Stanovisko Svobodných k novým opatřením proti koronaviru a nedávné demonstraci

Stanovisko Svobodných k novým opatřením proti koronaviru a nedávné demonstraci

Současnou situaci a jednotlivé kroky vlády považujeme za totální selhání krizového řízení a důkaz bezradnosti a naprosté absence jakékoliv koncepce. Vláda nebojuje ani tak s koronavirem, jako spíše sama se sebou. A nevinnou obětí jsou občané, jejich živobytí i svoboda.

  1. Svobodní postrádají alespoň známku toho, že vláda postupuje podle objektivních kritérií, která vyhodnocuje a podle nich pak upravuje další kroky. Očekáváme objektivní odůvodnění každého dalšího kroku i vyhodnocení opatření minulých, která očividně nezabrala tak, jak bylo plánováno – bylo-li vůbec něco plánováno. Požadujeme zveřejnění kalendáře podmínek uvolňování jednotlivých opatření a vyčíslení nákladů pro naši ekonomiku. Vláda musí být schopna dokázat veřejnosti, že jedná podle plánu a nikoliv nahodile. Stejně tak musí dokázat, že si je vědoma toho, že po odeznění epidemie problémy nekončí a bude na pořadu dne řešení ekonomických následků drakonických vládních opatření. Je potřeba si uvědomit, že to, co naše ekonomika potřebuje, je především odstranění překážek a regulací. Lidé, kteří v této zemi produkují hodnoty, musí dostat šanci znovu se volně nadechnout. A již nyní potřebují signál, že jim toto nadechnutí bude umožněno!
  2. Apelujeme na naši vládu, aby jednala s lidmi s úctou, která jim náleží a která vyplývá z mandátu, který od občanů politici dostávají. Chceme, aby si vláda uvědomila, že se zde nehraje pouze o zdraví, ale také o svobodu. A připomínáme, že svoboda a zdraví jdou ruku v ruce. Neudržujte občany v ustavičném stresu z toho, jaká další opatření si vymyslíte pozítří nebo za týden. Pokud od občanů očekáváte plnění vládních nařízení, jednejte s nimi na rovinu. Dejte podnikatelům a živnostníkům konečně najevo, že jste alespoň tentokrát na jejich straně, třebaže jste celou svou politickou kariérou dokazovali spíše pravý opak!
  3. Svobodní považují projevy občanské nespokojenosti za odůvodněné a zcela se ohrazují proti tomu, aby byl oprávněný občanský protest lidí, kteří se obávají o osud svobody v této zemi, stavěn na roveň s projevy násilí a nepořádku ze strany těch, kteří se na demonstraci přišli jednoduše jen poprat. Aby se takovým excesů předešlo, nabízejí Svobodní organizátorům demonstrace, spolku HON, pomocnou ruku a ideový rámec, který jim pomůže dát jejich v zásadě sympatickým snahám směr.
    Zároveň voláme po důsledném prošetření zásahu Policie ČR proti pokojným demonstrantům, jimž dle mnoha zpráv nebylo umožněno po ukončení demonstrace v klidu opustit náměstí a byli smícháni s těmi, kteří rádi využili příležitost k bitce, což je ve zřejmém rozporu se zákonem.[1]
    Zatarasení některých ulic navíc vedlo k ještě větší koncentraci lidí, což je v rozporu s hygienickými poučkami, které nám jsou kladeny v posledních měsících na srdce.
  4. Závěrem připomínáme svoji parlamentní výzvu z března, kterou doposud vláda ne úplně vyslyšela a kterou jsme spolu s řešeními aktualizovali k dnešnímu datu. https://svobodni.cz/stanoviska-strany/vyzva-parlamentu-cr-cislo-2-jsme-v-tom-vsichni-nenechme-v-tom-jen-nektere/

[1] Zákon č. 84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím
„§ 7 (2) Po ukončení shromáždění jsou jeho účastníci povinni se pokojně rozejít. Je-li shromáždění rozpuštěno, jsou povinni neprodleně opustit místo shromáždění. V rozchodu jim nesmí být žádným způsobem bráněno.“

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31