Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Svobodní gratulují Velké Británii k vítězství v únikové hře zvané Brexit

Svobodní gratulují Velké Británii k vítězství v únikové hře zvané Brexit

Velká Británie jako první členská země Evropské unie tento politický integrační projekt po třech letech peripetií zdárně opouští. Celý proces Brexitu nastavil zrcadlo základům evropského integračního procesu a odhalil touhu svázat jednotlivé národní státy Evropy a popřít jejich svébytnost a suverenitu. My, Svobodní, kteří celých jedenáct let na tuto podstatu Evropské unie upozorňujeme a jako první jsme na naší politické scéně myšlenku znovunabytí nezávislosti formulovali, máme důvod k oslavě. Následující měsíce a roky však budou neméně důležité. Pro opět suverénní Velkou Británii stejně jako pro nás.

  1. Je třeba si uvědomit, že vůdčí osobnosti EU se ani v nejmenším nepoučily. Jeden z nejviditelnějších zastánců úzké integrace Guy Verhofstadt se na svém twitterovém účtu vyjádřil, že je nutné Unii zreformovat ve směru větší centralizace a daleko užší integrace bez výjimek. Znamená to, že útoky na národní suverenitu a  opoziční hlasy budou dále pokračovat s narůstající vehemencí. Jsme si vědomi toho, že EU bez přirozeně skeptické Velké Británie bude mnohem méně zdravým místem k životu. Reforma EU směrem k větší svobodě a demokracii je nemožná. Jakékoliv tzv. reformní snahy povedou jen k dalšímu omezování svobody a demokracie.
  2. Jsme si jisti, že bez bruselských politických struktur se jakékoliv zemi bude dařit lépe a její ekonomika, zbavená okovů, bude vzkvétat. Věříme, že další vývoj hospodářství Velké Británie bude pro české občany, ale například i pro občany Polska, Slovenska či Maďarska, znamenat morální vzpruhu a poskytne odvahu jednou provždy odmítnout strašení probruselských médií, že opustit EU znamená ekonomický kolaps.
  3. Vystoupení z Evropské unie však pro jakoukoliv zemi musí být pouze prvním nutným krokem k posílení nezávislosti. Vymanit se z eurosocialistického projektu znamená uvolnit si ruce od bruselské byrokracie, stále je však třeba mít se na pozoru před vlastní byrokracií a socialistickými tendencemi, kterým je třeba odolávat. Dlouhodobým politickým cílem je pro nás svoboda, volný trh a nezávislost každého občana. Bez Evropské unie existuje šance těchto cílů dosáhnout. S Evropskou unií nikoliv.

Republikové předsednictvo Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31