Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Za co berou naše peníze? Asi mají zajištěnu kvalitní zdravotní péči a prostý lid je nezajímá, zlobí se lékař

Za co berou naše peníze? Asi mají zajištěnu kvalitní zdravotní péči a prostý lid je nezajímá, zlobí se lékař

Nejen situace ve zdravotnictví, které je zdecimované nedávnou pandemií covidu-19, ale také nedostatek léků a čím dál větší nedostupnost zdravotní péče způsobená nejen nedostatkem lékařů. Tak to jsou témata, o kterých se bude mluvit na nově ohlášené manifestaci, kterou svolávají Svobodní na 17. listopadu do Prahy. „Pokud nebudou antibiotika, odnesou to naši nejvíce zranitelní, pěti dávkami „očkovaní“ občané s totálně vyčerpanou přirozenou imunitou, kteří byli 2 roky zavřeni doma a venku na ulici, v lese nebo i na kole nosili na ústech respirátor,“ říká lékař Miroslav Havrda, první místopředseda Svobodných a spoluzakladatel Paralelní lékařské komory. „Peníze si natiskneme nebo půjčíme, ale lékaře si nevyčarujeme,“ burcuje Havrda v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Zdravotnictví je teď žhavé téma. Je to důvod, proč jste se rozhodl uspořádat 17. listopadu Manifestaci za zdraví obyvatel ČR?

Manifestaci pořádá strana Svobodní ve spolupráci s Paralelní lékařskou komorou. Osvětová akce se uskuteční 17. listopadu od 14 hodin na Palackého náměstí před budovou Ministerstva zdravotnictví v Praze. Navazujeme tímto na neformální mítinky s občany, tzv. plkání, které v době kovidové totality vedli zejména lékaři, kteří vysvětlovali své postoje k prevenci a léčbě infekce covidu-19. Jak se za několik měsíců ukázalo, tak jejich informace byly pravdivé a jejich nálepkování se jasně obrátilo proti vládě i proti jejím pochybným odborníkům, které jsme měli možnost vidět a strašit národ každodenně ve veřejných médiích.

Jenom pro pořádek: Očkovaní lidé, kteří se museli prokazovat v práci, v restauracích nebo na různých akcích, byli dle vlády a jejich „odborníků“ bezinfekční – šlo o jasně prokazatelnou lež. Na této lži byla postavena nezákonná segregace části zdravých a neočkovaných obyvatel nejen této země. Prokázalo se, že např. firma Pfizer nikdy netestovala, zda očkovaní mohou nebo nemohou přenášet infekci covidu-19. Dvě tečky a dost: Již dnes mají někteří naší úzkostliví a vystresovaní spoluobčané i 5 teček a jejich nemocnost je vyšší než u občanů neočkovaných. A jede se dál, dejte si další a další tečku a budete zachráněni. Nikdo se neptá, co to udělá s přirozenou imunitou, nikdo se neptá na nežádoucí účinky, nikdo nehodnotí účinnost „vakcíny“.

Tvrdilo se, že „vakcína“ má až 90% účinnost. Lež! Nic tomu nenasvědčuje. Očkovaní lidé umírali podobně jako neočkovaní. Obchod se strachem nás stál vysoké desítky miliard korun, které se objevily v kapsách zainteresovaných jedinců. Platily se „vakcíny“, respirátory a testování. A nikdo již nemluví o tisících lidí, kteří měli nebo mají nežádoucí účinky. Budou odškodněni? Nejspíše nikoliv. Ministerstvo zdravotnictví na ně udělalo dlouhý nos. Je to vaše věc a vaše smůla, zapomeňte. A nikdo za nic opět nenese zodpovědnost. Ani vláda, ani hygienici, ani odborníci vakcinologické společnosti a jejich zesilovači.

Takže na listopadové manifestaci se chcete věnovat covidu a chybám během boje s pandemií?

O tomto listopadová manifestace nebude. Myslím si, že většina národa již pochopila, že se hrála celosvětově velmi falešná hra. Nyní se do popředí dostávají další neméně důležitá témata. Prvním tématem jsou léky, zejména antibiotika. Pokud nebudou antibiotika, odnesou to naši nejvíce zranitelní, pěti dávkami „očkovaní“ občané, s totálně vyčerpanou přirozenou imunitou, kteří byli 2 roky zavřeni doma a venku na ulici, v lese nebo i na kole nosili na ústech respirátor. Na jakoukoliv virovou infekci totiž velmi rychle, zejména v nemocnici, může nasednou bakteriální infekce a tam se bez klasických antibiotik zatím neobejdeme. Nikdo z lékařů a farmaceutů nepamatuje za dobu své praxe stav, kdy někteří lékárníci marně shánějí i polovinu pracovní doby léky pro své pacienty. Socialistická regulace v klasickém obchodu, mezi který patří i obchod s léky, tradičně nefunguje. Mohli jsme se o tom přesvědčit za socialismu, kdy byly banány za 10 Kčs, ale nebyly. Možná byly, ale jen pro věrchušku, ale pro normálního občana byly pouze na Vánoce.

Ale předpokládám, že nedostatek léků nebude jediným tématem…

Dalším tématem je nedostupnost zákony garantované zdravotní péče obyvatelům České republiky, kteří si povinně platí zdravotní daň, které se eufemisticky říká zdravotní pojištění. Platící občan má nárok na registraci u praktika/dětského lékaře či stomatologa. Platící občan má také právo na dostupnost zdravotní péče, pokud ji potřebuje v jasně daných časových intervalech a definované dostupnosti. Musí mít garantovanou péči u specialistů, v nemocnici, včetně pomocných vyšetření (např. CT nebo NMR), nebo čekací doby na operaci. Víte, že maximální doba na TEP kyčle nebo kolena je v České republice 1 rok? Na Ministerstvu zdravotnictví o ničem nevědí a strkají hlavu do písku. V konkrétní situaci odkážou pacienta na jeho smluvní zdravotní pojišťovnu, popř. ať to řeší krajský zdravotní rada. Jelikož nejsou lékaři a po době, kdy tady ekonomice vládl covid, začínají mít zdravotní pojišťovny i podle tiskového vyjádření ředitele největší z nich, pana Zdeňka Kabátka, finanční problémy.

V posledních dnech se hodně mluví o protestu mladých lékařů vůči navýšenému limitu přesčasových hodin. Bude i toto tématem vaší manifestace?

Obrovským problémem je již asi 15 let Českou lékařskou komorou deklarovaný nedostatek lékařů nejen v nemocnicích, ale již i v ambulantní sféře. Lékaři stárnou, odcházejí do penze a noví nejsou. Peníze si natiskneme nebo půjčíme, ale lékaře si nevyčarujeme. Již před několika lety jsem dal vyjádření do České televize, že pokud by se pracovalo ve zdravotnictví „normálně“, tak jako pracují jiní zaměstnanci a dodržoval by se zákoník práce, musela by se zavřít minimálně třetina nemocnic. Jak to, že Inspektorát bezpečnosti práce, odpovědní ministři zdravotnictví, jejich úředníci a poslanci Parlamentu tento problém neřeší? Za co berou naše peníze? Jak lze tušit z jejich práce, asi mají zajištěnu kvalitní zdravotní péči a prostý lid je nezajímá. Dobře si pamatuji, že ti prominentní měli zajištěnu velmi kvalitní péči v ÚVN Praha nebo v Sanopzu. Prostý lid měl smůlu.

Proč jste zvolil právě toto datum? Vždyť 17. listopad je spojován především se sametovou revolucí…

Já osobně i strana Svobodných považuji 17. 11. za svůj největší civilní svátek. Nejenže jsem zvonil klíči, účastnil se demonstrací, ale zakládal jsem dvě Občanská fóra. Nejen já, ale i desetitisíce lidí si jedou do Prahy připomenout na Národní třídu a na další místa porážku komunistické totality a nástup svobody. Během 30 let od sametové revoluce se nám však tyto ideály cvrkly, že se nestačíme divit. Je zde krutá cenzura, dochází k zavírání nebo pokutování našich spoluobčanů již i za názor a jenom čekám, kdy se nakoupená vodní děla v rámci Ministerstva vnitra opět použijí proti pokojným demonstrantům s jiným politickým názorem, podobně jako se tak stalo např. v Palachově týdnu v roce 1989.

S demonstracemi proti vládě, bídě a podobně se v poslední době tak trochu roztrhl pytel. V čem má být vaše manifestace jiná?

My neděláme demonstraci proti nikomu. Neděláme ji ani proti vládě v čele s panem premiérem Petrem Fialou, ani proti bývalému premiéru panu Andreji Babišovi, ani proti panu prezidentovi Petru Pavlovi. Dobře si uvědomujeme, že další vlády, které nastoupí, by klidně mohly být ještě daleko horší, než ty předchozí. My chceme ozdravit systém českého zdravotnictví, aby byl férový a transparentní pro všechny. Jako strana Svobodných máme jasný plán, kde začít, aby byl zachován systém všeobecného zdravotního pojištění a aby nehrozil kolaps nebo zdivočelý systém plný úplatků a plateb na dřevo u nesmluvních lékařů.

Naším cílem je vysvětlovat občanům, jak se mají chovat v případě další virové nebo jiné epidemie, chceme je poučit, na co mají podle platných zákonů právo a jak postupovat, pokud je jim jejich právo na zdravotní péči upíráno. Také, bohužel, musíme suplovat nedostatek relevantních informací, které dostávají naši pacienti z veřejných médií. Doufáme, že při navýšení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas bude tento deficit napraven. Také bychom mohli obdržet pár desítek milionů korun od české vlády, abychom mohli např. letákovou kampaní upozorňovat naše občany, jak se chovat, pokud neseženou registrovaného lékaře nebo vyšetření a operaci kloubu v řádném termínu.

Nejdůležitějším bodem manifestace je diskuse s občany, naši odborníci budou pravdivě odpovídat na jejich konkrétní otázky. Jelikož se sejdeme u budovy Ministerstva zdravotnictví, je pochopitelně vítán i ministr zdravotnictví pan Vlastimil Válek, aby tváří v tvář mohl diskutovat o problémech českého zdravotnictví a zejména, co bude dál. Mám silný pocit, že je ve své slonovinové věži značně odtržen od aktuálního stavu, o čemž svědčí jeho nedávné veřejné prohlášení, že je české zdravotnictví v dobrém stavu!

Myslíte si, že stojí za to pořádat tyto protestní akce? Někteří jejich význam zpochybňují a mluví pouze o snaze pořadatelů se zviditelnit…

Pokud politici, kteří jsou placeni z našich daní, si z nás dělají doslova srandu, co jiného nám zbývá. Jako majstrštyk Poslanecké sněmovny si dovoluji uvést zdvojnásobení „dobrovolných“ služeb pro nemocniční lékaře na 932 hodin ročně, které protlačila Sněmovnou i Senátem pětikoalice. Lékaři v nemocnicích byli z této aktivity tak nadšeni, že jich více než 5 tisíc vypovědělo služby nad rámec jejich řádných úvazků. Za komunistů byli největšími boháči řezníci, zelináři, vedoucí mototechen, veksláci a taxikáři. Pak zde byly tzv. placené služby: kadeřnice, řemeslníci a další. A lékaři, to byly neplacené služby obyvatelstvu. Všechno, všem, ihned a hlavně zadarmo. Takto byl lid naučen. Tyto stereotypy chování přetrvávají do současnosti. Mnoho pacientů se chová takto: „Já jsem si sice huntoval své zdraví, celý život jsem si platil zdravotní pojištění a teď se, felčare, starej“. Takto je nastaveno i financování současného postsocialistického zdravotního systému. Nedostatek, stejně jako za doby komunistů, generuje černou ekonomiku, různé „legální“ platby a dokonce i klasické úplatky. Kde není žalobce, není ani soudce. Nebo si ti nejvíce zranitelní musí dnes vše platit „na dřevo“. Buď si nechají vyhnít zuby, nebo platí cenu dle ceníku. Jelikož zde byla desetiletí reálná cena za lékařské výkony těžce regulována směrem dolů a smluvní lékaři zdravotních pojišťoven jsou regulováni, limitováni a je jim diktována v mnoha případech zdravotními pojišťovnami zcela nereálná dumpingová cena, nůžky se rozevírají a budou rozevírat stále víc. Buď budete prominentní pacient a obdržíte všechno v nejlepší kvalitě a hned, nebo budete bohatý a za péči, kterou byste měl obdržet zdarma „na pojišťovnu“, budete platit v reálných cenách, nebo se půjdete postavit do fronty a budete, čekat, čekat a čekat. Potom se péče, kterou jste si jako všichni ostatní předplatili formou zdravotní daně, vůbec nemusíte dočkat. Sorry, jako.

Můžete už v tuto chvíli prozradit, kdo na manifestaci vystoupí?

Budou to lékaři, kteří jsou neformálně sdruženi v Paralelní lékařské komoře, dále spřátelení právníci, ekonomové a filozofové. Již mám plný seznam deseti řečníků, ale jména zatím nebudu prozrazovat. Tito lidé prokázali, že se nebojí říci veřejně svůj názor a velmi rozumí této problematice. Také se těšíme na veřejná média, že budou informovat o problémech českého zdravotnictví. Pokojnou a přátelskou manifestaci bude moderovat předseda Svobodných Libor Vondráček. Akce bude ozvučena a k dispozici bude pro případ nepříznivého počasí teplý čaj na zahřátí. Akce bude trvat pouze hodinu a potom dáme příležitost i přítomným lidem, aby se zeptali na cokoliv, co souvisí s námi diskutovanými tématy.

zdroj: parlamentnilisty.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

MUDr. Miroslav Havrda

MUDr. Miroslav Havrda

místopředseda strany a mluvčí odborné skupiny Svobodných pro zdravotnictví

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31