TZ: Vláda podvádí parlament i prezidenta!

TZ: Vláda podvádí parlament i prezidenta!

SVOBODNÍ KRITIZUJÍ VLÁDNÍ NÁVRH SMLOUVY PRO IRSKO

Strana svobodných občanů (Svobodní) ostře kritizuje českou vládu za to, že hledá způsoby, jak usnadnit přijetí Lisabonské smlouvy v Irsku (Irové LS odmítli před rokem v referendu). Vláda dnes na mimořádné schůzi projednává mezinárodní smlouvu, která by stanovila záruky pro Irsko. Tuto smlouvu by měli Irové podepsat s každou zemí EU.

„Vláda tímto způsobem podvádí český parlament i prezidenta. Náš parlament hlasoval pro jinou Lisabonskou smlouvu, než má začít platit pro Irsko,“ upozorňuje předseda Svobodných Petr Mach.

Uvedená mezinárodní smlouva by měla všechny státy EU (tedy i ČR) zavázat k tomu, aby vůči Irsku neuplatňovaly některá ustanovení Lisabonské smlouvy, takže by se v Irsku měla Lisabonská smlouva v opakovaném referendu snadněji prosadit.

Návrh smlouvy údajně vypracovala ještě Topolánkova vláda a záměrně ji sjednala jako smlouvu vládní, která obchází parlament i prezidenta. Přitom všechny zmiňované záruky pro Irsko k provedení potřebují souhlas Parlamentu ČR, takže se musí jednat o smlouvu prezidentskou.

Jestliže se pro jednotlivé státy sjednávají dodatečné úpravy Lisabonské smlouvy, pak by Česká republika měla také požadovat změny, které považuje za výhodné a správné. Například by mohla být pro ČR zrušena závaznost Listiny základních práv Evropské unie podobně, jako si to vyjednaly Polsko a Velká Británie. Zcela jistě by Česká vláda měla do smlouvy zahrnout záruky týkající se požadavků Sudetoněmeckého Landsmannschaftu.

Svobodní kategoricky odmítají protiprávní postup násilného prosazování Lisabonské smlouvy. „Měnit obsah schvalovaného multilaterálního dokumentu pro kteroukoli signatářskou zemi bez renegociace celého dokumentu je z právního hlediska nepřípustné. Pokud taková úprava neprojde stejným schvalovacím procesem, jako původní návrh Lisabonské smlouvy, bude celá smlouva neplatná.“ uvádí předseda Svobodných Petr Mach.

Svobodní vyzývají Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby v nejbližším termínu svolala mimořádnou schůzi, která by se této záležitosti věnovala.

Kateřina Bouda Kašparová
mediální zástupce Svobodných
 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31