Šoška: Další pochybná smlouva a možné překročení pravomoci starostkou

Šoška: Další pochybná smlouva a možné překročení pravomoci starostkou

V rámci materiálů poskytnutých paní starostkou zastupitelům před II. jednáním Zastupitelstva obce Ladná nám byla poskytnuta také objednávka na zpracování úvěrové smlouvy.

Úvodem upřesním o co jde. Obec má, jak většina z vás ví, stavět ČOV a kanalizaci. Pochopitelně není možné takto zásadní projekt zhotovit pouze ze současného rozpočtu obce. Proto vznikl přirozený konsenzus na žádosti o úvěr, který by vedle vlastních zdrojů a dotace měl zafinancovat nákladný projekt.

Plán přijít s návrhem o konkrétní úvěr předložila starostka již na „pracovním setkání“ po prvním zasedání zastupitelstva. Tázala se všech členů zastupitelstva, k jaké lhůtě splácení by se spíše přiklonili, aby měla představu o mantinelech při vyjednávání s bankami. Mimo jiné nám sdělila, že již předem komunikovala s Komerční bankou a představila, jaké banka nastínila obci podmínky splácení a úroků. Vše proběhlo zcela nezávazně, ostatně zákon nepovoluje jakékoliv závazné rozhodnutí mimo oficiální zasedání zastupitelstva.

Nyní mám ale v emailové schránce doručenou objednávku na zprostředkování úvěrové smlouvy, a to podepsanou starostkou s razítkem a datem 7. 11. 2018. Domnívám se tedy, že starostka překročila pravomoc, jelikož závazně podepsala objednávku, ke které neměla souhlasné usnesení zastupitelstva tak, jak nařizuje zákon. Zároveň toto není smlouva o úvěru, ale o zprostředkování úvěrové smlouvy, což znamená, že uzavíráme smlouvu s firmou, která nám má úvěr zajistit. Ke všemu za zprostředkování si firma účtuje odměnu 225.000,- bez DPH. Máme tedy zaplatit čtvrt milionu korun firmě, která zajistí úvěr, když máme uvolněnou starostku obce, která za svoji činnost pobírá plat bezmála 50.000,-? Připomeňme si, že sama hlasovala proti návrhu Kamila Štolla, aby byl dlouhodobě uvolněn i místostarosta obce, jelikož to prý není třeba. Pokud se situace nevysvětlí a potvrdí se, že starostka obce uzavřela objednávku neoprávněně, tak učiním v této věci další kroky se součinností s orgány činnými v trestním řízení.

Přejdu nyní fakt o pochybném vyhotovení objednávky a poukážu na další věc. Objednávka přímo říká: „Objednáváme u Vás zprostředkování úvěrové smlouvy u Komerční banky, výše úvěru 30 mil. Kč, splatnost 10 let, za provizi 225 000,- bez DPH.“ Ovšem déle se dočteme, že služba zahrnuje také poptání minimálně tří bank. Proč a jak má firma poptávat další banky, když definujeme instituci, u které úvěr chceme. Dle mého názoru se jedná v pořadí o další nekvalitní smlouvu vyhotovenou obcí.

Shrnu situaci následovně. Starostka bez informování a hlasování zastupitelstva pravděpodobně objednala služby u firmy, o které se ani nezmínila, ačkoliv dříve představila nabídku téže banky, kterou má firma poptávat. Domnívám se, že uvolněný starosta obce by měl být schopen sám navštívit tři bankovní instituce a úvěr dojednat.

Závěrem bych rád dodal, že budu v další důsledné kontrole vedení radnice pokračovat tak, jak jsem slíbil voličům před komunálními volbami. Dovolím si také apelovat na vás, milí sousedé, prosím přijďte na zasedání zastupitelstva a podpořte nás. Sami to nezvládneme a jedná se především o prostředky, které obec získává prostřednictvím daní, které všichni platíme. Dodávám, že se budu snažit dále

prosadit coby člen kontrolního výboru, ačkoliv chápu, že pro současné vedení je pohodlnější na sílu prohlasovat vlastní kandidáti, kteří zaručí pohodlný výkon mandátu, bez zbytečných kontrol.

 

Marek Šoška

zastupitel obce Ladná, předseda Svobodných v Jihomoravském kraji

 

osobní web

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Alois Sečkár

Alois Sečkár

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31