Havrda: Nouzový stav a soukromí zdravotníci

Havrda: Nouzový stav a soukromí zdravotníci

Odborný mluvčí pro zdravotnictví Svobodných, MUDr. Miroslav Havrda, se vyjádřil k současným opatřením ve zdravotnictví.

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda již podruhé vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Vzrůstá počet pacientů potřebujících nemocniční péči i intenzivní péči včetně dýchacích přístrojů.

Začíná se stavět polní nemocnice na letňanském výstavišti o kapacitě 500 lůžek, kterou bude obhospodařovat armáda ČR.

Denně skokově vzrůstá nejen počet nakažených lidí, ale také počet nakažených zdravotníků v nemocnicích. Chybějí lékaři, sestry i pomocný personál. Byli povoláni medici na výpomoc a začíná se spekulovat o povolávání lékařů prvního kontaktu – což jsou praktici a ambulantní specialisté, možná stomatologové, pečovatelská služba, apod.

Prezident ČLK, MUDr. Milan Kubek, v televizním přenosu zcela zákonitě zpochybnil tento krok po oborné stránce a po stránce následného kolapsu ambulantní sféry. Upozornil na to, že potom půjdou pacienti s jinými problémy než s čínským virem přímo do ambulancí spádových nemocnic…

Nikdo se ale nezamyslel a ani slůvkem se nezmínil, co se stane při zavření soukromých praxí s jejich ekonomickým chodem. V nouzovém stavu je potřeba jistě pomáhat a lékaři a další zdravotníci patřili a patří k těm nejzodpovědnějším, ale soukromé zdravotnické zařízení má celou řadu ekonomických závazků. Musí platit nájem nebo hypotéku bance, spoustu přístrojů má na leasing a svým zaměstnancům musí platit mzdu včetně sociálních a zdravotních odvodů. Pokud by byli soukromí lékaři a další soukromí zdravotníci nasazeni, kdo za ně ponese tyto náklady? Bude stát refundovat v plné výši jejich prokazatelné náklady?

V případě, že se v nemocnici nakazí, kdo zaplatí chod jejich ordinací a mzdy jejich zaměstnanců? Tady se nejedná o pár drobných, ale desetitisíce, statisíce a někdy i miliony korun na jedno zdravotnické zařízení.

Mimochodem vláda schválila příspěvek pro státní nemocnice za první vlnu epidemie ve výši 11,5 miliardy korun. Státní nemocnice dostávají ochranné pomůcky, dezinfekci a další pomoc. Všechny tyto věci si soukromí zdravotníci musí platit ze svého. Nedostali žádné navýšení kapitace ani hodnoty bodu – česky řešeno: všechny provozní náklady firmy si platí sami. Z čeho, když nebudou léčit ve své ordinaci a nebudou mít žádné příjmy? Vůbec nemluvím o onemocnění soukromých zdravotníků Covidem v nemocnici.

Státní zdravotník pobírá mzdu nebo nemocenskou a nic dalšího ho nemusí zajímat.  Soukromý zdravotník nic nevydělává, v případě nemoci pobírá nemocenskou až od 15. dne a přitom musí platit fixní náklady i mzdy svým zaměstnancům. Velmi rychle tak může přijít o vše, co několik desetiletí budoval. Pokud nemá společnost s.r.o, ručí za své ztráty veškerým svým majetkem a velmi rychle může skončit jako bezdomovec v osobním bankrotu. Zamysleli se kompetentní lidé nad touto eventualitou?

MUDr. Miroslav Havrda
člen Republikového výboru a garant pro zdravotnictví Svobodných

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

MUDr. Miroslav Havrda

MUDr. Miroslav Havrda

místopředseda strany a mluvčí odborné skupiny Svobodných pro zdravotnictví

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31