Svobodní zveřejňují Výroční zprávu. Rok 2012 skončili se ziskem 384 tisíc Kč

Svobodní zveřejňují Výroční zprávu. Rok 2012 skončili se ziskem 384 tisíc Kč

Strana svobodných občanů podala 2.4.2013 do Poslanecké sněmovny Výroční finanční zprávu za rok 2012 dle Zákona o sdružování v politických stranách a hnutích. Ta je k dispozici k nahlédnutí v knihovně Poslanecké sněmovny a níže zde na této stránce. Jak vyplývá ze zprávy, Svobodní hospodařili v roce 2012 se ziskem 384 tisíc korun a získali dary od více než 1100 osob (většinou šlo o příspěvky zeregistrovaných příznivců).

Svobodní zveřejňují zprávu zde na své internetové stránce: 

Průvodní dopis s razítkem podatelny

Část I – Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty)

Příloha k účetní závěrce

Část II – Zpráva auditora o ověření účetní závěrky

Část III – Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany

Část IV – Přehled o přijatých darech a dárcích

Část V – Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím – žádné

Část VI – Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč – žádné

Darovací smlouvy dárců, jejichž dary přesáhly v kalendářním roce 50.000 Kč

Zpráva za předchozí rok:

https://svobodni.cz/media/stanoviska-strany/1466-svobodni-zverejnuji-vyrocni-financni-zpravu-za-rok-2011/

Petr Mach
3.4.2013
www.svobodni.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31