Vít Mareček: My čekali jaro – a zatím přišel mráz

Vít Mareček: My čekali jaro – a zatím přišel mráz

Kolegové, dámy a pánové, dneska ráno, když jsem se zúčastnil ranního hlášení lékařů po nedělní 24 hodinové těžké službě na interně v chebské nemocnici, jsem si proklatě uvědomil, že stojíme na skutečné kritické křižovatce našich životů. Stejně jako naši rodičové a prarodičové před 82 roky. A proč? Pan primář a paní vrchní sestra (sice nedobrovolně, bez jakéhokoliv nadšení, avšak přesto formálně správně) nás informovali o rozhodnutí vedení nemocnice utestovat a uočkovat zdravotníky k smrti. A já bloud jsem si bláhově chvíli myslel, že Vláda ČR, vč. parlamentní opozice, ty zdravotníky prý potřebují.

Je zajímavé, že se ani dneska, nikdo zatím neodvážil zeptat se mě na tuto choulostivou věc osobně přímo, tj. zdali jsem již očkovaný. Asi zapomněli či co. Pokud by tak učinili již dnes, odpověděl bych jim tak, jak jim jasně odpovím nejpozději zítra či během tohoto týdne. Nejdříve se tazatele (primáře či ředitele nemocnice) zeptám, zdali chtějí mou odpověď znát neoficiálně, nebo oficiálně. Pokud neoficiálně, tak po pravdě jim odpovím, že jsem již více než rok očkován opakovaně i proti této infekci. Samozřejmě, že přirozenou cestou. Mám v pořádku nejen buněčnou imunitu, ale dokonce mám vytvořené (a opakovaně dovytvářené) protilátky. Inu ve zdravém těle zdravý duch.

Pokud se ale zeptají oficiálně, tak se jich s neskrývaným údivem otážu, zdali jsou si skutečně vědomi, jaký je rozdíl mezi očkováním povinným a dobrovolným? Pokud to nebude stačit, tak se jich zeptám, co ve skutečnosti ví o laboratorních testech a interpretaci těchto testů – antigenních i PCR. Vůbec nepochybuji o tom, že tak zkušený pan primář chebské interny si je moc dobře vědom, že se jedná o naprostou medicínskou pitomost, která by se nejen neměla, ale ani nesmí na zdravých lidech provádět. Jo, jo, nastal nevratný čas lámání charakterů všech lidí v naší zemi. No a nakonec, pokud se bude pan ředitel nemocnice tvářit více než nechápavě, tak dáme řeč o tom právním státě, o zákonech stále ještě platných v naší zemi, jakož i dalších právních normách.

Jak to asi dopadne? Nejspíše tak, že když jsem před dvěma týdny přišel do chebské nemocnice pomáhat zdejším lékařům svobodně a dobrovolně – tak že i stejným způsobem odejdu. Bo nedělám si žádných ilusí, že by to v jiných nemocnicích v naší zemi probíhalo diametrálně jiným způsobem. To není v žádném případě o Chebu, to je o našem Chlebu. Jaká marnost. Drtivá většina zkušených a vzdělaných lékařů moc dobře ví o jak velké medicínské Šméčko se jedná.

Závěrem něco pro „hořké pousmání“. Čím více se testuje, tím více máme pozitivních výsledků, že? Takže ode dneška budou posíláni do karantény (na 14 dnů!) všichni pozitivně „ošpejlovaní“ lékaři a sestry a ošetřovatelky a sanitáři. Ještě prosím někdo soudný tady pochybuje, že se nejedná o záměr?

MUDr. Vít Mareček, příznivec Svobodných

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31