Vystoupení Petra Macha na Konferenci Občanské fórum 2009

Vystoupení Petra Macha na Konferenci Občanské fórum 2009

Úsporný a efektivní stát ve službách svobodných a odpovědných občanů

Dámy a pánové,
děkuji organizátorům za pozvání na tuto předvolební konferenci, které jsem velmi rád přijal. Děkuji i za možnost vystoupit zde jako první, jedná se o vstřícnost ze strany organizátorů vůči mým následným povinnostem. Musím se totiž ihned po svém vystoupení vrátit na zasedání Republikového výboru Strany svobodných občanů – čímž se rovněž omlouvám, že zde nebudu moci strávit dnešní odpoledne s vámi.

Chceme liberalismus
V hospodářské politice jsou dva přístupy: Jeden, který chce, aby o stále větším dílu výdělků lidí rozhodoval stát, a druhý, který chce přerozdělovací moc státu omezit a nechat vydělané peníze v rukou občanů. Jeden, který chce, aby stát reguloval chování lidí na trhu všelijakými kvótami, cly, dotacemi a regulací cen, a druhý, který věří ve svobodnou volbu člověka a chce ekonomické chování nechat na svobodných občanech a jejich dobrovolných kontraktech.

Deziluze ze stále narůstajícího zdanění, míry přerozdělování a zadlužování země nás mnohé vedla ke vstupu do politiky, ke snaze změnit demokratickou volbou tyto neblahé trendy.
Karel Havlíček Borovský spočítal před 160 lety, že běžný pracující člověk odvádí státu na přímých a nepřímých daních 12% příjmů. Tehdy to bylo hodně a Havlíček záviděl severoamerickým státům svobodu a minimální daně. Havlíček byl jasným zastáncem svobody a brojil proti všelijakým státním dotacím a zásahům. Neúnavně publikoval a pouštěl se do politiky, přestože čelil neustálým obstrukcím ze strany úřadů a vídeňské vlády.

Dnes stát přerozděluje přes polovinu našich výdělků a byrokracie a touha politiků přerozdělovat bují. Kdejaká zájmová skupina se s úspěchem snaží loupit peníze ostatních skrze státní mašinérii. Jedni si prosadí šrotovné, druzí dotace na olympiádu, třetí na lyžařské mistrovství. Úroky z narůstajícího dluhu tvoří 50 miliard ročně.

Šrotovné je symbolickým příkladem regulačního přístupu. Tato regulace sice pomůže automobilovému průmyslu, ale poškodí všechna další odvětví. Když lidé díky nové dotaci utratí 50 miliard za auta, neutratí je za ledničky, počítače, byty, nábytek. Vzniknou nová pracovní místa na čas v automobilovém odvětví, ale výrobci ostatních věcí budou muset propouštět. Je to nespravedlivé socialistické opatření a vidíme na něm, že ODS a ČSSD se sice jinak jmenují, ale chovají se v principu stejně. Je nejvyšší čas, aby jim vznikla reálná konkurence.

Pojďme společně prosazovat střídmý stát, na který jedna velká politická strana rezignovala a druhá jej nikdy nechtěla.

Problém EU
Dovolím si zmínit ještě jeden vážný problém. Když jsem se probíral zákonem o státním rozpočtu a díval jsem se na neefektivní a zbytečné dotace, které by bylo možné omezit, abychom mohli snížit zadlužení nebo daňové břemeno, narazil jsem na problém, že jde většinou o dotace spojené s Evropskou unií, které nelze zrušit jednostranným rozhodnutím České republiky. Musíme posílat peníze do rozpočtu EU, pak musíme žádat o všelijaké dotace a ještě k nim musíme přidávat české kofinancování.

Vrcholem neefektivity a nespravedlnosti jsou všelijaké dotace průmyslu na investice v rámci nejrůznějších dotačních programů a dotace do zemědělství.

Nesmíme proto brát současnou podobu EU jako danost a musíme se snažit o její reformu k lepšímu. Musíme jasně říkat, že systém zemědělských dotací a kvót EU je špatný a že chceme jeho odstranění. Že chceme, aby každý zemědělec mohl mít krav kolik chce a aby to, zda uspěje na evropském trhu, bylo dáno tím jak hospodaří a ne tím, jaké dostal přidělené kvóty a dotace.

Nemůžeme chtít liberalismus doma a současně nekriticky tolerovat dirigismus přicházející z Evropské unie. Malý příklad: Letos k nám přichází z EU zákaz prodávat na trhu žárovky. Je to jasný příklad demokratického deficitu EU. Nebyli to totiž čeští voliči, kteří svojí volbou rozhodli, že budou v České republice zakázány žárovky. Bylo to nařízení EU, které je platné bez ohledu na to, co si přejí občané České republiky.

Neberte prosím tuto moji kritiku Evropské unie nutně jako volání po vystoupení České republiky z EU. Stále věřím, že EU lze reformovat. Připusťme ale prosím, že evropskou politiku založenou na směrnicích a nařízeních je možné kritizovat a že je možné přát si jiný model evropské spolupráce.

Závěr
Věřím, že velká část z nás se shodne na základních principech ekonomického liberalismu:
Čím více stát přerozděluje našich peněz, čím vyšší jsou dotace a čím více vláda reguluje svobodné chování lidí, tím více je nespravedlností, tím více bují korupce a tím pomalejší je růst životní úrovně lidí.
Předpokládám, že se budeme lišit v detailech našich plánů, jak dospět ke svobodnější společnosti nebo v prioritách – v hodnocení toho, které regulace a které dotace odstranit nejdříve.

Pokud se ale shodneme na principech, věřím ve spolupráci.

Děkuji Vám za pozornost.

Petr Mach
předseda, Strana svobodných občanů
Vystoupení na konferenci středopravých stran
Praha, Žofín, 21.6.2009

FOTOGALERIE Z AKCE ZDE

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31