Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Za co berou naše peníze? Asi mají zajištěnu kvalitní zdravotní péči a prostý lid je nezajímá, zlobí se lékař

Za co berou naše peníze? Asi mají zajištěnu kvalitní zdravotní péči a prostý lid je nezajímá, zlobí se lékař

Nejen situace ve zdravotnictví, které je zdecimované nedávnou pandemií covidu-19, ale také nedostatek léků a čím dál větší nedostupnost zdravotní péče způsobená nejen nedostatkem lékařů. Tak to jsou témata, o kterých se bude mluvit na nově ohlášené manifestaci, kterou svolávají Svobodní na 17. listopadu do Prahy. „Pokud nebudou antibiotika, odnesou to naši nejvíce zranitelní, pěti dávkami „očkovaní“ občané s totálně vyčerpanou přirozenou imunitou, kteří byli 2 roky zavřeni doma a venku na ulici, v lese nebo i na kole nosili na ústech respirátor,“ říká lékař Miroslav Havrda, první místopředseda Svobodných a spoluzakladatel Paralelní lékařské komory. „Peníze si natiskneme nebo půjčíme, ale lékaře si nevyčarujeme,“ burcuje Havrda v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Zdravotnictví je teď žhavé téma. Je to důvod, proč jste se rozhodl uspořádat 17. listopadu Manifestaci za zdraví obyvatel ČR?

Manifestaci pořádá strana Svobodní ve spolupráci s Paralelní lékařskou komorou. Osvětová akce se uskuteční 17. listopadu od 14 hodin na Palackého náměstí před budovou Ministerstva zdravotnictví v Praze. Navazujeme tímto na neformální mítinky s občany, tzv. plkání, které v době kovidové totality vedli zejména lékaři, kteří vysvětlovali své postoje k prevenci a léčbě infekce covidu-19. Jak se za několik měsíců ukázalo, tak jejich informace byly pravdivé a jejich nálepkování se jasně obrátilo proti vládě i proti jejím pochybným odborníkům, které jsme měli možnost vidět a strašit národ každodenně ve veřejných médiích.

Jenom pro pořádek: Očkovaní lidé, kteří se museli prokazovat v práci, v restauracích nebo na různých akcích, byli dle vlády a jejich „odborníků“ bezinfekční – šlo o jasně prokazatelnou lež. Na této lži byla postavena nezákonná segregace části zdravých a neočkovaných obyvatel nejen této země. Prokázalo se, že např. firma Pfizer nikdy netestovala, zda očkovaní mohou nebo nemohou přenášet infekci covidu-19. Dvě tečky a dost: Již dnes mají někteří naší úzkostliví a vystresovaní spoluobčané i 5 teček a jejich nemocnost je vyšší než u občanů neočkovaných. A jede se dál, dejte si další a další tečku a budete zachráněni. Nikdo se neptá, co to udělá s přirozenou imunitou, nikdo se neptá na nežádoucí účinky, nikdo nehodnotí účinnost „vakcíny“.

Tvrdilo se, že „vakcína“ má až 90% účinnost. Lež! Nic tomu nenasvědčuje. Očkovaní lidé umírali podobně jako neočkovaní. Obchod se strachem nás stál vysoké desítky miliard korun, které se objevily v kapsách zainteresovaných jedinců. Platily se „vakcíny“, respirátory a testování. A nikdo již nemluví o tisících lidí, kteří měli nebo mají nežádoucí účinky. Budou odškodněni? Nejspíše nikoliv. Ministerstvo zdravotnictví na ně udělalo dlouhý nos. Je to vaše věc a vaše smůla, zapomeňte. A nikdo za nic opět nenese zodpovědnost. Ani vláda, ani hygienici, ani odborníci vakcinologické společnosti a jejich zesilovači.

Takže na listopadové manifestaci se chcete věnovat covidu a chybám během boje s pandemií?

O tomto listopadová manifestace nebude. Myslím si, že většina národa již pochopila, že se hrála celosvětově velmi falešná hra. Nyní se do popředí dostávají další neméně důležitá témata. Prvním tématem jsou léky, zejména antibiotika. Pokud nebudou antibiotika, odnesou to naši nejvíce zranitelní, pěti dávkami „očkovaní“ občané, s totálně vyčerpanou přirozenou imunitou, kteří byli 2 roky zavřeni doma a venku na ulici, v lese nebo i na kole nosili na ústech respirátor. Na jakoukoliv virovou infekci totiž velmi rychle, zejména v nemocnici, může nasednou bakteriální infekce a tam se bez klasických antibiotik zatím neobejdeme. Nikdo z lékařů a farmaceutů nepamatuje za dobu své praxe stav, kdy někteří lékárníci marně shánějí i polovinu pracovní doby léky pro své pacienty. Socialistická regulace v klasickém obchodu, mezi který patří i obchod s léky, tradičně nefunguje. Mohli jsme se o tom přesvědčit za socialismu, kdy byly banány za 10 Kčs, ale nebyly. Možná byly, ale jen pro věrchušku, ale pro normálního občana byly pouze na Vánoce.

Ale předpokládám, že nedostatek léků nebude jediným tématem…

Dalším tématem je nedostupnost zákony garantované zdravotní péče obyvatelům České republiky, kteří si povinně platí zdravotní daň, které se eufemisticky říká zdravotní pojištění. Platící občan má nárok na registraci u praktika/dětského lékaře či stomatologa. Platící občan má také právo na dostupnost zdravotní péče, pokud ji potřebuje v jasně daných časových intervalech a definované dostupnosti. Musí mít garantovanou péči u specialistů, v nemocnici, včetně pomocných vyšetření (např. CT nebo NMR), nebo čekací doby na operaci. Víte, že maximální doba na TEP kyčle nebo kolena je v České republice 1 rok? Na Ministerstvu zdravotnictví o ničem nevědí a strkají hlavu do písku. V konkrétní situaci odkážou pacienta na jeho smluvní zdravotní pojišťovnu, popř. ať to řeší krajský zdravotní rada. Jelikož nejsou lékaři a po době, kdy tady ekonomice vládl covid, začínají mít zdravotní pojišťovny i podle tiskového vyjádření ředitele největší z nich, pana Zdeňka Kabátka, finanční problémy.

V posledních dnech se hodně mluví o protestu mladých lékařů vůči navýšenému limitu přesčasových hodin. Bude i toto tématem vaší manifestace?

Obrovským problémem je již asi 15 let Českou lékařskou komorou deklarovaný nedostatek lékařů nejen v nemocnicích, ale již i v ambulantní sféře. Lékaři stárnou, odcházejí do penze a noví nejsou. Peníze si natiskneme nebo půjčíme, ale lékaře si nevyčarujeme. Již před několika lety jsem dal vyjádření do České televize, že pokud by se pracovalo ve zdravotnictví „normálně“, tak jako pracují jiní zaměstnanci a dodržoval by se zákoník práce, musela by se zavřít minimálně třetina nemocnic. Jak to, že Inspektorát bezpečnosti práce, odpovědní ministři zdravotnictví, jejich úředníci a poslanci Parlamentu tento problém neřeší? Za co berou naše peníze? Jak lze tušit z jejich práce, asi mají zajištěnu kvalitní zdravotní péči a prostý lid je nezajímá. Dobře si pamatuji, že ti prominentní měli zajištěnu velmi kvalitní péči v ÚVN Praha nebo v Sanopzu. Prostý lid měl smůlu.

Proč jste zvolil právě toto datum? Vždyť 17. listopad je spojován především se sametovou revolucí…

Já osobně i strana Svobodných považuji 17. 11. za svůj největší civilní svátek. Nejenže jsem zvonil klíči, účastnil se demonstrací, ale zakládal jsem dvě Občanská fóra. Nejen já, ale i desetitisíce lidí si jedou do Prahy připomenout na Národní třídu a na další místa porážku komunistické totality a nástup svobody. Během 30 let od sametové revoluce se nám však tyto ideály cvrkly, že se nestačíme divit. Je zde krutá cenzura, dochází k zavírání nebo pokutování našich spoluobčanů již i za názor a jenom čekám, kdy se nakoupená vodní děla v rámci Ministerstva vnitra opět použijí proti pokojným demonstrantům s jiným politickým názorem, podobně jako se tak stalo např. v Palachově týdnu v roce 1989.

S demonstracemi proti vládě, bídě a podobně se v poslední době tak trochu roztrhl pytel. V čem má být vaše manifestace jiná?

My neděláme demonstraci proti nikomu. Neděláme ji ani proti vládě v čele s panem premiérem Petrem Fialou, ani proti bývalému premiéru panu Andreji Babišovi, ani proti panu prezidentovi Petru Pavlovi. Dobře si uvědomujeme, že další vlády, které nastoupí, by klidně mohly být ještě daleko horší, než ty předchozí. My chceme ozdravit systém českého zdravotnictví, aby byl férový a transparentní pro všechny. Jako strana Svobodných máme jasný plán, kde začít, aby byl zachován systém všeobecného zdravotního pojištění a aby nehrozil kolaps nebo zdivočelý systém plný úplatků a plateb na dřevo u nesmluvních lékařů.

Naším cílem je vysvětlovat občanům, jak se mají chovat v případě další virové nebo jiné epidemie, chceme je poučit, na co mají podle platných zákonů právo a jak postupovat, pokud je jim jejich právo na zdravotní péči upíráno. Také, bohužel, musíme suplovat nedostatek relevantních informací, které dostávají naši pacienti z veřejných médií. Doufáme, že při navýšení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas bude tento deficit napraven. Také bychom mohli obdržet pár desítek milionů korun od české vlády, abychom mohli např. letákovou kampaní upozorňovat naše občany, jak se chovat, pokud neseženou registrovaného lékaře nebo vyšetření a operaci kloubu v řádném termínu.

Nejdůležitějším bodem manifestace je diskuse s občany, naši odborníci budou pravdivě odpovídat na jejich konkrétní otázky. Jelikož se sejdeme u budovy Ministerstva zdravotnictví, je pochopitelně vítán i ministr zdravotnictví pan Vlastimil Válek, aby tváří v tvář mohl diskutovat o problémech českého zdravotnictví a zejména, co bude dál. Mám silný pocit, že je ve své slonovinové věži značně odtržen od aktuálního stavu, o čemž svědčí jeho nedávné veřejné prohlášení, že je české zdravotnictví v dobrém stavu!

Myslíte si, že stojí za to pořádat tyto protestní akce? Někteří jejich význam zpochybňují a mluví pouze o snaze pořadatelů se zviditelnit…

Pokud politici, kteří jsou placeni z našich daní, si z nás dělají doslova srandu, co jiného nám zbývá. Jako majstrštyk Poslanecké sněmovny si dovoluji uvést zdvojnásobení „dobrovolných“ služeb pro nemocniční lékaře na 932 hodin ročně, které protlačila Sněmovnou i Senátem pětikoalice. Lékaři v nemocnicích byli z této aktivity tak nadšeni, že jich více než 5 tisíc vypovědělo služby nad rámec jejich řádných úvazků. Za komunistů byli největšími boháči řezníci, zelináři, vedoucí mototechen, veksláci a taxikáři. Pak zde byly tzv. placené služby: kadeřnice, řemeslníci a další. A lékaři, to byly neplacené služby obyvatelstvu. Všechno, všem, ihned a hlavně zadarmo. Takto byl lid naučen. Tyto stereotypy chování přetrvávají do současnosti. Mnoho pacientů se chová takto: „Já jsem si sice huntoval své zdraví, celý život jsem si platil zdravotní pojištění a teď se, felčare, starej“. Takto je nastaveno i financování současného postsocialistického zdravotního systému. Nedostatek, stejně jako za doby komunistů, generuje černou ekonomiku, různé „legální“ platby a dokonce i klasické úplatky. Kde není žalobce, není ani soudce. Nebo si ti nejvíce zranitelní musí dnes vše platit „na dřevo“. Buď si nechají vyhnít zuby, nebo platí cenu dle ceníku. Jelikož zde byla desetiletí reálná cena za lékařské výkony těžce regulována směrem dolů a smluvní lékaři zdravotních pojišťoven jsou regulováni, limitováni a je jim diktována v mnoha případech zdravotními pojišťovnami zcela nereálná dumpingová cena, nůžky se rozevírají a budou rozevírat stále víc. Buď budete prominentní pacient a obdržíte všechno v nejlepší kvalitě a hned, nebo budete bohatý a za péči, kterou byste měl obdržet zdarma „na pojišťovnu“, budete platit v reálných cenách, nebo se půjdete postavit do fronty a budete, čekat, čekat a čekat. Potom se péče, kterou jste si jako všichni ostatní předplatili formou zdravotní daně, vůbec nemusíte dočkat. Sorry, jako.

Můžete už v tuto chvíli prozradit, kdo na manifestaci vystoupí?

Budou to lékaři, kteří jsou neformálně sdruženi v Paralelní lékařské komoře, dále spřátelení právníci, ekonomové a filozofové. Již mám plný seznam deseti řečníků, ale jména zatím nebudu prozrazovat. Tito lidé prokázali, že se nebojí říci veřejně svůj názor a velmi rozumí této problematice. Také se těšíme na veřejná média, že budou informovat o problémech českého zdravotnictví. Pokojnou a přátelskou manifestaci bude moderovat předseda Svobodných Libor Vondráček. Akce bude ozvučena a k dispozici bude pro případ nepříznivého počasí teplý čaj na zahřátí. Akce bude trvat pouze hodinu a potom dáme příležitost i přítomným lidem, aby se zeptali na cokoliv, co souvisí s námi diskutovanými tématy.

zdroj: parlamentnilisty.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

MUDr. Miroslav Havrda

MUDr. Miroslav Havrda

místopředseda strany a mluvčí odborné skupiny Svobodných pro zdravotnictví

Novinky

Nejnovější video

Vondráček na Primě připomněl odboráři Dufkovi jeho výrok o hospodách. Problémy českým zemědělcům přidělala již Babišova vláda a Fialova v tom jen pokračuje.

CNN Prima NEWS do svého pořadu „Co na to vaše peněženka“ pozvala organizátora protestní akce, tj. předsedu OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumíra Dufka, a předsedu strany Svobodní Libora Vondráčka, aby, na základě dotazů moderátora pořadu, okomentovali pondělní protest zemědělců v Praze.

Protest zemědělců vyvolal emociálně přehnanou reakci vlády

Bohumír Dufek jednoznačně odmítl označení, že protestujících zemědělci jsou proruští a připomněl, co, jako předseda odborů, za těch více než 30 let, co zastává tuto funkci, učinil jak pro zaměstnance, tak i pro naše občany, když odbory prosazovaly prosazování, aby vlády v sociálních otázkách nezapomínaly i na naše řadové občany. Podle něho, k této emociálně přehnané reakci vládní koalice došlo proto, že organizátoři demonstrace pojmenovali problémy, které sužují naše zemědělce, a které zavinil nejen Green Deal, ale i politika současné vlády. To se, přirozeně, vládě nelíbilo. Proto nastala tato mediální smrť proti demonstrujícím zemědělcům.

Pokud jde o důvody protestu zemědělců, podle Bohumíra Dufka, může za to nejen současná vláda, ale i vlády předchozí, které, na jednu stranu tvrdily našim občanům, že hájí české zájmy, a přitom v Bruselu odsouhlasily všechny nesmysly, které před několika lety ve vrcholných orgánech EU prosadil tehdejší místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který by zodpovědný za uvedení Green Dealu v život. Dnes, tyto bývalé vlády svůj podíl, na tomto jejich, tichém souhlasu s Green Dealem, nechtějí veřejně přiznat.

O protest požádali sami zemědělci, odbory akci zorganizovaly

Bohumír Dufek dále vysvětlil, že organizátoři pondělního protestu zemědělců byli požádáni částí nespokojených českých zemědělců, aby připravili celostátní protestní jízdu zemědělců svými traktory do Prahy. Protože jejich odborový svaz disponuje jednou z nejlepších logistik u nás, tak se zemědělské odbory ujaly organizace této akce. Takže, během necelých 10 dní tuto protestní akci odbory připravily. Zároveň Bohumír Dufek dodal, že odbory zařizovaly organizaci této akce, zatímco, jako mluvčí, vystupovali samotní protestující zemědělci, tedy jejich viditelní zástupci. Proto byl také jedním z jejich mluvčích významný český zemědělec Zdeněk Jandejsek, který byl po jednu dobu i prezidentem Agrární komory ČR. Jeho úkolem bylo veřejně pojmenovat důvody, proč v posledních dvou letech došlo k tak výraznému zdražení potravin u nás, a proč nespokojení zemědělci protestují. Tím, že si dovolil zkritizovat vládu, že proti vysokým cenám potravin nic neučinila, proto se proti němu, ale i ostatním protestujícím zemědělcům, strhla mediální smrť z popudu vládní koalice.

Nálepkování je trik, jak zamlžit podstatu problému

Poté se ujal slova Libor Vondráček, který na otázku moderátora, zda tímto emociální pojmenováním protestujících zemědělců, nebyla upozaděny skutečné problémy zemědělců, odpověděl, že právě podstata celého problému byla přehlušen nálepkováním protestujících zemědělců ze strany vládní koalice. Podle něho je argumentace používáním nálepek velmi snadná, ale nic neřeší. Podle Libora Vondráčka je naopak nutné podpořit ty, kteří, v dnešní přebyrokratizované situaci, stále ještě něco dělají, kteří u nás podnikají, hospodaří a farmaří. „Vážím si těchto lidí. Pojďme se bavit o jejich problémech,“ dodal.

Organizátoři odmítají, že by byl protest zemědělcům „ukraden“

Poté se moderátor zeptal Bohumíra Dufka, jak to bylo s tzv. koordinátorem pro Ústí nad Labem a Litoměřice panem Milošem Malým, který během protestu odjel, přičemž pro média prohlásil, že byl tento protest zemědělcům někým „ukraden“.

Předseda zemědělských odborů, jako hlavní organizátor akce, k tomu odvětil, že „jedinému organizátorovi protestní akce zemědělců nemohla být protestní akce ukradena…“ Načež vysvětlil, že pan Malý se měl pokynům organizátorů akce podřídit. S magistrátem hl. m. Prahy bylo totiž domluveno, že traktory budou parkovat na nábřeží Edvarda Beneše. Bylo to, mimo jiné, i proto, že Bohumír Dufek se neklonil k tomu, aby protestující zemědělci šli diskutovat s ministrem zemědělství, a to před budou ministerstva zemědělství, protože, „tam se v životě nemůže nic dohodnout, spíše to vede k emocím. Nikdy jsem toto nepodporoval za celou svoji éru. Byl to prostě nehorázný podraz na ty, kteří tam přijeli. Takto tato akce naplánována nebyla. Je mně jasné, že to sloužilo k tomu, aby zaparkované traktory nebylo vidět z Úřadu vlády ČR. Protože, to by byla ještě větší prohra současné vládní koalice. Nejlepší na tom, je, když člen vládní strany, jde kritizovat vládní politiku.“

Na další otázku moderátora, jestli šlo spíše o politikum ze strany pana Malého, Bohumír Dufek odvětil, že to jednoznačně byla politika. Protože to bylo opakování toho, co se stalo při demonstraci odborů 27. listopadu loňského roku na Malostranském náměstí v Praze, kdy v médiích vystoupila Petra Mazancová, členka TOP 09, která je předsedkyní lobbistické Učitelské platformy, a která v médiích vystoupila proti, v ten den, stávkujícím učitelům. Nyní se to, podle Bohumíra Dufka, opakovalo v jiném provedení.

Zmírnit přísné podmínky pro zemědělce nebude jednoduché

Načež předseda zemědělských odborů k tomu dodal, že návrhy na úpravy zemědělské politiky české vlády, jak to nyní ministr zemědělství Marek Výborný zemědělcům slibuje, tak není možné uskutečnit hned, protože se tato záležitost musí nejprve projednat v celé vládní koalici. Navíc, svoji roli hraje i to, že, návrh státního rozpočtu pro příští rok se obvykle schvaluje v září, říjnu, takže naši zemědělci budou i nadále, to je po celý letošní rok, pod obrovským tlakem, aby, ve své práci, vyhověli přísným podmínkám, které jim Green Deal předepsal, a současná česká vláda ještě více prohloubila. Letos jim, pravděpodobně, nikdo uvolní dodatečné finanční prostředky, aby mohly být tyto přísné podmínky pro naše zemědělce zmírněny.

Přísné normy Green Dealu způsobují vážné problémy farmářům

Poté promluvil Libor Vondráček, který nejprve uvedl, že za problémy zemědělců, obecně řečeno, může Green Deal, který pro evropské farmáře, a také i pro naše zemědělce, stanovil mnoho požadavků, které, od zemědělců, vyžadují splnění řady nesmyslných norem. Takže, kvůli tomu musí zemědělci trávit spoustu času se svými daňovými poradci, s účetními a dalšími lidmi, které jim vysvětlují, jakým způsobem mají splnit předepsané normy a předpisy, aby od státu dostali požadovanou dotaci. Načež poznamenal, že kdyby se po nich tyto věci nevyžadovaly, byli by schopni svojí zemědělskou produkcí lépe konkurovat ostatním zemědělcům v EU, ale i vůči dovozům levného obilí z Ukrajiny. Nepoměr v cenách jejich zemědělské produkce by nebyl, ve srovnání s tou ukrajinskou, tak výrazný, jako je tomu nyní, dodal.

Libor Vondráček dále uvedl, že základní problém spočívá v tom, že, díky Green Dealu, dostávají naši zemědělci úkoly, které by měli plnit, při tom, že právě tyto úkoly zaneprazdňují natolik, že nejsou na otevřeném evropském trhu ostatním zemědělcům konkurovat. Navíc, tuto situaci prohlubuje i to, že se nedotuje produkce potravin, ale dotuje se produkce paliv či kukuřice do bioplynových stanic. Neproduktivitu zemědělců podporuje i to, že se přidělují dotace na hektar, kdy se na tomto poli nic nezaseje, žádná plodina. To je, podle Libora Vondráčka, něco, co by naši předkové nedokázali pochopit, že je to vůbec možné. Tedy, že někdo dostane peníze za to, že neobdělá pole. Naši předkové by si, v tomto případě, „ťukali na čelo“, konstatoval.

Bezcelně dovezené ukrajinské obilí zaplnilo sklady zemědělcům!

K bezcelnímu dovozu ukrajinského obilí se nejprve vyjádřil Bohumír Dufek, který řekl, že je sice nutné Ukrajině, v její složité situaci, nadále pomáhat, ale současnou situaci našich zemědělců zavinila i současná vláda, a to tím, že uvolnila prosto pro tyto dovozy ukrajinských zemědělských komodit. Měla postupovat jinak, tedy tím, že by byly zavedeny koridory, kudy by tyto ukrajinské zemědělské produkty byly převáženy přes naše území a směřovaly by do zemím, kam byly původně určeny. Znamenalo by to, místo nákladních aut, dopravovat ukrajinské obilí a další komodity vagony po železnici. Vždyť právě převozu nákladními auty se zmocnily spekulanti, kteří toho zneužili. Načež podotkl, že Česká republika byla zaplavena obilím, shodou okolností z Polska, které, když bylo do Polska dovezeno z Ukrajiny. Poté bylo toto obilí přesměrováno k nám, a to i z důvodu, že je to pro tyto dovozce blíže, než kdyby toto obilí expedovali do Francie či Německa. Tedy, značná část tohoto ukrajinského obilí byla dovezena k nám.

Ukrajinské obilí expedovat železničními koridory mimo EU!

Podle Bohumíra Dufka, základní chyba Evropské unie spočívá v tom, že sice nemusela na ukrajinské obilí vyhlásit clo, protože za této situace by to bylo pro ukrajinské zemědělce finančně velmi náročné. Ale Evropská unie měla udělat vše proto, aby byly, napříč Evropou, vytvořeny a stanoveny železniční koridory, jejichž prostřednictvím by ukrajinské obilí putovalo až k moři, a potom loděmi až do Afriky. To je tam, kam toto obilí mělo původně směřovat. Mimochodem, před válkou Ukrajina vyvážela asi 40 milionů tun obilí loděmi přes Černé moře.

Bohumír Dufek se dále zmínil o návrhu, který zaznívá v posledních dnech, a to, že by na převoz ukrajinského obilí byla stanovena určitá finanční kauce, která by se dovozci vrátila v okamžiku, kdyby se toto přepravované obilí dostalo mimo země Evropské unie. Načež dodal, že by se vrcholné orgány EU měly spíše zamyslet nad tím, co učinit, až zhruba za 4 měsíce začne sklizeň obilí, a jak se vyřeší sýpky, plné obilí, v Polsku, České republice či jinde.

Bude, či nebude, podepsána dohoda s Mercosurem?

V návaznosti na dovoz levného, bezcelně dovezeného ukrajinského obilí Bohumír Dufek přešel k významné otázce, kterou nyní řeší Evropská komise, to je, zda se podepíše, či nepodepíše, obchodní dohoda s Mercosuserm, to je uskupením hospodářsky významných jihoamerických zemí, které by se týkala především vývozu jihoamerických zemědělských produktů do Evropské unie, a naopak vývozu strojírenských výrobků ze zemí EU, to je zejména německého automobilového průmyslu, do Jižní Ameriky. Podle Bohumíra Dufka před vrcholnými orgány EU stojí otázka, jak se rozhodnout. Protože, si Francie, tj. francouzská vláda, na základě protestů francouzských farmářů v posledních měsících, uvědomuje, že by tímto dovozem z Jižní Ameriky byly zájmy francouzských zemědělců ohroženy. Proto se postavila proti tomuto podpisu, čím se dostala do sporu s Německem, které, aby podpořilo svůj automobilový průmysl navrhuje úpravu smlouvy tak, že se bude týkat evropského průmyslu. Podle Bohumíra Dufka je ale nasnadě, že každá smlouva musí být oboustranně výhodná. To je, že když se smlouva nebude týkat zemědělství, tak to pro společenství Mercosuru nemusí být výhodné a zajímavé. Takže, jde zde otazník, zda vůbec k nějakému podpisu této smlouvy vůbec dojde. Řešit to má zasedání Rady EU v pondělí 26. února, na což si, podle Bohumíra Dufka, budeme muset počkat.

„Překopat“, či zrušit, Green Deal?

Následovala otázka, zda, po velkých protestech evropských zemědělců bude „překopán“ Green Deal? K tomu Bohumír Dufek odpověděl, že, podle jeho názoru, „překopán“ bude, protože zemědělci nechtějí vyrábět neekologicky. Dále řekl, že „mně se nejvíce nelíbí, když někdo vyřvává, že ´agrobaroni´ likvidují půdu apod. To vůbec není pravda. V rámci České republiky máme nejmenší spotřebu umělých hnojiv na hektar, z celé EU. Zatímco jiné státy Evropské unie tyto dávky mají mnohonásobně vyšší. U nás je to dáno tím, že spíše užíváme organická hnojiva. Já si myslím, že ´překopán´ bude, a to proto, že nyní jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Protože současní europoslanci mají strach, že přijdou odpůrci Green Dealu. Tak se do určité míry budou muset snažit vyhovět názorům protestujících zemědělců. Já si myslím, že je to správné.

Jsem rád za debatu zde ve studiu, že to neříkám pouze já, ale že to řekl i můj spolubesedující, že v některých případech budou muset zemědělcům ulevit, protože přínos ´zelených´ opatření na snížení CO2 v atmosféře, není tak obrovský. Jak se z pozice zemědělských ekologických organizací děje.

Jde zde ještě jeden velký problém, že Evropa není připravena na to, aby stihla v roce 2050 být ekologicky neutrální“.

Libor Vondráček k tomu dodal, že Green Deal je nutné ukončit. „Jako plody Green Dealu již nyní sklízíme to, že jsou drahé energie. Drahé jídlo je zde proto, že jsme zde začali zavádět Green Deal. Tím jsme začali komplikovat úplně všechno, roztočili jsme inflační spirálu. Kdy se u nás, v době covidu, dělaly lockdowny, tak jsme napomohli inflaci. Ony tyto věci fungují jako domino, to znamená, že když se strčí do první kostičky, tak na konci to nějak dopadne. My jsme měli křičet, když Andrej Babiš hlasoval pro Green Deal. Již v té chvíli jsme měli říkat, jaké to přinese důsledky,“ prohlásil Libor Vondráček.

Donald Trump a jeho odstoupení od klimatických smluv

Na to reagoval moderátor slovy, že bývalý premiér Andrej Babiš tvrdí, že GreenDeal nepodepsal. Na což mu Libor Vondráček odpověděl, že Andrej Babiš sice základní dokument projektu Green Deal nepodepsal, ale hlasoval pro něho na Radě EU. Jinak by ho nebylo možné přijmout, podotkl Libor Vondráček. Načež dodal, že Andrej Babiš sice není pod dokumentem podepsaný, jenže ho odhlasoval. Podle Libora Vondráčka bychom u nás potřebovali někoho, jako byl v USA bývalý prezident Donald Trump, který od klimatických smluv, které se v té době ve světě podepisovaly, jménem Spojených států amerických, odstoupil. Je to, z jeho z hlediska, kvůli tomu, že Čína stejně tyto dohody nerespektuje a dělá si, co chce. Problém je v tom, že Evropa, z hlediska ohrožení planety škodlivými emisemi, je jen zrnkem v písku, dodal Libor Vondráček. Protože produkuje jen 4,6 % procenta CO2. Takže, dále uvedl, „přestaňme zde dělat experimenty, protože dříve nebo později zjistíme, že na to nemáme, a budeme je stejně muset ukončit“.

Mělo, či nemělo by, zemědělství pro Česko prioritou?

Moderátor se v průběhu diskuse zmínil o tom, že poradce premiéra ekonom Štěpán Křeček prohlásil, že zemědělství by nemělo být pro Českou republiku prioritou. Na to reagoval Bohumír Dufek s tím, že zemědělství nikdy prioritou v České republice nebylo. Může k tomu dodat, že to potvrzují i přístupová jednání do Evropské unie, které nastaly před rokem 2004, kdy jsme do EU vstoupil. Konstatoval, že tehdejší představitelé EU slibovali, že České republika, pod deseti letech, po vstupu do EU, bude mít dotace ve stejné výši, jako mají původní, západoevropské členské státy EU, což Česká republika dosud nezískala a ani nezíská. Bohumír Dufek je toho názoru, že tehdejší hlavní vyjednavač pro vstup České republiky do EU Pavel Telička, při vyjednávání „vyměnil“ rezort zemědělství za jiné priority.

Podle Bohumíra Dufka, nakonec dojde k tomu, že Green Deal v původním znění již nebude platit, protože budou dohody na jiném uspořádání tohoto „zeleného“ projektu, ale původní název Green Deal zůstane zachován, protože bude i nadále politicky přitahovat určitou skupinu voličů.

Na něho navázal Libor Vondráček, který odmítl výraz „překopat“, a dále prohlásil, že zemědělcům pomohlo, kdyby se Green Deal úplně zrušil. Protože jsou to právě zemědělci, kteří nejlépe vědí, co je potřeba, při jejich práci na polích, udělat, jaký postup prací zvolit. Vždyť od jakživa jim nikdo neříkal, co mají pěstovat. To vědí sami, co nejlépe.

Zemědělce nerozlišovat na malé, střední a velké!

Navíc, podle něho, se nemají zemědělci rozlišovat na malé, střední a velké. Zdůraznil, že je třeba pomoci těm, kteří produkují potraviny, které jsou potřebné pro naše občany. Právě tito zemědělci by měli dostávat od státu podporu.

Bohumír Dufek k tomu dodal, že Česká republika dostane určitou sumu peněz na podporu zemědělství, která je rozdělena na přímou pomoc zemědělcům a dále na podporu venkova. Načež podotkl, že on, osobně, by pomohl právě těm nejmenším zemědělcům, jejichž pole jsou o rozloze do 50 hektarů. Tito zemědělci byli, podle něho, v pondělí v Praze, a to na rozdíl od těch, kteří ve čtvrtek jeli na hranice. Tě je potřeba pomoci, protože jsou to ti, kteří pečují o krajinu kolem svých hospodářství. Vždyť právě ti dělají „na vidličku“. Ostatní zemědělci ať obdrží svůj „balík“ finanční pomoci.

Libor Vondráček k tomu podotkl, že když se odstraní administrativa, tedy „papírování“, nejvíce to pomůže právě malým zemědělcům, protože velké zemědělské podniky mají k tomu k dispozici příslušné oddělení pracovníků a různých poradců, které vedení těchto firem poradí, jak splnit všechny předepsané podmínky, které jsou u dotací stanoveny. Zatímco malý zemědělec se tím „prokousává“ a trápí se tím.

Zemědělci požadují snížení administrativy!

K otázce snížení administrativy u zemědělců se nejprve vyjádřili Bohumír Dufek. Řekl, že z části je to otázka Evropské unie, která pro zemědělce nastavuje podmínky jejich činnosti, jejich podnikání. Ale, zároveň je to i záležitost současné vlády, jak, ona sama, vyžaduje dodržování přísných podmínek, které jsou v zemědělské politice EU nastaveny.

Podle něho je nutné především snížit administrativu, kterou zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond, kde je zaměstnáno obrovské množství lidí, kteří si tyto kontrolo v podstatě vymýšlejí. „Nejhorší je, že přijede kontrola v lednu, jestli tam ta vojtěška ještě je. Nebo, jestli toto pole již nezvoral. Přitom to snímkuje satelit. Pomoci zemědělcům se dá hned. Udělat to může česká vláda, že v Bruselu řekne, že si vezme garanci za to, že to, co vyplatila, tak vyplatila správně,“ konstatoval Bohumír Dufek.

Libor Vondráček k tomu ještě připomněl změnu zákoníku práce u „dohodářů“, kdy zemědělec neví, zda bude pršet či nebude. „Těžko může tři dny dopředu dát rozpis služeb těm, které má na brigády. Takže, to je další věc, která je schválena touto vládou, jako změna zákoníku práce v minulém roce. Přestaňme dělat tyto věci, které třeba na první pohled se zemědělství nesouvisí. Ale bohužel zemědělcům zásadně komplikují život,“ prohlásil Libor Vondráček v závěru tohoto pořadu.

Oblíbené štítky

MUDr. Miroslav Havrda

MUDr. Miroslav Havrda

místopředseda strany a mluvčí odborné skupiny Svobodných pro zdravotnictví

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31