Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Svobodní vyzývají primátora Hřiba k rezignaci

Svobodní vyzývají primátora Hřiba k rezignaci

Jedním ze základů principu právního státu je respekt k soukromému vlastnictví. Tento princip musí být bezpodmínečně respektován politiky napříč všemi úrovněmi státní a veřejné správy, stejně jako úředníky a pracovníky bezpečnostních institucí. Důležitým činitelem v ochraně právního státu jsou i média. Jakékoliv projevy nerespektu k soukromému vlastnictví nás od právního státu krok po kroku vzdalují, a jedním z nich je případ obsazení soukromého bytu v Jindřišské ulici skupinou aktivistů protestující proti Airbnb.

Původně víceméně nekomerční záležitost spadající do módního konceptu tzv. sdílené ekonomiky přerostla v regulérní oblast trhu se vším všudy – s tím rozdílem, že se od začátku vyvíjí jaksi nekontrolovaně, mimo regulace politiků a úředníků. To s sebou, jako ostatně všechno, přináší svá pozitiva i negativa. Pozitivem je jednoznačně naprosto dokonalá dostupnost levného ubytování takřka kdekoliv ve světě. Negativem občas je nepořádek či hluk od neukázněných turistů. Spatřujeme v nich pouhou záminku nepřátel svobody a trhu, jak zavádět další a další zbytečné a zhoubné regulace.

  1. Města i stát mají v rukou dostatečné nástroje, jak udržovat klid a pořádek a chránit majetek občanů před případnými neukázněnými turisty. Problémy, které jsou v médiích často líčeny jako průvodní jev krátkodobého pronajímání bytů přes Airbnb, jsou mnohdy kriminálního charakteru a spadají do působnosti policie. Namísto vymýšlení dalších regulací by bylo lépe zaměřit se na lepší spolupráci mezi policií a městskými strážníky.
  2. Apelujeme na řádnou ochranu práv lidí před levicovými aktivistickými skupinami, které v obsazování cizího majetku spatřují legitimní nástroj politického nátlaku. Přestože aktivisté měli tentokrát zpočátku právní titul k užívání prostor, smluvenou formu ani dobu užívání ale nedodrželi. Pronájmem bytu skrze Airbnb se pořizuje ubytovací služba, nikoliv jeviště pro politický aktivismus. Okupaci cizího majetku považujeme za nepřijatelné jednání, ať už jde o dům jako v případě Kliniky, byt, nebo třeba obří rypadlo důlní společnosti.
  3. Souhlas vrcholných politiků s pošlapáváním vlastnických práv považujeme za  velmi nebezpečný. Je to varovný signál do budoucna, který naznačuje, jak budou tito politici dále s právem na soukromé vlastnictví nakládat. Primátor Hřib se zúčastnil okupace bytu v Jindřišské ulici a vyjádřil se k ní souhlasně. V podstatě tím legitimizoval okupaci cizího majetku jako přijatelný nástroj politické propagace a posvětil tak každou další podobnou akci. Pošlapal tím základní princip právního státu, tedy respekt k soukromému vlastnictví, čehož se politik v tak vysoké funkci nesmí dopustit.

Jako nejvěrohodnější obhájci vlastníků a nejen těch, kteří nám dávají hlas v komunálních volbách, jej vyzýváme k okamžité rezignaci na svoji funkci primátora. Pokud tak neučiní sám, náš zastupitel zváží vyvolání hlasování o jeho odvolání na příštím jednání zastupitelstva hlavního města Prahy.

Republikové předsednictvo Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31