Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Plíva: Indoktrinace ve školství

Plíva: Indoktrinace ve školství

Z anglické Wikipedie: Lidé jsou sociální tvorové a jsou tvarováni sociálním kontextem a určitá indoktrinace pochází už z dětství ze vztahů mezi rodiči a dětmi –  a má podstatnou funkci při vytváření stabilní komunity se sdílenými hodnotami.

V politickém kontextu je indoktrinace zkoumána jako nástroj třídního boje, ve kterém státní instituce „konspirují“  s cílem udržet status quo. Zvláště státní vzdělávací systém, policie a psychiatrie bývají obecně pokládány za nástroje pacifikace veřejnosti. Dovedeno do extrému, jak ukazuje George Orwell v románu „1984“, celý stát kontroluje vše s pomocí propagandy a násilí. Je to obraz totalitního státu. Jsou různé názory na to, které formy vlády méně indoktrinují, když užívají k dosahování svých cílů měně zjevné metody…

Někdy se indoktrinace posuzuje kladně jako nezbytná socializace k udržování společenského řádu. Ale častěji je brána negativně a od socializace odlišována

Já dodávám: socializace nepotřebuje indoktrinaci; dítě ponecháno samo sobě se také socializuje, tj. snaží se zapadnout do prostředí.

„Velkým neštěstím člověka je, že jeho osobnost, podobně jako tu psí, lze formovat,“ říká A. S. Neill zakladatel Summerhill School – nezávislé internátní školy. Podle něho je to neštěstím proto, že zformovaná osoba je sice  naoko poslušná, ale plná  nejistoty, frustrace a úzkosti, když se octne v prostředí, kde se nemůže opřít a nějaký předformovaný názor. V takové situaci je agresivní.

Podobný názor zastává známá psycholožka Naomi Aldort. Chce, aby člověk byl nezávislý kdekoliv a s kýmkoliv. Její děti se chovají stejně v přítomnosti celebrit jako v přítomnosti žebráků.  Její názor vychází z pozorování děti. Všechny děti se rodí nezávislé a ztrácejí tuto nezávislost tím, jak je dospělí formují například i odměnami a pochvalami nebo tresty a hlavně pěstováním strachu – jak zase zdůrazňuje Neill. V jeho škole Summerhill  je prostředí, kde děti ztrácejí strach. I rodiče své děti nějak indoktrinují a, jak říká Naomi Aldort, je těžké se tomu zcela vyhnout.

Indoktrinace ve školství spočívá v absolutní kontrole obsahu výuky. V totalitních režimech je indoktrinace úplná. Fotky a filmy ukazují nadšené a uniformované dětičky zcela oddané svému Hitlerovi, Mussolinimu, Maovi, Stalinovi, Kim Čong-unovi – svým vůdcům. Školství v těchto režimech má stát zcela pod kontrolou. Děti se musí naučit být poslušné a v hlavách musí mít to, co tom mají mít podle  totalitního ministerstva školství.

Indoktrinovaný  člověk jako by měl  nasazené skreslující brýle předsudků, kterými vnímá jinak než  třeba malé dítě. Dítě vidí, že král je nahý a má legraci z toho, že dospělý to nevidí.

Nechme lidem svobodu volby

Zastánci svobody chtějí, aby alespoň jejich děti byly ušetřeny státního vzdělávání. Chtějí, aby si uchovaly jasné vnímání, jako mají ještě neindoktrinované děti. Proto vznikají alternativní školy.

Pokud není alternativní vzdělávání (jako jsou metody Montessori, Summerhill, Sudbury Valley, homeschooling, unschooling  a další) přímo zakázáno, je zatracováno – jeho metody jsou dávány do uvozovek, označují se  jako módní záležitost. Rodičům, kteří se snaží mít ze svého dítěte  nezávislého člověka, se naznačuje, že to nemají v hlavě docela v pořádku.

Vždy, když chce mít demokratický stát vzdělávání pod kontrolou, je to podezřelé. A protože dnes neexistuje stát, který by to nechtěl, jakoby se to tím legitimizovalo. Pod kontrolou chce mít především obsah vzdělávání. Stát mluví o nezbytnosti vzdělaného národa pro ekonomiku i pro demokracii. A že se každé dítě přece musí naučit číst, psát a počítat. To jsou jen zástěrky. Pro čtení, psaní a počítání není potřeba mít povinnou školní docházku. Když děti zjistí, že je něco prospěšné, jako třeba čtení, naučí se to samy a lépe a rychleji než ve škole.

Stát  dokonce kvůli povinné školní docházce a regulaci školství rád nechá školy „zdarma“. Rád tomu obětuje základní pedagogické principy. Především nebere v úvahu individualitu, každé dítě je jiné. A jak je jiné, to nepozná nikdo, ani geniální učitel. Proto je třeba nechat na dítěti, aby šlo svou vlastní cestou, což děti také chtějí. Americký psycholog Peter Gray ukazuje, že některé děti se bez školy naučí číst ve čtyřech letech, některé až mnohem později třeba v jedenácti letech, ale i ty dobře.

Mnozí rodiče asi tento názor nebudou sdílet, ale jiní ano. Proto je třeba dát lidem svobodu volby a různým vzdělávacím alternativám svobodnou možnost nabízet se. A umožnit tak i konkurenci mezi školami.

To ale není možné, když stát přikazuje, co se má učit a kdo může učit. Neexistuje rozumný argument pro povinnou školní docházku. Proč mám povinnost posílat své dítě do školy, když pro něj chci jinou formu vzdělávání a výchovy?

Cestou k odstranění všeho zla státem kontrolovaného vzdělávání není jeho vylepšování a reformy. Historie ukazuje, že to nikam nevede. Je nezbytné odstátnit školství a nechat lidem svobodu volby.  Tím zmizí i  státní indoktrinace.

Jiří Plíva

Články vyjadřují pouze osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem Svobodných, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Nejnovější video

Politická rozprava: Pavel Strunz o účelovém používání předběžné opatrnosti

Proslov z Republikového sněmu, 11. 11. 2023.

PŘEPIS PROJEVU

Vážení spolustraníci, vážené spolustranice, milí hosté a samozřejmě, milé hostesky,

pohovořím o předběžné opatrnosti.

Jsem-li předběžně opatrný, nedopustím masovou imigraci ze zemí s jinými kulturními vzorci. Protože vím, že se mi to může vymstít v časovém horizontu jedné generace. Jsem-li předběžně opatrný, nezanedbávám armádu, časová konstanta vybudování armády je deset let, geopolitická situace se však může změnit za kratší dobu. Ještě v roce 2009 v Praze podepisovali Obama a Medvěděv redukci jaderných zbraní, necelých pět let poté Rusko anektovalo Krym. Jsem-li předběžně opatrný, nezakážu si zákonem dva ze tří stabilních zdrojů energie, uhlí a jadernou energetiku, což se vbrzku projeví na energetické bezpečnosti.

Po těchto příkladech oprávněné předběžné opatrnosti považte, co se děje u našich, stále ještě bohatých, sousedů v Německu. V několika politikách, migrace, armáda, jaderná energetika, Německo aplikovalo předběžnou neopatrnost. To má své důsledky. Slabou armádu v turbulentních časech, kriminalita roste, imigranti se zhusta neztotožňují s německým státem, vysoké ceny energií vyhání firmy z Německa, konkurenceschopnost upadá. Proto je těžko pochopitelné, že takto předběžně neopatrné Německo naopak bylo a je předběžně přeopatrnělé stran globálního oteplování, které hypoteticky může mít důsledky až za několik generací. Tedy dlouho po dokonaných důsledcích masové imigrace, zanedbávání armády, odklonu od jádra a uhlí. Německo převzalo paniku Grety Thunberg a stalo se motorem doktríny Green Deal.

Protože se Německo osvědčilo v několika ohledech jako odstrašující příklad, neměla by se Česká republika u něj inspirovat bez mimořádné obezřetnosti. Bohužel je však z některých prohlášení zřejmé, že česká vláda se na toto Německo hodlá čím dál víc orientovat. Hodlá například opakovat některé jeho energetické chyby. Odstoupení od uhlí, masovou podporu obnovitelných zdrojů, ale i zákaz spalovacích motorů. Ministr průmyslu potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033, zároveň Petr Fiala protlačuje nestabilní a obtížně regulovatelné obnovitelné zdroje energie bez vyřešení ukládání přebytků.

To si vyžádá paradoxní doplnění energetiky o zdroje spalující zahraniční fosilní palivo, zemní plyn, tedy nyní LNG, i z nestabilního Blízkého Východu, ale i oklikou z Ruska, za vyšší sazby než dříve, samozřejmě. Pokud se tak stane, bude to za cenu ztráty konkurenceschopnosti, za cenu, že se staneme hlubokým dovozcem elektřiny, což též nepřispěje k energetické bezpečnosti. Bude to za cenu obrovských regulací připomínajících socialistické plánované hospodářství, tzn. neférové podmínky a naprosté pokřivení trhu.

Naše vláda přestává být předběžně obezřetná v krátko a střednědobém horizontu.  Používá pouze Green Deal, a přitom se tak děje za situace, kdy větší světoví producenti skleníkových plynů, než je Evropská unie, si konkurenceschopnost takovouto doktrínou nepodkopávají.

Zároveň o správnosti premis antropogenního globálního oteplování pochybují i významní vědci, jedním z nich je kvantový fyzik John Clauser, nositel Nobelovy ceny za fyziku roku 2022. Ten letos podepsal petici proti klimatickému alarmismu. Kolega Clauser říká: „Populární narativ o změně klimatu odráží nebezpečné zkorumpování vědy. Chybná klimatická věda metastázovala do masivní šokové novinářské pseudovědy. Žádná skutečná klimatická krize neexistuje, existuje však krize energetická.“ Takové prohlášení chce odvahu. Nepapouškovat mantry jako dekarbonizace či klimaticky neutrální společnost může dnes vědcovi přinést nepříjemnosti. Pravděpodobnost financování jeho výzkumu se rapidně sníží. To je to zkorumpování vědy, o kterém hovoří Clauser.

Vážení, všiml jsem si nedávno zvláštní symbiózy. Zatímco Čína začíná lovit mozky na Západě, některé mozky na Západě vymýšlejí, jak jí lov usnadnit. Greta Thunberg a její řídící mozky v Evropské unii v zásadě vyhrály. A já doufám, že jenom bitvu, nikoli však válku.

Čekají nás eurovolby. Obdobně jako loni na sněmu, upozorňuji i letos předběžně opatrnicky naše budoucí europoslance, aby se naočkovali proti bruselóze. Ta, jak známo, způsobuje politickou sterilitu u velkých zvířat. Sami sobě položte otázku: co udělala EU za dvacet let našeho členství dobře? Myslím, že těch pozitivních počinů je velmi málo. Naši naočkovaní europoslanci se mohou pokusit to změnit. Konkrétně v energetice mohou prosazovat následující. Postavit se proti zákazu spalovacích motorů samozřejmě, prosazovat jadernou energetiku, bránit nesmyslným regulacím v rámci Green Dealu, neodstupovat od Energetické charty chránící investice do energetiky. Dle zdravého rozumu budou jistě konat i v jiných oblastech a já věřím, že z žádného našeho europoslance se nestane politický EUnuch. Děkuji za pozornost.

Oblíbené štítky

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31