MACH: Výzva politikům v mimořádné situaci

MACH: Výzva politikům v mimořádné situaci

Zatímco vládnoucí politici nevládnou, ale politikaří, státní dluh roste tempem půl miliardy každý den. Výdaje na úroky z dluhu už jsou dvakrát tak velké jako výdaje celého ministerstva obrany nebo čtyřikrát tak velké, jako výdaje státu na vysoké školy. Na úroky se vynakládá částka rovnající se výnosu státního rozpočtu z daně z příjmu. Od začátku roku také trvale roste úroková sazba, za kterou je náš stát schopen získávat další půjčky.

Vláda Petra Nečase sama sebe na začátku své existence nazvala „vládou reformní“ a „vládou rozpočtové odpovědnosti“. Politické strany tvořící vládní koalici slibovaly před volbami konec zadlužování státu. Vláda slíbila Sněmovně předložit ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu.  

Navzdory slibům, skutečností je, že vláda nedokáže hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a ani neudělala žádné kroky k předložení ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu. Vypadá to, že vláda nebude schopna takový zákon předložit.

Už se nespoléhejme na tuto vládu. Nechme ministry, ať hodiny a dny jednají o své budoucnosti, ať se třeba navzájem špehují a uplácejí. Schvalme ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu nyní a bez nich.

Vyzývám zákonodárce kterékoliv politické strany – pravicové či levicové – aby využili svého ústavního práva a takový zákon předložili jako řadoví poslanci.

Strana svobodných občanů, jíž jsem předsedou, nebyla zvolena do Poslanecké sněmovny, nemá tedy zástupce ve Sněmovně, který by takový zákon místo vlády předložil. Jsem ale připraven kterémukoliv poslanci z kterékoliv politické strany pomoci s přípravou takového zákona.

Podle vzoru ústavy Švýcarska či německé ústavy navrhuji tyto principy ústavního zákona:

Ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu

Čl. 1 Tento ústavní zákon upravuje zásadu vyrovnaného hospodaření vlády České republiky.

Čl. 2 Vláda předkládá Poslanecké sněmovně státní rozpočet v zásadě jako vyrovnaný, přičemž při odhadu rozpočtových příjmů bere do úvahy očekávaný hospodářský vývoj. Podrobnosti postupu schvalování státního rozpočtu stanoví zákon.

Čl. 3 V případě neplánovaného poklesu rozpočtových příjmů v období rozpočtového roku přizpůsobí vláda výdaje tak, aby ke konci roku dosáhla vyrovnaného hospodaření.

Čl. 4 V mimořádných situacích, jmenovitě v případě vojenského napadení České republiky nebo v případě přírodní katastrofy celonárodního rozsahu, může vláda navrhnout Poslanecké sněmovně dodatečné výdaje kryté půjčkou.

Čl. 5 V situaci podle Čl. 4 vláda současně s takovým návrhem předkládá Poslanecké sněmovně plán splacení takovéto půjčky ve lhůtě nejpozději během následujících deseti let.

Čl. 6 V případě schválení dodatečných výdajů dle Čl. 4 se vyžaduje souhlas alespoň 120 poslanců.

Čl. 7 Vláda je oprávněna poskytovat záruky za úvěry jiných subjektů jen tehdy, pokud na takové záruky vytvoří rezervu prostřednictvím výdaje v mezích schváleného státního rozpočtu.

Čl. 8 Nejpozději do 31. 3. následujícího roku předkládá vláda Poslanecké sněmovně Státní závěrečný účet, který věrně popisuje hospodaření státu v uplynulém roce.

Čl. 9 V případě, že hospodaření státu skončí přebytkem, použije se přebytek na splácení státního dluhu.

Čl. 10 V případě, že státní závěrečný účet skončí schodkem, který nebyl schválen podle Čl. 6, podává vláda demisi do rukou prezidenta republiky.

Jsem připraven pomoci v rámci svých možností. Pracoval jsem dlouho jako poradce prezidenta a mám díky tomu zkušenosti s tím, jak mají zákony vypadat. Ke stažení nabízím možnou podobu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu v paragrafovém znění, aby s ním měli poslanci, kteří by jej předkládali, co nejméně práce.

Prosím kteréhokoliv poslance či senátora, ať vládního nebo opozičního, aby předložil takovýto nebo podobný návrh zákona. Prosím zákonodárce, aby pak pro něj hlasovali napříč politickým spektrem v zájmu budoucnosti České republiky.

Petr Mach, Svobodní

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31