Václavská výzva

Václavská výzva

Dnes, v památný den výročí založení prvního demokratického státu na našem území, k jehož odkazu se hrdě hlásí, sešli se zde, na místě, které se pro náš národ stalo opakovaně symbolem touhy a víry ve svobodu a demokracii, zástupci pravicových politických stran a organizací hájících zájmy soukromníků, podnikatelů, živnostníků a soukromých zemědělců, aby vyjádřili své znepokojení nad politickým směřováním České republiky.

Přes všechny problémy a zmatky, po uplynulých pětadvacet let náš národ prožívá nejlepší éru svých dějin. Éru, v níž nám bylo dopřáno nevídané míry svobod, prosperity, míru a bezpečí. Spolu s nabytím těchto hodnot, paradoxně, však započala tu pozvolná, tu rychlejší jejich eroze, kterou si dlouho mnozí z nás neuvědomovali. Dnes, pod vládou koalice socialistů a hnutí reprezentujícího zájmy jedné z nejvlivnějších podnikatelských skupin vlastněné místopředsedou této vlády, destrukce svobody, soukromí a volného tržního prostředí dosahuje svého vrcholu. Rozpínavost státu již dávno přesáhla únosnou mez, a zásahů do každodenního života občanů neustále přibývá. Regulatorní apetit vládních představitelů a ministerských úředníků roste s každým dalším právním předpisem. Plošný státní direktivismus se stal samozřejmým řešením všech negativních společenských jevů. Značná část společnosti jako by s tímto směřováním byla smířená a chová se odevzdaně. My, zástupci všech aktivních, odpovědných, podnikavých a pracovitých občanů České republiky však tento vývoj odmítáme, a proto:

Vyzýváme vládu České republiky, aby revidovala své programové cíle, opustila plány na zavedení nových nástrojů regulace, kontroly a represe podnikavých a iniciativních občanů, jejichž činorodost je podhoubím naší ekonomiky a prosperity. Vyzýváme vládu, aby zastavila růst výdajů na státní aparát, nenavyšovala počet státních zaměstnanců, snížila úroveň administrativní zátěže, byrokracie a zásahů do soukromí občanů. Vyzýváme vládu, aby liberalizovala tržní prostředí, zjednodušila daňový systém a snížila daně, aby snížila míru přerozdělování a výši státního zadlužení.

Vyzýváme všechny zákonodárce, senátory a poslance Parlamentu České republiky, aby využili všech svých pravomocí k odmítnutí zákonných norem, jejichž důsledkem by bylo další omezení svobody našich občanů a které by představovaly neúměrný a neopodstatněný zásah do jejich soukromí, do zóny, v níž je vstup státu zakázán. Vyzýváme všechny členy parlamentu, aby naopak činili takové kroky, které povedou ke zjednodušení našeho právního řádu, vyloučení legislativních duplicit a zrušení nadbytečných zákazů, omezení a sankcí.

Vyzýváme všechny spoluobčany k aktivní účasti na projevech odporu vůči aktuálnímu vývoji směřujícímu k vybudování silného všemocného státu, státu všeobecné kontroly a bezbřehé šikany. Vyzýváme všechny pracovité, aktivní a odpovědné občany ČR k projevu občanské nespokojenosti ve vztahu k současné vládní politice, jejímž cílem je zničit poslední zbytky podnikatelských svobod, malé a střední podnikatele a střední třídu jako takovou. Vyzýváme všechny slušné a poctivé spoluobčany, aby se postavili proti politice, jejímž cílem je bobtnání sociálního systému a růst obřích firem provázaných se státem  na úkor soukromníků a živnostníků.

Chceme jednoznačně deklarovat, že jsme připraveni využít všech zákonných možností k tomu, abychom zamezili dalšímu budování přeregulovaného státu  opřeného o podporu odborů a oligarchických struktur. Jsme připraveni spojit své síly se všemi, kteří se chtějí postavit na stranu ochrany soukromí, svobody podnikání a dalších aktivit, tradičních liberálně-konzervativních hodnot a politiky zadržování státu a státní byrokracie.

 

Praha, Václavské náměstí 28.10 2015

 

Strana svobodných občanů                                                       Strana soukromníků České republiky

Ing. Petr Mach PhD. – předseda                                                    Petr Bajer – předseda

Radim Smetka – místopředseda                                                   Rudolf Baránek – 1. místopředseda

Ing. Karel Zvára – místopředseda                                                  Bedřich Danda – místopředseda    

RNDr. Jiří Payne – místopředseda                                                 Petr Thaisz – místopředseda

 

Asociace podnikatelů a managerů ČR                                        Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR

Radomil Bábek – předseda                                                             Bedřich Danda  – předseda

 

Asociace soukromého zemědělství ČR

Ing. Josef Stehlík – předseda

 

Václavská výzva byla přijata na demonstraci Za svobodné podnikání v Praze dne 28. října 2015.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31