Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Republikový sněm Svobodných – jedním z hostů byl i Daniel Landa

Republikový sněm Svobodných – jedním z hostů byl i Daniel Landa

Tisková zpráva, 22. 11. 2020

V sobotu 21. listopadu 2020 se konal v Golčově Jeníkově Republikový sněm Svobodných. Vystoupili na něm mimo jiné zajímaví hosté. Jedním z nich byl Daniel Landa (s peticí Blanický manifest). Sněm se mohl konat při zachování hygienických standardů prezenční formou, neboť se na něj vztahovala jedna z výjimek v COVIDových opatřeních (usnesení vlády ČR č. 1021, ze dne 12. října 2020 – článek I. Odst. 1. písm. b)). Členům, kteří se nemohli sněmu účastnit prezenčně, bylo umožněno hlasování i sledování na dálku přes Skype.

Jako první zazněla slova Michala Simkaniče, předsedy České pravice, který zaslal na sněm zdravici: „Nesmírně si vážím už třeba jen toho, že jste dnes jedinou parlamentní stranou, která nebojkotuje svá vlastní jednání. Jiní odkládají své sjezdy či kongresy a v době rostoucí ekonomické krize a velmi hloupě zdůvodňovaných růstů omezování svobody, tak jen odhalují svoji podstatu. V jejich takzvané nepolitické politice už dlouho nejde o službu svoji zemi, ale jen a pouze o službu sobě samým.“

Následovalo vystoupení Matěje Gregora ze spolku Hnutí Odchod, který ve svém projevu mimo jiné řekl: „Svobodní byly první stranou, kterou jsem ve svých 15 letech podpořil, byl jsem registrovaným příznivcem. I to je důkaz, že Vaše strana dokáže oslovit mladé lidi. Myslíme si, že Svobodní jsou stranou, která může udělat v tom euroskeptickém pohledu nejvíc. Naše heslo zní: bojujme za euroskeptický názor. Proto jako apolitický spolek zcela podporujeme Svobodné, stejně jako všechny, kteří mají ve svém programu referendum.“ S potleskem, po svém projevu, se posadil k místopředsedům spolku Hnutí Ochod Janu Klimkovi a Matěji Zdráhalovi, se kterými sledoval další vystoupení.

Slovem i písní přispěl do diskuse jako další host Daniel Landa (petice Blanický manifest), který svém projevu uvedl, jak moc důležité je bojovat za naše svobody. V úvodu zazněla v sále jeho píseň Blanický manifest. „Píseň řeší dvě roviny, první pojednává o pocitech lidí, které bez náhrady smetla vlna současných opatření na sociální, psychické i ekonomické dno, druhá rovina volá občana samotného ke zodpovědnosti za stát, ve kterém žije. Svoboda je totiž především zodpovědnost. Nikdy jsem se do politiky nemíchal. Dvakrát či třikrát jsem volil Svobodné, ale jinak jsem politiku vůbec neřešil. Letos však přišla korona, občan přichází o naprosto základní svobody. Zdraví, bezpečnost, prosperita, tyto hodnoty náhle přebírá stát. Nikdo nám není schopen říct, co bude. Nejvíce to nyní odnáší svobodná část společnosti, tedy obecně řečeno střední vrstva a její zaměstnanci. Jestli to bude trvat dlouho, společnost přijde o celé spektrum těchto svobodných, tvůrčích občanů, kteří tvoří značnou část příjmů našeho státu. Jsme zoufalí, protože nikdo nic neví, zaklínadlem je vakcína. Vzniká celá řada otazníků. Vláda s námi jedná, jak s malými dětmi. Na kolik jsem ještě svobodný? Jakým způsobem s námi vláda jedná? Svoboda slova je omezená, je zde zcela zřetelná ostrakizace. Co s tím, já úplně nevím. Aspoň něco sdělujeme. S dalšími umělci a přáteli jsme vytvořili aktivitu „Blanický manifest“ – je to trošku umělecky ztvárněné, jde o zvolání, že se něco nepěkného ve společnosti děje. Máme v současné době přes 16 000 podpisů. Vaše pozvání uvést manifest nás potěšilo, máte ve znaku berana, jmenujete se Svobodní a je povinností se za svobodu začít viditelně rvát, nikoli tyčemi na ulici, ale intelektem, komunikací, aby se lidé potkávali a hledali jiné řešení, než je doslova vražda svobodné části obyvatelstva. Je třeba se o svobodu a zodpovědnost začít bojovat. Jezdil jsem s manifestem mezi lidi do měst i malých obcí a je evidentní, že tito občané jsou rádi za to, že za nimi někdo přijede a hovoří s nimi o společných problémech a případných možných řešení. Když s těmi lidmi mluvíte, tak oni sice neslyší na nějaké složité formulace, ale na normální přímost reagují velmi dobře. Máme vcelku velký ohlas. Mluvení s lidmi musí být v popředí. Je třeba předejít radikálním řešení, je nutné hledat vhodné cesty. Dále je zde absence rovnoprávné debaty. Slyšíme teď jen, jak nám pořád někdo něco nařizuje, a to bez uspokojivého vysvětlení a smysluplného konceptu. Neexistuje druhá skupina, která by nabízela jiná řešení. Já ta řešení nemám. Ale toto to odnáší, a hlavně ještě odnese, 90 procent zdravých lidí. Má mít tato současná léčba drtivější dopady na společnost než samotná nemoc? Musí se zapojit celá řada lidí, lékaři, ekonomové, psychologové, politologové, sociologové, atd. Já bych si přál, aby i z vašich řad vzešla viditelná touha po svobodě. Nyní možná přichází čas vyrazit společně do boje. Blanický manifest je výkřik, který předáme politikům. Předáme podpisy politikům s tím, že jsme hrubě nespokojeni, že máme pocit, že tohle je daleko za hranou. 4 artikuly manifestu, které ho upřesňují a konkrétněji volají po svobodě, se kryjí s programem Svobodných. Dál je nutné hledat optimální řešení, jak z této tmy ven a srozumitelně ho nabídnout lidem. Bylo by krásné, kdyby mocný beran se svobodou na štítě byl skutečně vidět a slyšet. Věřím, že by to lidé, za které je třeba se teď postavit, velmi ocenili.“

Jeho projev byl odměněn velkým potleskem a během obědové pauzy byl Blanický manifest poskytnut přítomným k podpisu. Mezi petenty se zařadili mnozí členové Republikového výboru Svobodných včetně předsedy Libora Vondráčka: „Jsem rád, že Daniel Landa nezměnil své plány ohledně Blanického manifestu. Zvlášť oceňuji, že v době popularity elektronických peticí a omezení shromažďování, sesbíral už přes 16 000 fyzický podpisů, přestože mnoho dalších, kvůli neúplnosti vyřadil. V této fázi jejich sběr dokončuje, a s podpisy a textem konfrontuje politiky a politické strany. Manifest vnímám jako obecný apel a svým podpisem také potvrzuji závazek, abych jako předseda Svobodných hledal cesty, jak ho naplnit konkrétními kroky. Už dříve jsem se dozvěděl, že nás s Danielem nespojuje pouze souhlas s textem k manifestu, ale také třeba úcta k našemu jindřichohradeckému zastupiteli, vědci a biologovi, docentu Janu Pokornému, který dobře pojmenovává skutečné problémy naší krajiny. Vážím si toho, s jakou energií se Daniel Landa pere za svobodu a odpovědnost jednotlivce v dnešní době, která těmto hodnotám příliš nepřeje. O to víc mě těší, že si udělal čas na návštěvu našeho sněmu, oslovil naše členy a veřejně zopakoval, že náš program již vícekrát podpořil svým volebním hlasem.“

Celý text Blanického manifestu si můžete prohlédnout na oficiálním webu, kde lze stále vytisknout i podpisové archy https://blanickymanifest.cz/, nově tam najdete také 4 artikuly manifestu, které Blanický manifest upřesňují, a konkrétněji se překrývají s programem Svobodných. Součástí závěrečné části sběru podpisů, je i již zmíněná píseň Blanický manifest, která vyšla v den výročí 17. listopadu.

PhDr. Marek Hejduk, LL. M., MBA
tiskový mluvčí Svobodných

Místopředseda Alois Sečkár
Republikové předsednictvo (Alois Sečkár, Luboš Zálom, Jan Dočekal, Libor Vondráček)
Republikové předsednictvo (Alois Sečkár, Luboš Zálom, Jan Dočekal, Libor Vondráček)
Republikový sněm

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Nejnovější video

Politická rozprava: Pavel Strunz o účelovém používání předběžné opatrnosti

Proslov z Republikového sněmu, 11. 11. 2023.

PŘEPIS PROJEVU

Vážení spolustraníci, vážené spolustranice, milí hosté a samozřejmě, milé hostesky,

pohovořím o předběžné opatrnosti.

Jsem-li předběžně opatrný, nedopustím masovou imigraci ze zemí s jinými kulturními vzorci. Protože vím, že se mi to může vymstít v časovém horizontu jedné generace. Jsem-li předběžně opatrný, nezanedbávám armádu, časová konstanta vybudování armády je deset let, geopolitická situace se však může změnit za kratší dobu. Ještě v roce 2009 v Praze podepisovali Obama a Medvěděv redukci jaderných zbraní, necelých pět let poté Rusko anektovalo Krym. Jsem-li předběžně opatrný, nezakážu si zákonem dva ze tří stabilních zdrojů energie, uhlí a jadernou energetiku, což se vbrzku projeví na energetické bezpečnosti.

Po těchto příkladech oprávněné předběžné opatrnosti považte, co se děje u našich, stále ještě bohatých, sousedů v Německu. V několika politikách, migrace, armáda, jaderná energetika, Německo aplikovalo předběžnou neopatrnost. To má své důsledky. Slabou armádu v turbulentních časech, kriminalita roste, imigranti se zhusta neztotožňují s německým státem, vysoké ceny energií vyhání firmy z Německa, konkurenceschopnost upadá. Proto je těžko pochopitelné, že takto předběžně neopatrné Německo naopak bylo a je předběžně přeopatrnělé stran globálního oteplování, které hypoteticky může mít důsledky až za několik generací. Tedy dlouho po dokonaných důsledcích masové imigrace, zanedbávání armády, odklonu od jádra a uhlí. Německo převzalo paniku Grety Thunberg a stalo se motorem doktríny Green Deal.

Protože se Německo osvědčilo v několika ohledech jako odstrašující příklad, neměla by se Česká republika u něj inspirovat bez mimořádné obezřetnosti. Bohužel je však z některých prohlášení zřejmé, že česká vláda se na toto Německo hodlá čím dál víc orientovat. Hodlá například opakovat některé jeho energetické chyby. Odstoupení od uhlí, masovou podporu obnovitelných zdrojů, ale i zákaz spalovacích motorů. Ministr průmyslu potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033, zároveň Petr Fiala protlačuje nestabilní a obtížně regulovatelné obnovitelné zdroje energie bez vyřešení ukládání přebytků.

To si vyžádá paradoxní doplnění energetiky o zdroje spalující zahraniční fosilní palivo, zemní plyn, tedy nyní LNG, i z nestabilního Blízkého Východu, ale i oklikou z Ruska, za vyšší sazby než dříve, samozřejmě. Pokud se tak stane, bude to za cenu ztráty konkurenceschopnosti, za cenu, že se staneme hlubokým dovozcem elektřiny, což též nepřispěje k energetické bezpečnosti. Bude to za cenu obrovských regulací připomínajících socialistické plánované hospodářství, tzn. neférové podmínky a naprosté pokřivení trhu.

Naše vláda přestává být předběžně obezřetná v krátko a střednědobém horizontu.  Používá pouze Green Deal, a přitom se tak děje za situace, kdy větší světoví producenti skleníkových plynů, než je Evropská unie, si konkurenceschopnost takovouto doktrínou nepodkopávají.

Zároveň o správnosti premis antropogenního globálního oteplování pochybují i významní vědci, jedním z nich je kvantový fyzik John Clauser, nositel Nobelovy ceny za fyziku roku 2022. Ten letos podepsal petici proti klimatickému alarmismu. Kolega Clauser říká: „Populární narativ o změně klimatu odráží nebezpečné zkorumpování vědy. Chybná klimatická věda metastázovala do masivní šokové novinářské pseudovědy. Žádná skutečná klimatická krize neexistuje, existuje však krize energetická.“ Takové prohlášení chce odvahu. Nepapouškovat mantry jako dekarbonizace či klimaticky neutrální společnost může dnes vědcovi přinést nepříjemnosti. Pravděpodobnost financování jeho výzkumu se rapidně sníží. To je to zkorumpování vědy, o kterém hovoří Clauser.

Vážení, všiml jsem si nedávno zvláštní symbiózy. Zatímco Čína začíná lovit mozky na Západě, některé mozky na Západě vymýšlejí, jak jí lov usnadnit. Greta Thunberg a její řídící mozky v Evropské unii v zásadě vyhrály. A já doufám, že jenom bitvu, nikoli však válku.

Čekají nás eurovolby. Obdobně jako loni na sněmu, upozorňuji i letos předběžně opatrnicky naše budoucí europoslance, aby se naočkovali proti bruselóze. Ta, jak známo, způsobuje politickou sterilitu u velkých zvířat. Sami sobě položte otázku: co udělala EU za dvacet let našeho členství dobře? Myslím, že těch pozitivních počinů je velmi málo. Naši naočkovaní europoslanci se mohou pokusit to změnit. Konkrétně v energetice mohou prosazovat následující. Postavit se proti zákazu spalovacích motorů samozřejmě, prosazovat jadernou energetiku, bránit nesmyslným regulacím v rámci Green Dealu, neodstupovat od Energetické charty chránící investice do energetiky. Dle zdravého rozumu budou jistě konat i v jiných oblastech a já věřím, že z žádného našeho europoslance se nestane politický EUnuch. Děkuji za pozornost.

Oblíbené štítky

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31