těžební limity stanovené vládou znamenají omezení vlastnických práv.

Svobodní jsou proto pro zrušení státních těžebních limitů, aby měl investor možnost za řádnou kompenzaci pozemek od legitmního vlastníka koupit a při splnění řádných podmínek a bez negativního vlivu na sousední pozemky zahájit těžbu.

Petr Mach
předseda
www.svobodni.cz
13.4.2011

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31