„Jako politik a člen Svobodných, jakož i křesťan a kato…

„Jako politik a člen Svobodných, jakož i křesťan a kato…

„Jako politik a člen Svobodných, jakož i křesťan a katolík jsem zděšen snahou kriminalizovat kněze za obsah jeho kázání, byť s jeho obsahem nutně nemusím souhlasit. […] Dnešní doba obecně přináší nárůst snah kriminalizovat a umlčovat nepohodlné či odlišné názory. S velikou nelibostí vnímám přehlížení svobody slova a její potlačování ve jménu „správných informací“, potlačení tzv. „hejtování“ a „falešných zpráv“. Svobodu projevu považuji za naprosto zásadní předpoklad svobody jednotlivce,“ říká Jan Děd, jihočeský člen Republikového výboru Svobodných.
Link: https://svobodni.cz/clanky/ded-nejen-mons-petr-pitha-ma-pravo-vyjadrovat-svuj-nazor/

Děd: (Nejen) Mons. Petr Piťha má právo vyjadřovat svůj názor - Svobodní

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31