ČRo: Další předvolební speciál pořadu K věci

ČRo: Další předvolební speciál pořadu K věci

Tomáš PANCÍŘ, moderátor: Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, pořad K věci. Máme tady další předvolební speciál, do kterého zveme postupně lídry, středočeské lídry všech politických stran a uskupení, která se přihlásila do předčasných voleb původně plánovaných na 9. a 10. října letošního roku. Dnes jsou ve studiu tedy zástupci dalších tří stran. Pojďme je představit. Jako první má přednost dáma – Anežka Bubeníčková, zástupkyně České pirátské strany, dobrý den. Vítejte u nás.

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
Dobrý den.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Dále ve studiu vítám Milana Soukupa z Dělnické strany, dobrý den.

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Dobrý den.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
A třetím u nás u stolu je Petr Zavadil, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů. I vám dobrý den.

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Dobrý den.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Začněme tím aktuálním, co se okolo možná říjnových, možná už ne říjnových voleb děj. Rozhodnutí Ústavního soudu z minulého týdne. Nakolik to ovlivnilo vaše kampaně? Začněme u dámy, Česká pirátská strana. Museli jste něco měnit po tom rozhodnutí z minulého týdne?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
Ne, vůbec to naše, naši kampaň neovlivnilo. Naše kampaň a v podstatě představování naší strany veřejnosti by probíhalo i bez voleb podobným způsobem. Čili posunutí voleb nijak neovlivnilo naši kampaň a v podstatě ho i, bychom ho i vítali.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Takže vy byste byli spíš radši, kdyby ty volby byly později, třeba v tom diskutovaném listopadovém termínu?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně České pirátské strany
——————–
Ano.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Máte pocit, že by o vaší straně bylo víc znát, že byste měli prostor pro kampaň?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně České pirátské strany
——————–
Byl by to prostor pro nás, abychom víc představili naši stranu. Protože máme omezené finance, tak musíme naši kampaň provozovat osobně ve svém volném čase a víc času obecně znamená větší prostor pro kampaň a intenzivnější kampaň.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Jak je to u Strany svobodných občanů? Petr Zavadil. Vy jste museli nějak korigovat kampaň po tom předběžném rozhodnutí Ústavního soudu?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
U určité části kampaně, hlavně kontaktní kampaň s voliči samozřejmě, protože co já osobně ji mám naplánovánu na pět týdnů přesně před volbami, teď nevím, jestli budu volby v původním termínu, tak jsem ji zatím odsunul, ale ostatní věci, jako vydávání novin, případně příprava tisku, plakátů, inzerce, domlouvání, to všechno zatím běží.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
I vy to berete, coby zástupci, řekněme, menší nebo podle těch průzkumů zatím méně populární strany, vítáte případné odložení voleb na listopad?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Tak, řekl bych, nevadí nám to.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
To byl Petr Zavadil. Milan Soukup z Dělnické strany, vy jste museli korigovat nějak kampaň?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Ne, naši kampaň to také nijak neovlivnilo. My vedeme permanentní kampaň, takže, takže nic jsme nekorigovali. Tam samozřejmě, pokud dojde k oddálení voleb, tak akorát to bude větší, větší nápor na kandidáty a všechny příznivce a všechny, co nám pomáhají, ale jinak si myslím, že to příliš neovlivní. Je nám spíš líto občanů, že vláda není schopna prosadit, prosadit nové … prosadit volby tak, aby byly v souladu se zákonem a zbytečně dochází k nějakým prodlevám.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Z vašeho pohledu by byl lepší říjnový nebo listopadový nebo případně třeba až jarní termín?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Z mého pohledu by byl lepší ten původní termín.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
To znamená ten …

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
To znamená ten zkraje října.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Takže v podstatě shoda ve všech třech stranách. Uvidíme dál. Pojďme k tomu základnímu. To, že jste se přihlásili do voleb, znamená, že předpokládám, něco chcete prosadit. Máme samozřejmě omezený čas, poprosím vás stručně, co chcete v České republice změnit vy a vaše strana? Začněme Dělnickou stranou.

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
My v našem programu usilujeme, kromě jiného, o zrušení Senátu, omezení poslanecké imunity, zrušení státních dotací pro politické strany, prosazujeme také, a doufáme, že se nám to podaří prosadit, přímou volbu prezidenta a širší využívání referend, dále bych zmínil například omezení emigrace a zpřísnění pravidel pro udělování azylů, to v zájmu zachování bezpečnosti v naší zemi a jsme dále pro absolutní zákaz všech drog, veřejné propagace pornografie, omezení prostituce a tak dále.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
My se k některým těm bodům určitě dostaneme. Pokračujeme Českou pirátskou stranou. Co ta chce změnit na České republice?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
My máme jako základní čtyři body našeho volebního programu. Především zajištění základních občanských práv a svobod v době internetu, protože tento bod tady máme, protože vidíme omezování svobody nejen v České republice, ale obecně ve světě, omezování svobody slova v nevídaný míře hodně … a k tomu se zneužívá mnoho různých záminek, například autorská práva, které bychom chtěli zrevidovat tak, aby odpovídaly současné technologické situaci. Domníváme se, že současný pojetí autorských práv je poněkud zastaralé a neodpovídá vývoji technologií.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
V čem, jestli se mohu zeptat, v čem se liší právo autora v době internetu? Znamená to, že když napíšu knihu, tak je to něco jiného v době internetu, než když jsem ji napsal před dvaceti lety?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
Ne, práva autora na knihu se neliší, liší se …

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Dobře, když natočím film třeba.

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
… technická, technická situace, jak možností distribuce a autorské právo v současný době nerespektuje a ignoruje současnou technickou situaci. Autor má samozřejmě stejná práva, ale bohužel dokonce i autorům současný autorský zákon zamezuje nebo stěžuje různé způsoby distribuce jejich vlastních děl.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Kromě tohoto autorského zákona a tohoto balíčku záležitostí máte další program?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
Ano, samozřejmě. Dalším naším programem je reforma veřejné správy k vyšší transparentnosti, kde chceme prosadit, aby úřady a veškeré státní instituce měly transparentní účty, veškeré mezinárodní a státní smlouvy byly zveřejňovány, samozřejmě pouze v případě, pokud není nutné z druhé strany, aby to bylo tajné, a potom se snažíme také zavést přímou demokracii v co největším, v co největší možnosti, takže přímá volba prezidenta, přímá volba i různých vyšších úředníků, kteří spolupracují s lidmi a týkají se lidí a hodně se snažíme prosadit i decentralizaci moci. Naším základním cílem je snížení vlivu státu na občana a zvýšení osobní zodpovědnosti jednotlivce.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Tak pojďme dál. Strana svobodných občanů, v krátkosti, co vy chcete změnit na České republice?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Mottem naší volební kampaně je „Necháme vám vaše peníze!“ Jak toho chceme dosáhnout? Za prvé zmenšení možnosti korupce, zastavením zadlužování republiky, některých daní, zrušení některých úřadů, svobodným podnikáním, změnami v justici hlavně. Jak dosáhnout jednotlivých bodů? Zmenšení korupce – svobodní si myslí, že hlavním zdrojem korupce je stát, čili chceme omezit rozhodovací moc politiků a úředníků, chceme průhledné státní zakázky. Není možné, aby smlouvy veřejných zakázek byly utajovány s odkazem na obchodní tajemství. To naprosto nepřichází v úvahu. Jsou to peníze daňových poplatníků, kterých stát jen spravuje a daňový poplatník musí být informován, jak byly vynaloženy. K zastavení zadlužování máme připraven zákon o rozpočtové kázni, kde by zadlužení státu bylo odvislé na hlasování sněmovny, jak čím vyšší, čím vyšší státní dluh, tím větší počet hlasů ve sněmovně by musel získat ten zákon. Chceme zrušit daň z příjmu fyzických osob, další daně jako silniční, dědická, darovací, z převodu nemovitostí …

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
To znamená, že by se vůbec neplatila daň z příjmů?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Ano, neplatila by se daň z příjmů fyzických osob.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
U právnických by se platila dál?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
U právnických by se platila, protože daň z příjmů fyzických osob, řekněme, před dvěma lety činila nějakých pouhých, říkám „pouhých“ 150 miliard, z příjmů, z celkových daňových příjmů to byly vlastně jenom asi 4 %. Takže když …

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Na druhou stranu 150 miliard v situaci, kdy se debatuje o tom, že deficit státního rozpočtu bude 230 miliard, tak není úplně zanedbatelná částka …

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Není zanedbatelný, samozřejmě chceme, aby tato úprava byla fiskálně neutrální. Proto navrhujeme současně s tím zrušení některých nebo mnoha úřadů, naprosto zbytečných úřadů, jsou jich desítky, kde …

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Můžete být konkrétní?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Můžu být konkrétní. Jako první bych třeba uvedl Úřad pro lidská práva a menšiny. To je podle nás naprosto zbytečný, uměle vytvořený úřad, kde se prostě plýtvá desítkami milionů na naprosté nesmysly, další věc …

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Říká Petr Zavadil ze Strany svobodných občanů. Pojďme se u některých těch bodů, které jste říkali, teď zastavit. Začněme tím možná posledním – rušení úřadů. Jak je na tom s rušením úřadů Dělnická strana? Máte vytipované třeba také nějaké úřady, které byste chtěli zrušit?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Tak samozřejmě ministerstvo pana Kocába zdá se nám, zdá se nám docela zbytečné a …

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Ještě nějaký další úřad?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
No, rozhodně do státní správy by chtělo více zasáhnout a právě za účelem šetření.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Ale konkrétní úřady tedy v tuto chvíli nemáte vytipované?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Konkrétně nemáme vytipované.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Jak je na tom Česká pirátská strana?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
My nemáme vytipované konkrétní úřady na rušení, ale například bychom rádi sjednotili informatickou státní sekci, kdy v současné situaci je to tak, že každej úřad má vlastní informatickou sekci a nejen pro, nejen z důvodu ušetření, z důvodu financí by bylo vhodné, aby byla jednotná informatická sekce pro všechny státní úřady.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Takže by byl tedy ústřední úřad, který by se staral například o internetové prezentace všech úřadů v celé státní správě?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
A tím by se tyhlety prezentace taky sjednotily a bylo by to, ne jako v současné situaci, kdy každé ministerstvo má vlastní webové stránky, které každý vypadají jinak jako webové stránky různých firem, ale byly by všechny jednotné, bylo by jednodušší pro občany najít potřebné informace na těchto stránkách.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Milan Soukup z Dělnické strany v tom svém výčtu říkal také, že by chtěli zrušit Senát. Jak se na to dívá Strana svobodných občanů?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Zrušení Senátu nemáme v programu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Česká pirátská strana?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
Taktéž nemáme v programu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
S tím souvisí také změna volebního systému, o které se v podstatě permanentně debatuje. Jak jsou na tom vaše strany s pohledem na volební systém? Česká pirátská strana, měnila by ho nějak zásadně?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
V současné době nemáme připraveno nic na změnu. Debatovali jsme o to, ale … a pravděpodobně by České republice nějaká změna volebního systému prospěla.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Ale zatím tedy nemáte jasný názor?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
Zatím nemáme nic konkrétního.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Jak je na tom Dělnická strana?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
To je složitější otázka. My bychom jen tak na okraj přivítali snížení, snížení 5% hranice …

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Na kolik?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Řekněme 3 %, aby se dostaly do parlamentu i další strany. Myslíme si, že by se tím demokratizovala diskuse společnosti, oživila diskuse v parlamentu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
To znamená, ale poměrný systém byste nechali?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Poměrný systém bysme nechali.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Strana svobodných občanů?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Rovněž v poměrném systému do sněmovny bychom nic neměnili, co se týče pěti nebo tří procent, tam nemáme vyhraněný názor. Myslím si, že těch 5 % by nám nevadilo. Doufáme, že je překonáme.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Posloucháte Český rozhlas Region, pořad K věci, ve studiu máme další tři volební lídry, středočeské volební lídry politických stran a hnutí, které kandidují podle původního plánu v říjnových volbách, možná ty volby budou jindy, ale každopádně v těch volbách, které se v současné době připravují. Pojďme k dalšímu tématu, které tady zaznělo v tom kolečku programovém, a sice boj s korupcí. Byli byste třeba pro to, aby stát, případně policie, případně justice používali agenty-provokatéry, aby v podstatě vyvolávali korupční situace a snažili se tím usvědčit například úředníky? Česká pirátská strana.

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
Na tohleto nemám přímo vyhraněný názor. Já osobně mám velký odpor k provokatérům a k provokatérské taktice. Mám v sobě zakořeněný velký odpor, hodně to souvisí například i se situací v České republice, kdy provokatéři bývali používáni a připadá mi to jako velice nečestná taktika!

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Jak je na tom Strana svobodných občanů?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Asi podobně. O systému provokatérů jsme ani neuvažovali. My si spíš myslíme, že třeba vůbec sebrat státním úředníkům možnost rozhodovat o státních penězích, čili o čím méně penězích rozhodují, tím klesá možnost jejich korupce.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Dělnická strana?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Korupce je pro nás velice závažný problém, ale co se týče provokatérů, v tom bych byl opatrný, protože přeci jen obávám se, zda by byla dostatečná kontrola, zda by se na někoho něco nenavléklo, aby …

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Bojíte se toho, že by mohly být jakési fingované situace?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Tak, ano, ano.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Pojďme k vám osobně. My jsme se přihlásili do voleb, angažujete se ve vašich stranách. Pojďme vás představit, protože přeci jenom vy, jako středočeští lídři, asi nepatříte k těm úplně nejznámějším. Začněme Stranou svobodných občanů. Petr Zavadil je kdo?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Je mi 49 let, jsem živnostník, do Strany svobodných občanů jsem vstoupil ihned po jejím založení. V současné době jsem předsedou středočeského krajského sdružení, kandiduju jako lídr. Proč, proč kandiduju, a proč jsem vůbec vstoupil do Strany svobodných občanů? To bylo, příčina byla děsivý výsledek loňských krajských voleb, kdy jsem si řekl, …

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
To znamená, že na ty jste reagoval?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Na ty jsem reagoval.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Předtím jste nikdy, nikde nekandidoval?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Předtím jsem nebyl v žádné politické straně. Tady jsem si řekl prostě, dost, musí se s tím něco udělat a společně asi s dalšími 160 lidmi tedy kandidujeme v celé republice.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Anežka Bubeníčková, Česká pirátská strana. Proč vy jste se dala na politiku a představte i vy sebe.

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
Mně je přibližně 23 let a na politiku a politikou jsem se začala zabývat v době, kdy jsem zjistila, že vzniká Česká pirátská strana a její cíle mi jsou velice blízké, především snaha o zachování a udržení svobody slova a svobody obecně, protože téma svobody osobně považuji za velmi důležité a vidím, jak ve světě je svoboda postupně ukrajována pod různými, až i falešnými záminkami.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Ani vy jste ještě nekandidovala v žádných volbách? Trošku jiné je to s Milanem Soukupem z Dělnické strany. Vy už jste v jedněch volbách kandidoval. Přesto, představte se.

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Ano, takže jmenuji se Milan Soukup, je mi 44 let, jsem ženatý, mám jedno dítě a v současné době žiji v Neratovicích, pracuji jako technický pracovník.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Vy jste kandidoval relativně nedávno, protože jste kandidoval v eurovolbách.

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Ano.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Připomeňme, že v celé České republice jste dostal 175 preferenčních hlasů, ve středních Čechách 56 preferenčních hlasů. Celkově Dělnická strana v rámci celé republiky jedna celá sedm setin procent, ve Středočeském kraji 94 setin procenta. Máte pocit, že ty výsledky teď v říjnu nebo v listopadu, ať už ty volby budou kdykoli, budou výrazně lepší?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Přáli bychom si to samozřejmě. Nám stoupá podpora, přibývají sympatizanti, přibývají členové …

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
A máte pocit, že dostatečně?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Domníváme se, že přibývají hodně a domníváme se, že by výsledky mohly vyjít výrazně lepší …

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Ptám se, ptám se proto, že přece jenom mnoho politologů po těch evropských volbách říkalo, že by se malé strany nebo strany, které měly málo hlasů, přece jenom měly poučit a neměly by kandidovat samostatně, aby ty hlasy nepadaly pod stůl. Přesto většina těch malých stran vlastně zase kandiduje sama.

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Ano.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Takže neuvažovali jste o tom, že byste se s někým spojili?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Ne, ne, v žádném případě. V žádném případě! Jdeme vždycky, vždy sami a jako Dělnická strana se stává postupně protestním hnutím všech občanů, které politika …

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Takže věříte, že se bude nabalovat počet příznivců …

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
… bude symbolem …, tak, ano.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
A že to vyjde. Strana svobodných občanů také kandidovala v eurovolbách, byť Petr Zavadil osobně u toho nebyl. Ty výsledky byly o něco málo lepší, ale opravdu o něco málo. V rámci celé republiky 1,26 %, v rámci Středočeského kraje 1,27 %. Ani vy jste neuvažovali, že byste se s někým spojili?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Uvažovali jsme samozřejmě, to byla logická otázka. Vedli jsme jednání s některými stranami, ale žádné spolupráci nakonec nedošlo. Byly tam podstatné rozdíly v programech a myslím, že jako dost podstatné bylo vyšší než nám přípustná míra populismu patřičných stran.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Česká pirátská strana zatím nekandidovala, je to premiéra, ale přesto, po těch výsledcích těch ostatních stran v eurovolbách, ani vy jste neuvažovali, že byste se s někým spojili? Nehledali jste nějaký subjekt na politické scéně?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
My jsme nehledali, my jsme byli vyhledáváni.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Ale s nikým jste se nedomluvili.

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
S nikým jsme se nedohodli především proto, že v našich prvních volbách chceme jít jako samostatný subjekt a chceme tím ukázat na politické scéně, že naše téma, téma svobody, téma svobody slova, téma, který se snažíme prosadit, je důležitý pro voliče, aby si toho ostatní strany všimly.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Otázka, která bude na vás na všechny: Existuje v tuto chvíli nějaká parlamentní strana, se kterou byste si dokázali představit, kdyby to dopadlo ideálně, získali jste těch minimálně 5 % hlasů, tak se kterou byste si dovedli představit spolupráci, případně třeba vytvoření koalice?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
My bychom do koalice nechtěli jít, chtěli bychom být v samostatné inteligentní opozici.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
To znamená, že vy vůbec neuvažujete o tom, za žádné konstelace, že byste vládli?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
Ano.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Jak je to u Dělnické strany?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Tak, pokud bychom se dostali do parlamentu, tak prozatím bychom také nechtěli do žádné koalice, nechtěli bychom dopadnout jako zelení a myslíme si, že by to bylo příliš brzo na to, abychom se podíleli na vládnutí.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Strana svobodných občanů?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Kdybychom se dostali do Poslanecké sněmovny, tak pro nás jediná strana, s kterou by se dalo jakžtakž a za určitých podmínek spolupracovat, by byla ODS. S tou bysme šli do vlády, ovšem za podmínky respektování myšlenek skutečně pravicového partnera, čili Strany svobodných. To je náš střednědobý cíl.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Třeba TOP 09, ta by partnerem být nemohla?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
TOP 09, myslím, ne, tam se zásadně neshodneme v názoru na Evropskou unii a evropskou integraci.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Posloucháte Český rozhlas Region. Náš pořad tento speciální, volební se chýlí ke konci. Já, stejně jako v minulém pokračování, tak bych na závěr vám dal takové krátké otázky. Poprosím o krátké odpovědi, v podstatě anketní. Otázka aktuální, v Německu skončilo šrotovné, uvažuje se o tom, jestli šrotovné by mělo být i v České republice. Jaký je názor vašich stran? Začneme Dělnickou stranou.

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Já nesouhlasím se šrotovným, protože to akorát odsouvá problém v něčem dále.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Česká pirátská strana?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
Domníváme že, že podporování již umírajícího průmyslu je škodlivé a mohlo by vést k horší krizi.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
A auto průmysl tedy je umírající?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
Auto průmysl vede, vede v současné době nasycený trh a podporováním nasyceného trhu, dříve nebo později by se to zhroutilo.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Šrotovné a Strana svobodných občanů?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Šrotovné automobilů samozřejmě vůbec ne! Ona je otázka, když šrotovné automobilů, tak potom šrotovné čeho ještě, že? Šrotovné televizí, šrotovné domů, šrotovné čehokoli? To je ekonomický nesmysl. Jak už bylo řečeno, je to pouze přesouvání poptávky o rok sem, o rok tam. To nemá žádný význam!

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Otázka další, byli byste pro, aby se přidalo důchodcům, a pokud ano, o kolik? Začněme pro změnu Stranou svobodných občanů.

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Samozřejmě byl bych … všemi deseti, ale v současné situaci obávám se, že nebude opravdu z čeho přidávat a přidávat opticky, populisticky stovku, dvě důchodcům měsíčně, já myslím, že by to ani význam nemělo, protože je taky třeba počítat s tím, že jsou určité náklady na zvýšení těchto důchodů a ty by to vlastně pohltily.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Česká pirátská strana?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
My se domníváme, že v případě důchodů, jako ve všech ostatních oblastech života, by bylo … je třeba klást důraz na osobní zodpovědnost jednotlivců a já třeba osobně se domnívám, že moje generace již důchody nedostane, a proto by se měla starat o … osobně o svoje příbuzné lidi staršího věku, kteří již nemohou pracovat.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Dělnická strana?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Rádi bychom přidali, bude-li z čeho.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
A máte pocit, že bude z čeho?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Mám pocit, že by bylo z čeho, kdyby se hospodařilo lépe, kdyby se našly rezervy a domníváme se, že by se určitě našly.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Nová sněmovna vytvoří novou vládu, která pravděpodobně bude rozhodovat o novém českém eurokomisaři. Máte vy, jako strany, které zastupujete, máte nějakého favorita na eurokomisaře? Začněme Českou pirátskou stranou.

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
Nemáme.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Dělnická strana?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Také nemáme.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Strana svobodných občanů?

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Favorita nemáme z jednoduchého důvodu – tyto funkce bychom zrušili, stejně jako celou Evropskou komisi!

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Souhlasí Dělnická strana?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Ano.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Také by zrušila Evropskou komisi. Co Česká pirátská strana?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
My na tohleto nemáme názor.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Takže zatím do evropských institucí sahat nechcete. Otázka poslední, kdyby to vyšlo a dostali jste se do parlamentu, co by byla první norma, kterou byste se pokusili změnit? Začněme Stranou svobodných občanů.

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Byly by to první dva zákony, které bychom se pokusili prosadit a zákon o rozpočtové kázni a zákon o státních zakázkách.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Česká pirátská strana?

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
Zákon o /nesrozumitelné/ … a potom transparentnost státní správy.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Dělnická strana?

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
My bysme toho měli více, co bychom chtěli zrušit.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Řekněte, otázka je na první, povolil jsem dva zákony, tak řekněte dva.

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
My bychom rádi zrušili státní dotace politickým stranám.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Náš čas je u konce, já vám děkuji, že jste si udělali prostor a čas, že jste byli tady u nás a budu se opět někdy na Českém rozhlasu region těšit, na slyšenou. Hosty dnešního předvolebního speciálu pořadu K věci byli Petr Zavadil ze Strany svobodných občanů, na shledanou.

Petr ZAVADIL, zástupce a středočeský lídr Strany svobodných občanů
——————–
Na shledanou, děkuji za pozvání.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Anežka Bubeníčková z České pirátské strany. I vám děkuji a na shledanou.

Anežka BUBENÍČKOVÁ, zástupkyně a středočeský lídr České pirátské strany
——————–
Na shledanou, také děkuji.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
A Milan Soukup z Dělnické strany, na shledanou.

Milan SOUKUP, zástupce a středočeský lídr Dělnické strany
——————–
Na shledanou, děkuji za pozvání.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
——————–
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.

ČRo Region, Středočeský kraj | 8.9.2009 | 14:07 | pořad: K věci
 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31