Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

TZ: Z republikového sněmu Svobodných

TZ: Z republikového sněmu Svobodných

Tisková zpráva, Praha, 21. 11. 2020

V sobotu 21. listopadu 2020 se konal v Golčově Jeníkově Republikový sněm Svobodných. Na sněmu vystoupili mimo jiné zajímaví hosté. O podrobnostech budeme informovat po skončení sněmu, který letos není plánovaně.

Sněm se mohl při zachování hygienických standardů konat prezenční formou, neboť se na něj vztahovala jedna z výjimek v COVIDových opatřeních (usnesení vlády ČR č. 1021, ze dne 12. října 2020 – článek I. Odst. 1. písm. b)). Členům, kteří se nemohli sněmu účastnit prezenčně, bylo umožněno hlasování i sledování na dálku přes Skype.

Na sněmu dále vystoupili představitelé vedení strany: Mgr. Libor Vondráček – předseda strany. Místopředsedové strany – Jan Dočekal, Mgr. Luboš Zálom, Ing. Alois Sečkár.

V úvodu vystoupil předseda Svobodných, Libor Vondráček, který všechny na sněmu uvítal, sněm oficiálně zahájil a představil program sněmu:

  1. Zprávy předkládané sněmu: Výroční zpráva předsedy za rok 2019, Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019, Výroční zpráva Kontrolní komise za rok 2019 a Výroční zpráva Rozhodčí komise za rok 2019. (všechny zprávy se schválily či byly vzaty na vědomí).
  2. Příspěvky hostů – politici i (ne)politici.
  3. Politická rozprava.
  4. Projevy kandidátů na členy Republikového výboru.
  5. Návrhy na změnu Stanov.
  6. Podněty a připomínky.

EDIT:

Kromě vedení strany a hostů promluvili mnozí zastupitelé Svobodných i představitel v nejvyšší volené veřejné funkci. Po něm pak také pražský krajských předseda a zastupitel pražského magistrátu i Prahy 3  Tomáš Štampach, který poodkryl něco málo ze zákulisí pražské politiky: „Ze zákulisí vím, že ani ostatní strany stále nemají zcela jasno, jakou cestou chtějí vydat k příští sněmovním volbám. Proto si myslím, že musíme být připraveni na vše a v tuhle chvíli bychom ještě neměli brát některé veřejně prezentované informace jako definitivní. Dělat nějaké závazné závěry z tohoto sněmu mi proto dnes nepřijde praktické. Přestože dnes nechci nijak zavazovat vedení, jsem moc rád, že jsme se tu dnes mohli sejít a navzájem si přiblížit naše pohled na věc.“

U pultu se postupně vystřídalo přes dvacet řečníků a v závěru sněmu došlo i ke písemnému návrhu, který by zavazoval Republikové předsednictvo k dalším konkrétním krokům. I díky zopakování slov Tomáše Štampacha k tomu však formálně nedošlo a předsednictvo na sebe pouze samo, ústy Libora Vondráčka, přijalo závazek zjistit podrobnějším způsobem preference členů k jednotlivým variantám v rámci dalšího postupu.

Ten závěrem dodal: „Jsem rád, že jsme se tu dnes sešli a dali jsme našim členům možnost maximální měrou využít svých členských práv. To je podstatné zvlášť v době, kdy některé jiné parlamentní strany toto svým členům neumožňují. Těm, kdo to neví připomínám, že jedině Republikový sněm má možnost např. odvolat vedení strany či měnit naše stanovy.

Přestože kromě změn stanov Republikový sněm nakonec neodkázal do elektronického hlasování žádný konkrétní návrh, poptávka po „průzkumu veřejného mínění mezi členy“ jsem cítil. Z projevů našich členů byla patrná i výzva k hledání dalších subjektů či jednotlivců, se kterými by Svobodní mohli hlasitěji hájit práva našich voličů a sympatizantů, abychom v budoucnu trápení lidí mohli řešit mnohem efektivněji než dnes. Tuto poptávku nechci přehlížet či zahlušit, a proto dojde k realizaci takové „ankety“ i vytyčení prioritních hranic, za které se zavážeme v rámci vyjednávání nezajít. Konkrétnější v tomto směru bude už jednání Republikového výboru v prosinci.

Hlad po anketě byl vytvořen podle mého názoru i tím, že jsme si díky dnešnímu sněmu mohli vyslechnout mnoho zajímavých projevů, které směřovali zejména k naší činnosti ven a o té méně jsme se zabývali interními problémy, což je nadějný posun oproti minulosti. Za všechny příspěvky děkuji. Jsem také rád, že na sněm dorazil i čerstvě zvolený senátor Jaroslav Chalupský. Členové měli možnost mu osobně pogratulovat a poděkovat za jeho dosavadní působení. Vzhledem k době, kdy proběhly volby, totiž nebylo osobní setkání většího množství členů i s naším senátorem možné dříve. Jeho čerstvé zkušenosti ze Senátu a pohled na další směřování strany, si tak mohli někteří vyslechnout dnes vůbec poprvé.

Uskutečnění dnešního sněmu je myslím velmi důležitý vzkaz pro veřejnost, že se věci mohou vracet do normálu. Přestože máme velmi demokratické stanovy, tak se nám i v této době podařilo práva našich členů nijak nezkrátit, a to je myslím ten nejlepší důkaz, že i k jejich právům a svobodám chceme přistupovat podobně citlivě.“

Po stažení návrhu a veřejném příslibu uskutečnění ankety už promluvilo jen několik členů a jednání nakonec skončilo před 19. hodinou.

PhDr. Marek Hejduk, LL. M., MBA
tiskový mluvčí Svobodných

Místopředseda Alois Sečkár
Republikové předsednictvo (Alois Sečkár, Luboš Zálom, Jan Dočekal, Libor Vondráček)
Republikové předsednictvo (Alois Sečkár, Luboš Zálom, Jan Dočekal, Libor Vondráček)
Republikový sněm

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Nejnovější video

Politická rozprava: Pavel Strunz o účelovém používání předběžné opatrnosti

Proslov z Republikového sněmu, 11. 11. 2023.

PŘEPIS PROJEVU

Vážení spolustraníci, vážené spolustranice, milí hosté a samozřejmě, milé hostesky,

pohovořím o předběžné opatrnosti.

Jsem-li předběžně opatrný, nedopustím masovou imigraci ze zemí s jinými kulturními vzorci. Protože vím, že se mi to může vymstít v časovém horizontu jedné generace. Jsem-li předběžně opatrný, nezanedbávám armádu, časová konstanta vybudování armády je deset let, geopolitická situace se však může změnit za kratší dobu. Ještě v roce 2009 v Praze podepisovali Obama a Medvěděv redukci jaderných zbraní, necelých pět let poté Rusko anektovalo Krym. Jsem-li předběžně opatrný, nezakážu si zákonem dva ze tří stabilních zdrojů energie, uhlí a jadernou energetiku, což se vbrzku projeví na energetické bezpečnosti.

Po těchto příkladech oprávněné předběžné opatrnosti považte, co se děje u našich, stále ještě bohatých, sousedů v Německu. V několika politikách, migrace, armáda, jaderná energetika, Německo aplikovalo předběžnou neopatrnost. To má své důsledky. Slabou armádu v turbulentních časech, kriminalita roste, imigranti se zhusta neztotožňují s německým státem, vysoké ceny energií vyhání firmy z Německa, konkurenceschopnost upadá. Proto je těžko pochopitelné, že takto předběžně neopatrné Německo naopak bylo a je předběžně přeopatrnělé stran globálního oteplování, které hypoteticky může mít důsledky až za několik generací. Tedy dlouho po dokonaných důsledcích masové imigrace, zanedbávání armády, odklonu od jádra a uhlí. Německo převzalo paniku Grety Thunberg a stalo se motorem doktríny Green Deal.

Protože se Německo osvědčilo v několika ohledech jako odstrašující příklad, neměla by se Česká republika u něj inspirovat bez mimořádné obezřetnosti. Bohužel je však z některých prohlášení zřejmé, že česká vláda se na toto Německo hodlá čím dál víc orientovat. Hodlá například opakovat některé jeho energetické chyby. Odstoupení od uhlí, masovou podporu obnovitelných zdrojů, ale i zákaz spalovacích motorů. Ministr průmyslu potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033, zároveň Petr Fiala protlačuje nestabilní a obtížně regulovatelné obnovitelné zdroje energie bez vyřešení ukládání přebytků.

To si vyžádá paradoxní doplnění energetiky o zdroje spalující zahraniční fosilní palivo, zemní plyn, tedy nyní LNG, i z nestabilního Blízkého Východu, ale i oklikou z Ruska, za vyšší sazby než dříve, samozřejmě. Pokud se tak stane, bude to za cenu ztráty konkurenceschopnosti, za cenu, že se staneme hlubokým dovozcem elektřiny, což též nepřispěje k energetické bezpečnosti. Bude to za cenu obrovských regulací připomínajících socialistické plánované hospodářství, tzn. neférové podmínky a naprosté pokřivení trhu.

Naše vláda přestává být předběžně obezřetná v krátko a střednědobém horizontu.  Používá pouze Green Deal, a přitom se tak děje za situace, kdy větší světoví producenti skleníkových plynů, než je Evropská unie, si konkurenceschopnost takovouto doktrínou nepodkopávají.

Zároveň o správnosti premis antropogenního globálního oteplování pochybují i významní vědci, jedním z nich je kvantový fyzik John Clauser, nositel Nobelovy ceny za fyziku roku 2022. Ten letos podepsal petici proti klimatickému alarmismu. Kolega Clauser říká: „Populární narativ o změně klimatu odráží nebezpečné zkorumpování vědy. Chybná klimatická věda metastázovala do masivní šokové novinářské pseudovědy. Žádná skutečná klimatická krize neexistuje, existuje však krize energetická.“ Takové prohlášení chce odvahu. Nepapouškovat mantry jako dekarbonizace či klimaticky neutrální společnost může dnes vědcovi přinést nepříjemnosti. Pravděpodobnost financování jeho výzkumu se rapidně sníží. To je to zkorumpování vědy, o kterém hovoří Clauser.

Vážení, všiml jsem si nedávno zvláštní symbiózy. Zatímco Čína začíná lovit mozky na Západě, některé mozky na Západě vymýšlejí, jak jí lov usnadnit. Greta Thunberg a její řídící mozky v Evropské unii v zásadě vyhrály. A já doufám, že jenom bitvu, nikoli však válku.

Čekají nás eurovolby. Obdobně jako loni na sněmu, upozorňuji i letos předběžně opatrnicky naše budoucí europoslance, aby se naočkovali proti bruselóze. Ta, jak známo, způsobuje politickou sterilitu u velkých zvířat. Sami sobě položte otázku: co udělala EU za dvacet let našeho členství dobře? Myslím, že těch pozitivních počinů je velmi málo. Naši naočkovaní europoslanci se mohou pokusit to změnit. Konkrétně v energetice mohou prosazovat následující. Postavit se proti zákazu spalovacích motorů samozřejmě, prosazovat jadernou energetiku, bránit nesmyslným regulacím v rámci Green Dealu, neodstupovat od Energetické charty chránící investice do energetiky. Dle zdravého rozumu budou jistě konat i v jiných oblastech a já věřím, že z žádného našeho europoslance se nestane politický EUnuch. Děkuji za pozornost.

Oblíbené štítky

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31