Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Pokorný: Vyrovnaný rozpočet je samozřejmostí

Pokorný: Vyrovnaný rozpočet je samozřejmostí

Ze zkušenosti dobře víme, kam vede život na dluh a jak těžké je dostat se z dluhové spirály. V každé z našich domácností je vyrovnaný rozpočet samozřejmostí. Proto je zarážející, že se naši zastupitelé v parlamentu, v krajích nebo v obcích chovají často přesně obráceně.

Poslední roky se máme poměrně dobře, zažíváme období prosperity, kdy se daří ekonomice a nezaměstnanost je historicky na minimu. Kdy jindy bychom měli napravovat lehkovážné prohřešky z minulosti a začít alespoň částečně splácet naše dluhy? Úroky z nich tvoří jednu z největších výdajových položek státního rozpočtu. Kdyby v minulosti hospodařil stát rozumně, mohly by být daně a rozpočet každoročně o několik desítek miliard korun nižší. Svobodní prosazují ústavní zákon o rozpočtové kázni, který by ztěžoval vládám přijímat deficitní rozpočet. Takový ústavní zákon by vládu zavazoval předkládat státní rozpočet s vyrovnanými příjmy a výdaji a ten deficitní by bylo možné přijmout jen ústavní třípětinovou většinou.

A stejně k hospodaření přistupujeme i na komunální úrovní. Když jsme na zastupitelstvu sestavovali rozpočet na letošní rok, museli jsme vyjít ze zděděného návrhu bývalé koalice, který byl výrazně schodkový. Zadlužit Brno dalšími několika sty miliony naštěstí nepřipadalo v úvahu, a tak jsme začali škrtat.  Odbor dopravy měl požadavek na navýšení rozpočtu údržby komunikací ze současných dvou set na tři sta milionů. My jsme jim přidali „pouze“ osmnáct milionů. Na opravy lokálních komunikací jsme místo navrhovaných třiceti dvou milionů přidali milionů pět. Opravili jsme původní návrh čerpání dotací v roce 2019. Snížili jsme rozpočty na zbytečně nadhodnocené projekty a podobně. Také jsme se rozhodli využít část rezerv na financování strategických projektů a dalších investičních akcí. Ve výsledku budeme stavět poměrně hodně, rozpočet jsme navýšili kde to bylo možné, ale vše v rozumné míře, aby si město nemuselo nikde půjčovat.

Jsem rád, že jsme k plánování našich financí přistoupili zodpovědně a navrhli jsme příjmy a výdaje ve stejné výši. Jako zastupitel města Brna bych jinak nemohl, při současném hospodářském růstu, pro návrh zvednout ruku. Obce, kraje ani stát nemají žít dlouhodobě na dluh, stejně jako si to nemůžeme dovolit my u sebe doma. Při troše štěstí tento trend udržíme a příště přijdeme s rozpočtem mírně přebytkovým.

 

David Pokorný,

člen Republikového výboru Svobodných, zastupitel města Brna

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Alois Sečkár

Alois Sečkár

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31