Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Tisková zpráva – Svobodní na připomínce Rašína vyzvali Zaorálka, aby konečně zajistil dodržení zákona

Tisková zpráva – Svobodní na připomínce Rašína vyzvali Zaorálka, aby konečně zajistil dodržení zákona

Svobodní uspořádali pietní setkání k 97. výročí úmrtí Aloise Rašína, politika a zakladatele Československé republiky. V 11 hodin se sešli na místě, kde byl 5. ledna 1923 na Aloise Rašína spáchán atentát anarchokomunistou J. Šoupalem. Právě 18. února na následky zranění Alois Rašín zemřel. Kromě pietní akce si Svobodní také připomněli 2 roky starou výzvu, kterou se snažili napravit protiprávní stav způsobený nečinností ministerstva kultury. Aktualizovanou výzvu tentokrát směřovali k Lubomíru Zaorálkovi, jenž prožívá svůj první únor ve funkci.

Na den přesně 97 let poté, co svůj boj o život prohrál Dr. Alois Rašín se konala akce pořádaná vedením Svobodných. Řečníci a účastníci akce se rozhodli vyzdvihnout význam tohoto státníka, muže 28. října a našeho prvního ministra financí, ale také připomenout stále platný zákon z roku 1933.

Krátce před 10. výročím jeho smrti totiž schválilo národní shromáždění Československa zákon č. 35/1933 Sb., o zřízení pomníku Dr. Aloisi Rašínovi a Dr. Milanu Štefánikovi, který dosud nebyl naplněn. Právě o existenci tohoto morálního dluhu a protiprávního stavu hovořil Libor Vondráček, právník a předseda Svobodných.

„Neexistence sankce či normativní lhůty ke splnění nemůže být důvodem pro její ignorování. Zákon z roku 1933 je dodnes platný a jeho obsah je zcela zřejmý, v § 1 zákona stojí: ‘Prvnímu ministru financí Dr. Aloisi Rašínovi a prvnímu ministru vojenství Dr. Milanu Rastislavovi Štefánikovi v uznání jejich zásluh o stát zřídí se pomníky nákladem státním v hlavním městě Praze’,“ uvedl v úvodu své řeči Libor Vondráček a následně dodal: „Jak by stát přistupoval k občanovi, který by se nechoval podle zákona si asi dovedeme všichni představit. Pokud by občan či jeho právní nástupce 2 roky nedbali výzvy, zřejmě by se stát obrátil s vymáhaným právem k soudu. Výzva, kterou si připomínáme je už dva roky stará a nejsou nám známy žádné, kroky, které by vedly k jejímu naplnění, takže uvažované srovnání je na místě. My tak přísní a drakoničtí vůči státu ovšem být nechceme, a to i vzhledem k úctě, kterou bychom k osobě Dr. Aloise Rašína chovali i bez takového zákona. Pokud během dalších dvou let stát nebude konat, postaráme se sami o to, abychom se za tři roky, v den výročí 100 let od jeho smrti, mohli sejít v Praze před jeho památníkem.“

V dopisu, který byl letos aktualizován a před dvěma lety jej zasílal tehdejší europoslanec Jiří Payne ministru kultury, bylo vysvětleno, proč se obrací právě na něj: „Za provedení citovaného zákona odpovídají všichni členové vlády, což je ovšem ustanovení odpovídající tehdejšímu československému uspořádání odpovědnosti v rámci výkonné moci. V současné době podle §8 kompetenčního zákona 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (podle pravidla „lex posterior derogat priori“) jsem přesvědčen, že tato odpovědnost přechází na Vámi spravované ministerstvo. Pokud ne, asi musí o provedení zákona rozhodnout vláda.“

Kromě projevů vyzdvihujících Aloise Rašína i jeho syna Ladislava Rašína, proběhlo před jeho domem ještě zapálení svíčky a položení květiny. Následně se vydalo Republikové předsednictvo Svobodných spolu se zastupiteli pražských částí i magistrátu směrem k Rašínovu nábřeží, aby se po cestě poohlédli po místě, kam by mohl být umístěn jeho památník.

Jak odpoví či neodpoví ministr kultury na aktualizovanou výzvu, prozradí Svobodní nejpozději při 98. výročí od smrti Aloise Rašína.

Případné dotazy prosím směřujte na:
mluvci@svobodni.cz, +420 773 940 729

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Nejnovější video

Politická rozprava: Pavel Strunz o účelovém používání předběžné opatrnosti

Proslov z Republikového sněmu, 11. 11. 2023.

PŘEPIS PROJEVU

Vážení spolustraníci, vážené spolustranice, milí hosté a samozřejmě, milé hostesky,

pohovořím o předběžné opatrnosti.

Jsem-li předběžně opatrný, nedopustím masovou imigraci ze zemí s jinými kulturními vzorci. Protože vím, že se mi to může vymstít v časovém horizontu jedné generace. Jsem-li předběžně opatrný, nezanedbávám armádu, časová konstanta vybudování armády je deset let, geopolitická situace se však může změnit za kratší dobu. Ještě v roce 2009 v Praze podepisovali Obama a Medvěděv redukci jaderných zbraní, necelých pět let poté Rusko anektovalo Krym. Jsem-li předběžně opatrný, nezakážu si zákonem dva ze tří stabilních zdrojů energie, uhlí a jadernou energetiku, což se vbrzku projeví na energetické bezpečnosti.

Po těchto příkladech oprávněné předběžné opatrnosti považte, co se děje u našich, stále ještě bohatých, sousedů v Německu. V několika politikách, migrace, armáda, jaderná energetika, Německo aplikovalo předběžnou neopatrnost. To má své důsledky. Slabou armádu v turbulentních časech, kriminalita roste, imigranti se zhusta neztotožňují s německým státem, vysoké ceny energií vyhání firmy z Německa, konkurenceschopnost upadá. Proto je těžko pochopitelné, že takto předběžně neopatrné Německo naopak bylo a je předběžně přeopatrnělé stran globálního oteplování, které hypoteticky může mít důsledky až za několik generací. Tedy dlouho po dokonaných důsledcích masové imigrace, zanedbávání armády, odklonu od jádra a uhlí. Německo převzalo paniku Grety Thunberg a stalo se motorem doktríny Green Deal.

Protože se Německo osvědčilo v několika ohledech jako odstrašující příklad, neměla by se Česká republika u něj inspirovat bez mimořádné obezřetnosti. Bohužel je však z některých prohlášení zřejmé, že česká vláda se na toto Německo hodlá čím dál víc orientovat. Hodlá například opakovat některé jeho energetické chyby. Odstoupení od uhlí, masovou podporu obnovitelných zdrojů, ale i zákaz spalovacích motorů. Ministr průmyslu potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033, zároveň Petr Fiala protlačuje nestabilní a obtížně regulovatelné obnovitelné zdroje energie bez vyřešení ukládání přebytků.

To si vyžádá paradoxní doplnění energetiky o zdroje spalující zahraniční fosilní palivo, zemní plyn, tedy nyní LNG, i z nestabilního Blízkého Východu, ale i oklikou z Ruska, za vyšší sazby než dříve, samozřejmě. Pokud se tak stane, bude to za cenu ztráty konkurenceschopnosti, za cenu, že se staneme hlubokým dovozcem elektřiny, což též nepřispěje k energetické bezpečnosti. Bude to za cenu obrovských regulací připomínajících socialistické plánované hospodářství, tzn. neférové podmínky a naprosté pokřivení trhu.

Naše vláda přestává být předběžně obezřetná v krátko a střednědobém horizontu.  Používá pouze Green Deal, a přitom se tak děje za situace, kdy větší světoví producenti skleníkových plynů, než je Evropská unie, si konkurenceschopnost takovouto doktrínou nepodkopávají.

Zároveň o správnosti premis antropogenního globálního oteplování pochybují i významní vědci, jedním z nich je kvantový fyzik John Clauser, nositel Nobelovy ceny za fyziku roku 2022. Ten letos podepsal petici proti klimatickému alarmismu. Kolega Clauser říká: „Populární narativ o změně klimatu odráží nebezpečné zkorumpování vědy. Chybná klimatická věda metastázovala do masivní šokové novinářské pseudovědy. Žádná skutečná klimatická krize neexistuje, existuje však krize energetická.“ Takové prohlášení chce odvahu. Nepapouškovat mantry jako dekarbonizace či klimaticky neutrální společnost může dnes vědcovi přinést nepříjemnosti. Pravděpodobnost financování jeho výzkumu se rapidně sníží. To je to zkorumpování vědy, o kterém hovoří Clauser.

Vážení, všiml jsem si nedávno zvláštní symbiózy. Zatímco Čína začíná lovit mozky na Západě, některé mozky na Západě vymýšlejí, jak jí lov usnadnit. Greta Thunberg a její řídící mozky v Evropské unii v zásadě vyhrály. A já doufám, že jenom bitvu, nikoli však válku.

Čekají nás eurovolby. Obdobně jako loni na sněmu, upozorňuji i letos předběžně opatrnicky naše budoucí europoslance, aby se naočkovali proti bruselóze. Ta, jak známo, způsobuje politickou sterilitu u velkých zvířat. Sami sobě položte otázku: co udělala EU za dvacet let našeho členství dobře? Myslím, že těch pozitivních počinů je velmi málo. Naši naočkovaní europoslanci se mohou pokusit to změnit. Konkrétně v energetice mohou prosazovat následující. Postavit se proti zákazu spalovacích motorů samozřejmě, prosazovat jadernou energetiku, bránit nesmyslným regulacím v rámci Green Dealu, neodstupovat od Energetické charty chránící investice do energetiky. Dle zdravého rozumu budou jistě konat i v jiných oblastech a já věřím, že z žádného našeho europoslance se nestane politický EUnuch. Děkuji za pozornost.

Oblíbené štítky

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31