OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI ODS

OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI ODS

Vážený pane předsedo,

obdrželi jsme od Vás dopis ze dne 18. června 2009 s výzvou k „vytvoření společné svobodné platformy“ – k diskusi nad nelevicovou perspektivou v naší zemi. Vyzýváte nás k tomu, abychom se spolu s vámi podíleli na tvorbě vašeho volebního programu. Rádi se necháme seznámit s podrobnostmi vašeho plánu.

Podotýkám ale, že v našich očích již ODS není zárukou směřování naší země ke větší svobodě ani zárukou věrohodné a konzistentní politiky. Proč jste podpořili Lisabonskou smlouvu, když ODS vždy zdůrazňovala její rizika? Proč jste nepřipustili referendum o této smlouvě, když jste se k němu zavázal 10.7.2003 v tzv. Pražské výzvě? Proč varujete před levicovým nebezpečím a současně spolu s levicí prosazujete levicové zákony, jako šrotovné, antidiskriminační zákon či nerealistické sociální výdaje?

Píšete o nutnosti vrátit do politiky obsah. Myšlenkovou vyprahlost v posledních letech je ovšem nutné hledat uvnitř vaší strany, nikoli ve vnějším prostředí. Naopak, do vnějšího prostředí se promítá. Vznik mnoha nových subjektů je právě signálem, že je třeba něco změnit. Je samozřejmě vnitřní záležitostí ODS, aby se se svými problémy vyrovnala. Dialog s jinými subjekty je vítaným krokem, ale k vyřešení příčin současného stavu nestačí.

Pokud jde o strašení levicovou vládou a rizikem „převahy levicových stran“, domnívali jsme se, že strašení již nebude patřit do repertoáru politiky ODS. Řešení stávající situace existuje bezesporu více, a proto považujeme strašení v této situaci za nemístné.

Předpokladem otevřené diskuse musí být vyjasnění pravidel hry, důvěryhodnost partnerů, předvídatelnost a záruka respektování závazků. ODS jako iniciátor diskuse, má-li být výzva přesvědčivá, musí ukázat, že chce být věrohodným partnerem. Diskusi by měl předcházet závazek všech stran, že nedojde k ‚tunelování myšlenek‘, tedy, že žádná z přednesených myšlenek nesmí být kýmkoli použita bez jeho souhlasu. Nemyslíme to jako závazek právní, ale morální.

Závěrem Vás tedy ujišťuji, že o skutečný dialog stojíme a jsme k němu připraveni a věříme, že dobrá vůle pomůže obnovit důvěru v české politice.

S pozdravem

Petr Mach
předseda Strany svobodných občanů

Tento dopis byl současně odeslán dne 19.6. mailem i poštou k rukám M. Topolánka.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31