Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Účty za elektřinu porostou řekl Pavel Janeček na Prima CNN

Účty za elektřinu porostou řekl Pavel Janeček na Prima CNN

Bývalý předseda představenstva Pražské plynárenské, Pavel Janeček, v rozhovoru s moderátorem Karel Voříškem diskutoval o návrhu energetického regulačního úřadu na zvýšení regulované složky elektřiny. Janeček tvrdí, že zvýšení je způsobeno obnovitelnými zdroji a nároky energetických společností, které si podle něj nárokovaly více peněz, než by bylo potřeba. Odpovídaje na otázku moderátora, Janeček vyjádřil pochybnosti o slibech premiéra Fialy, že se cena elektřiny nezvýší, a varoval před negativními dopady zvýšení ceny na ekonomiku a běžné uživatele.

Přepis rozhovoru:

Karel Voříšek, moderátor:

A v Hlavních zprávách je s námi PavelJaneček, bývalý předseda představenstva Pražské plynárenské. Přeji dobrý večer. Pojďme to tedy celé postupně rozklíčovat. Co na návrh energetického regulačního úřadu říkáte? Proč přišel s tak razantním zvýšením regulované složky elektřiny?

PavelJaneček, energetický expert:

Dobrý večer. Já se domnívám, že zvýšení regulované složky elektřiny, je primárně způsobeno obnovitelnými zdroji a tím, že je potřeba jaksi vyzálohovat obnovitelné zdroje, které se postupně připojují do sítě. Samozřejmě je to určité vytváření polštáře pro energetické společnosti, distribuční společnosti, které, které si v podstatě podle mého názoru zbytečně mnoho nárokovali. Totiž ten ten proces, který který vyústil tímto oznámením regulačního úřadu, probíhá asi tak, že jsou dotazovány distribuční společnosti, takzvané regulované subjekty a ty vznášejí své nároky. No a podle toho potom regulační úřad zváží, zda nároky jsou oprávněné či neoprávněné nejsou a vynese onen výrok. A domnívám se, že energetické společnosti, protože samozřejmě utrpěly škody v minulých letech, tak myslím tím distribuční společnosti, takže si nárokují daleko vyšší peníze, než by bylo potřeba.

Karel Voříšek, moderátor:

Jak to vůbec je? Vysvětlete to. Zvýší se cena hlavně elektrické energie o desítky %, nebo věříte slibům premiéra Fialy, které jsme slyšeli, že to tak nebude?

PavelJaneček, energetický expert:

Pan premiér se pustil na tenký led, s odpuštěním. Pan premiér prostě garantuje něco, co nebo hovoří o něčem, co garantovat v žádném případě nemůže. On hovoří o tom, že silová složka energie, to znamená ta komoditní část, prostě klesá a to také není pravda. A v podstatě jde o to, že pan premiér věří, že tato enormní nárůst za distribuční ceny jaksi bude bude kompenzován snížením té komoditní části. To opravdu garantovat nemůže.

Karel Voříšek, moderátor:

Takže vy věříte tomu, že to bude tak, jak říká energetický regulátor? Že to bude průměrně o těch 71 %. Pokud by opravdu tomu tak bylo, jak tvrdí opozice i někteří experti a ta cena by skočila. Co to bude znamenat pro ekonomiku a hlavně pro nás běžné uživatele?

PavelJaneček, energetický expert:

Tak v každém případě je to takové zvýšení té regulované složky elektrické energie a plynu. Tam jsou částky, které jsou nehorázné. Tam jsou částky za takzvaný jistič elektrické energie, kde kde se zdražuje násobně třeba o 147 % u té regulované složky z tarifu d 57 d, který je aplikován pro topenařinu a pro tepelná čerpadla. Uvědomme si, že lidi tady byli přesvědčováni o tom, aby odstoupili od plynu a podobně přešli k tepelným čerpadlům a tepelné čerpadlo dneska by mělo být jaksi uznáno jako efektivní a levná a také dostupná ekologická složka nebo způsob vytápění a ti lidi v podstatě tímto způsobem mohli býti do jisté míry oklamání, ale ta částka za ten, za ten jistič není zásadní. Zásadní je cena za distribuovanou megawattu. A tam já vidím cenu, která se navyšuje třeba dvaapůlkrát. To znamená, uvědomte si, že třeba taková domácnost, která má 17 MW spotřebu plyn teda jistič, který, který se zvyšuje ze 147 korun na 423, tak zaplatí jenom za poplatek za jistič navíc cca čtyři a půl 1000 korun ročně a potom minimálně dvaapůlkrát více za distribuci.

Karel Voříšek, moderátor:

Je vidět, že vás ten problém opravdu hodně zajímá. Hodně bere. Stejně tak nás. My se tématu budeme věnovat i v dalších zpravodajských relacích CNN Prima NEWS. Děkuji za vaše slova pro Hlavní zprávy. Dobrý večer.

PavelJaneček, energetický expert:

Dobrý večer.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Nejnovější video

Politická rozprava: Pavel Strunz o účelovém používání předběžné opatrnosti

Proslov z Republikového sněmu, 11. 11. 2023.

PŘEPIS PROJEVU

Vážení spolustraníci, vážené spolustranice, milí hosté a samozřejmě, milé hostesky,

pohovořím o předběžné opatrnosti.

Jsem-li předběžně opatrný, nedopustím masovou imigraci ze zemí s jinými kulturními vzorci. Protože vím, že se mi to může vymstít v časovém horizontu jedné generace. Jsem-li předběžně opatrný, nezanedbávám armádu, časová konstanta vybudování armády je deset let, geopolitická situace se však může změnit za kratší dobu. Ještě v roce 2009 v Praze podepisovali Obama a Medvěděv redukci jaderných zbraní, necelých pět let poté Rusko anektovalo Krym. Jsem-li předběžně opatrný, nezakážu si zákonem dva ze tří stabilních zdrojů energie, uhlí a jadernou energetiku, což se vbrzku projeví na energetické bezpečnosti.

Po těchto příkladech oprávněné předběžné opatrnosti považte, co se děje u našich, stále ještě bohatých, sousedů v Německu. V několika politikách, migrace, armáda, jaderná energetika, Německo aplikovalo předběžnou neopatrnost. To má své důsledky. Slabou armádu v turbulentních časech, kriminalita roste, imigranti se zhusta neztotožňují s německým státem, vysoké ceny energií vyhání firmy z Německa, konkurenceschopnost upadá. Proto je těžko pochopitelné, že takto předběžně neopatrné Německo naopak bylo a je předběžně přeopatrnělé stran globálního oteplování, které hypoteticky může mít důsledky až za několik generací. Tedy dlouho po dokonaných důsledcích masové imigrace, zanedbávání armády, odklonu od jádra a uhlí. Německo převzalo paniku Grety Thunberg a stalo se motorem doktríny Green Deal.

Protože se Německo osvědčilo v několika ohledech jako odstrašující příklad, neměla by se Česká republika u něj inspirovat bez mimořádné obezřetnosti. Bohužel je však z některých prohlášení zřejmé, že česká vláda se na toto Německo hodlá čím dál víc orientovat. Hodlá například opakovat některé jeho energetické chyby. Odstoupení od uhlí, masovou podporu obnovitelných zdrojů, ale i zákaz spalovacích motorů. Ministr průmyslu potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033, zároveň Petr Fiala protlačuje nestabilní a obtížně regulovatelné obnovitelné zdroje energie bez vyřešení ukládání přebytků.

To si vyžádá paradoxní doplnění energetiky o zdroje spalující zahraniční fosilní palivo, zemní plyn, tedy nyní LNG, i z nestabilního Blízkého Východu, ale i oklikou z Ruska, za vyšší sazby než dříve, samozřejmě. Pokud se tak stane, bude to za cenu ztráty konkurenceschopnosti, za cenu, že se staneme hlubokým dovozcem elektřiny, což též nepřispěje k energetické bezpečnosti. Bude to za cenu obrovských regulací připomínajících socialistické plánované hospodářství, tzn. neférové podmínky a naprosté pokřivení trhu.

Naše vláda přestává být předběžně obezřetná v krátko a střednědobém horizontu.  Používá pouze Green Deal, a přitom se tak děje za situace, kdy větší světoví producenti skleníkových plynů, než je Evropská unie, si konkurenceschopnost takovouto doktrínou nepodkopávají.

Zároveň o správnosti premis antropogenního globálního oteplování pochybují i významní vědci, jedním z nich je kvantový fyzik John Clauser, nositel Nobelovy ceny za fyziku roku 2022. Ten letos podepsal petici proti klimatickému alarmismu. Kolega Clauser říká: „Populární narativ o změně klimatu odráží nebezpečné zkorumpování vědy. Chybná klimatická věda metastázovala do masivní šokové novinářské pseudovědy. Žádná skutečná klimatická krize neexistuje, existuje však krize energetická.“ Takové prohlášení chce odvahu. Nepapouškovat mantry jako dekarbonizace či klimaticky neutrální společnost může dnes vědcovi přinést nepříjemnosti. Pravděpodobnost financování jeho výzkumu se rapidně sníží. To je to zkorumpování vědy, o kterém hovoří Clauser.

Vážení, všiml jsem si nedávno zvláštní symbiózy. Zatímco Čína začíná lovit mozky na Západě, některé mozky na Západě vymýšlejí, jak jí lov usnadnit. Greta Thunberg a její řídící mozky v Evropské unii v zásadě vyhrály. A já doufám, že jenom bitvu, nikoli však válku.

Čekají nás eurovolby. Obdobně jako loni na sněmu, upozorňuji i letos předběžně opatrnicky naše budoucí europoslance, aby se naočkovali proti bruselóze. Ta, jak známo, způsobuje politickou sterilitu u velkých zvířat. Sami sobě položte otázku: co udělala EU za dvacet let našeho členství dobře? Myslím, že těch pozitivních počinů je velmi málo. Naši naočkovaní europoslanci se mohou pokusit to změnit. Konkrétně v energetice mohou prosazovat následující. Postavit se proti zákazu spalovacích motorů samozřejmě, prosazovat jadernou energetiku, bránit nesmyslným regulacím v rámci Green Dealu, neodstupovat od Energetické charty chránící investice do energetiky. Dle zdravého rozumu budou jistě konat i v jiných oblastech a já věřím, že z žádného našeho europoslance se nestane politický EUnuch. Děkuji za pozornost.

Oblíbené štítky

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31