Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Představujeme naše kandidáty – Mgr. Jiří Strachota, CSc.

Představujeme naše kandidáty – Mgr. Jiří Strachota, CSc.

Narodil jsem se v Kolíně, ale mým krajem je Vysočina, kraj předků. V roce 1970 jsem promoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK, měl jsem místo asistenta na FJFI a pozvání z University Toronto na stipendium PhD, které mi překazila „normalizace“. Po vojně mě fakulta vyslala do Spojeného ústavu jaderných výzkumů Dubna, SSSR. Pracoval jsem v experimentech na urychlovačích v Dubně, Serpuchově, CERNu. Vrátil jsem se v roce 1985 a stal se technickým koordinátorem československých fyziků pro mezinárodní experiment H1 na urychlovači HERA v DESY Hamburg. Byl jsem prvním „východním“ členem výkonného výboru H1 a náš úspěch pomohl rychlému přijetí ČR do CERNu. Roku 1994 jsem přešel do průmyslu. V ČEZu jsem vedl projektový tým Emisní monitoring pro kontinuální měření emisí škodlivin z uhelných elektráren, potom průmyslovou informatiku v Cementárně Čížkovice. V roce 1999 jsem založil IND, s.r.o. (Informace Doopravdy), s kterou spolupracuji dosud (prodal jsem ji 2013). Věrný volič ODS až do Lisabonu, od roku 2009 člen Svobodných, nyní předseda krajského sdružení Vysočina.
Letos jsme měli zlatou svatbu, máme dospělé děti a mladá vnoučata. Kromě nich miluji hory, přírodu, lyže, mým koníčkem je poznání, mám rád sborový zpěv.

Proč kandiduji

Nabídku řídit projektový tým Emisní monitoring v ČEZ r. 1994 jsem přijal jako výzvu zkřížit životní zkušenosti s exaktními metodami fyziky a nové zkušenosti z praktického života společnosti. Z následujícího čtvrtstoletí nových zkušeností jsem vytěžil návrh 5 průhledných zákonů na zásadní zkrocení naší zdivočelé legislativy v duchu principu minimální akce. To je ten fyzikální princip, kterým se řídí známý vesmír a který se hlasováním nedá zrušit. Chci získat podporu občanů k prosazení těchto zákonů – abychom v ČR žili ještě šťastněji a ukázali cestu ostatním.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Mgr. Jiří Strachota

Mgr. Jiří Strachota

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31