Cíle EU na rok 2030 jsou mimo realitu

Cíle EU na rok 2030 jsou mimo realitu

Summit zemí EU, který proběhl v pátek 24. října, se zavázal snížit emise "skleníkových plynů" o 40 % a zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na 27 %
do roku 2030.

Momentálně nás EU zavazuje do roku 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 13,5 %, přičemž vláda Petra Nečase se ve svém hujerském akčním plánu z roku 2012 rozhodla k ambicióznějšímu podílu 14 %.

Už cíl na rok 2020 považují Svobodní za naprosto nereálný a nedosažitelný. V roce 2013 ČR vyráběla z obnovitelných zdrojů 9,1 % elektřiny, přičemž výroba stála na vodních elektrárnách, které už nenabízejí v podmínkách ČR žádný významný budoucí nárůst. Muselo by dojít ke ztrojnásobení instalovaného výkonu solárních elektráren, aby byl cíl pro rok 2020 splněn. Už dnes jsou však ceny elektřiny vlivem příspěvku na OZE pro mnohé domácnosti neúnosné.

Svobodní odsuzují podobné nesmyslné cíle. Jde o obdobně nesmyslné plánování, jakému jsme byli svědky v době vlády komunistů. Solární elektřina má své místo tam, kde jsou za ni spotřebitelé ochotní platit i bez donucení státem. Svobodní odmítají další státem podporovaný solární boom, který znásobí cenu elektřiny.

Svobodní vyzývají premiéra, aby další posuny cílů jednoznačně odmítl.

V Praze 25. října 2014
Republikové předsednictvo Svobodných

 

Kontakt:

Kateřina Kašparová, tisková mluvčí Svobodných

telefon: 736 530 384
 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31