Svobodní odmítají, aby Česká republika ručila za úvěry EU pro krachující státy

Svobodní odmítají, aby Česká republika ručila za úvěry EU pro krachující státy

Svobodní nesouhlasí s tím, aby Česká republika poskytovala záruky za úvěry EU pro krachující státy eurozóny (Irsko, Portugalsko…) v rámci tzv. Evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM), v jehož rámci mají členské státy EU ručit za úvěry ve výši až 60 mld eur v poměru, jakým se podílejí na běžných platbách do rozpočtu EU.

Svobodní litují, že minulý ministr financí Eduard Janota schválil v Radě EU tento mechanimsus a připomínají současné vládě a ministrovi financí, že každé konkrétní přijetí evropského úvěru v rámci toho mechanismu ve prospěch krachujících států eurozóny podléhá rozhodnutí v Radě EU, kde sice ČR může být přehlasována, ale může říci NE. ČR by měla jednat s Velkou Británií, Finskem a dalšími, aby dalšímu zadlužení České republiky hlasováním v Radě zabránila.

Každopádně Svobodní vyzývají vládu, aby nedala prostřednictvím ministra financí souhlas v Radě s těmito půjčkami EU ve prospěch krachujících států eurozóny kryté úvěrem EU krytým zárukami členských států. Za zcela nepřijatelné považují Svobodní, aby tyto záruky byly poskytovány bez souhlasu Poslanecké sněmovny.

Petr Mach
předseda
10.4.2011

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31