DOSTÁL: „Vyvlastňování“ – bohužel se nejedná o přežitek bývalého režimu

DOSTÁL: „Vyvlastňování“ – bohužel se nejedná o přežitek bývalého režimu

Vláda přijala návrh novely zákona, který by měl v budoucnu usnadnit vyvlastňování pozemků. Už jen to slovo „vyvlastňování“ zní naprosto příšerně a podle mého názoru se v zákonech demokratického státu nic takového vyskytovat nesmí. Jedná se o metodu, která naprosto jednoznačně odkazuje na totalitní praktiky.

Vyvlastňování pozemků je popsáno v zákoně „Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě“. Celý tento zákon je podle mě zbytečný a protiústavní; ovšem to, co se ministerstvo pro místní rozvoj snaží prosadit teď, je ještě horší, cituji z internetu: „Návrh novely také odděluje vyvlastnění a stanovení náhrady, což má zamezit průtahům při dopravní výstavbě. Pokud se jedna ze stran odvolá proti výši náhrady určené soudem, na samotné vyvlastnění a na zahájení stavby to již nebude mít vliv.“ Což v důsledku znamená, že pokud majitel nebude spokojen s navrhovanou výkupní cenou, může se soudit, ovšem na jeho pozemku už se např. začne stavět, čili mu nakonec stejně nezbyde, než na podmínky státu (příp. nějakého investora zastupujícího stát) přistoupit. To je absolutní porušení základních občanských práv a svobod, které každému občanovi ČR zajišťuje Ústava ČR.

K čemu vůbec zákon o vyvlastnění je? Důvodem prý má být urychlení a zlevnění např. dopravních staveb apod., které zadává stát. Když pomineme mnou často uváděný fakt, že stát vůbec podnikat nemá, tak se dostáváme k otázce – proč by stát měl mít výhodu oproti jiným podnikatelským subjektům?! Když já budu mít nějakou firmu a budu chtít např. postavit na nějakém pozemku výrobní haly, taky nebudu mít po ruce nějaký vyvlastňovací zákon, který mi je umožní poměrně snadno získat. Já prostě budu muset navrhnout majiteli pozemků jejich odkoupení a pak jednoduše na základě principu nabídky a poptávky a situace na trhu pozemky získám (odkoupím) nebo nezískám – jednoduchý obchodní princip. Proč tak nemůže postupovat stát?!

Argumenty, že mnohdy různí spekulanti bránili výkupu pozemků, jen aby jejich ceny dostali do závratných výšek, neberu – je to jen a jen chyba státu, že toto umožnil, že dovolil, aby např. unikly informace o místech výstavby nové infrastruktury, o trasách plánovaných silnic apod. Pokud by v případě výše uvedeného případu má konkurence zjistila můj záměr koupit dané pozemky a tyto odkoupila od majitele přede mnou a pak mi je buď odmítla prodat nebo jejich cenu zmnohonásobila, je to v pořádku, to je byznys, měl jsem se chovat zodpovědněji a své záměry si více hlídat.

Čili já říkám – místo dalšího prohlubování nedemokratických praktik celý zákon o vyvlastnění zrušme. Tento protiústavní a nedemokratický princip musí stát nahradit zodpovědným, rozumným a odborným přístupem – jako každý právnický subjekt, který chce být ve svém podnikání úspěšný.

Pavel Dostál je členem republikového výboru Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31