HASLINGEROVÁ: Z EU vznikla utopie Antievropy – zvrácený megaeurostát

HASLINGEROVÁ: Z EU vznikla utopie Antievropy – zvrácený megaeurostát

Pád vlády a vznik vlády nové, zrušení mimořádných voleb hned po jejich vyhlášení, spousta skandálů kolem dovolených a milenek našich politiků, dokonce i narození dcery přítele Paroubka, to vše bylo v letošním roce zastíněno událostí pro náš národ opravdu zásadní, ztrátou naší suverenity po přijetí opravené euroústavy nazývané Lisabonská smlouva (LS). Nebyly nic platné protesty 24 občanských sdružení, šesti neparlamentních stran, ani stovky podpisů pod petici D.O.S.T. zaměřenou proti snaze politiků omezit suverenitu ČR přijetím LS. Neboli proti zákonům vzešlých ze sociálního inženýrství kosmopolitních elit EU. Z odmítání schválení LS neplyne, že je mi Evropa lhostejná. Naopak, hlásím se k historické Evropě svobodných křesťanských národů i k Evropě zemí sdružených do společenství volného obchodu, jakým bylo Evropské hospodářské společenství (EHS), do něhož naše země chtěla vstoupit. To, co chce ale z EU učinit LS, není již noblesní elitní klub zemí EHS, ale jakýsi zvrácený megaeurostát, jakási utopie Antievropy.

 

Evropa odjakživa stála na třech základních pilířích – na křesťanských duchovních základech, na evropských národních státech a na rodinách jako jejich pilířích. Suverenity jednotlivých národních států zanikly a křesťanství je málem považováno za zločin. I v tak vysoce katolické zemi jako je Itálie se dokonce odstraňují z nařízení Bruselu po staletí visící kříže ve školách, aby neurážely muslimské přistěhovalce, a ruku v ruce s omezováním křesťanské tradice se i na rodiny pohlíží téměř jako na přežitek.

Zaopatřovatelskoslíditelský stát zvaný EU ničí pojem rodin propagací gendrového mainstreemingu. Ideopolicie ve stylu Orwellova roku 1984 má sledovat, zda tato nařízení školy dostatečně včlenily do svých programů. Návrh na zavedení konceptu jednotného přijetí evropských dějin je faktickým zrušením dějepisu. V českém dějepisu přece nesmí být islámská expanze ve 12. století vysvětlována tak, aby nezraňovala machometány. A nejhorší je, že pod vidinou řádově vyšších platů naši vrcholoví politici se do Bruselu tak těší, že se dokonce snažili zamlčet občanům, že je po přijetí Listiny práv a svobod EU, kterou mazaně přidali státníci EU k LS, může čekat mnohamiliardové platby našeho státu z našich daní sudetským Němcům.

A není pravda, že to nevěděli a že to poprvé slyšeli až od pana prezidenta, který jako jediný stál proti přijetí LS. A to i přesto, že na něj byl vyvíjen enormní tlak nejen zevnitř naší země, kde se nacházejí fanatici typu přítelkyně Gajdůškové, kteří měli tu drzost ho za to nazývat dokonce velezrádcem, ale především ekonomického tlaku z EU a Ruska. I přes to vše dokázal alespoň prosadit, že pro nás nebude platit Listina práv a svobod EU a tím zůstanou v platnosti poválečné Benešovy dekrety. Zradou na našem národu bylo naopak hlasování pro LS těch politiků, kteří se snažili zamlčet nebezpečí prolomení platnosti Benešových dekretů. Ti by měli být hnáni k zodpovědnosti, protože nebýt Václava Klause, tak by se náš stát díky jejich eurohujerství nedoplatil reparací.

Slovo velezrada se v naší ústavě vztahuje, bohužel, jen na prezidenta, pokud jedná proti svrchovanosti země a jejímu demokratickému řádu. Škoda, na tyto prospěcháře by sedělo jako ulité.

Od skutečné svobody jsme díky jim zase téměř tak daleko, jako za komunismu. Chování evropeistů připomíná chování komunistů s totalizujícími prvky. Stejně jako komunisté předkládají na odpoutání pozornosti nepodstatné problémy jako např. boj o jméno olomouckých tvarůžků. Chtějí zničit křesťanského Boha, který stojí v cestě odumření států. Každého, kdo se tomuto nátlaku vzpírá, nazývají extrémistou. A nejen bruselská, ale už i naše vláda přijala na obranu europeismu „strategii boje proti extrémistům“. Přitom těch skutečných levicových extrémistů jako jsou anarchisté, komunisté, dělnická strana a neonacisté se ve skutečnosti nebojí. To vše je něco tak neskutečného, že proti tomu musíme bojovat i nadále ze všech sil!

Ivana HASLINGEROVÁ je členkou Svobodných
(publikováno na
http://haslingerova.blog.idnes.cz)

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31