Strachota: Úřední poezie: oxymóron formuláře s pokyny

Strachota: Úřední poezie: oxymóron formuláře s pokyny

Cestou tam jsem měl divný pocit. Pak jsem si to uvědomil: dnes je státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii – copak nejsou naše vlajky alespoň na školách, školkách a jiných veřejných budovách? Tak jsem si je dobře prohlédl na zpáteční cestě. Vskutku nic. Jednu českou vlajku jsem šťastně našel, protože ji na garáži našeho společenství vlastníků vyvěšuji sám. V dané konkurenci vypadá docela hezky, ne?

Také jste dnes nějakou viděli? Napříště se domluvím s vlastníky prázdných stožárů u škol, zda bych tam na státní svátek nemohl vyvěsit vlajky já. Protože doufám, že problém není v tom, že by se naši občané za svou vlajku nebo za dnešní svátek styděli. Nejspíš jen nejsou lidi. Nebo peníze na vlajky. Ale já čas i peníze najdu, protože mám radost, že po 40 letech reálného socialismu k nám svoboda a demokracie přišly, a chci, aby s vymíráním pamětníků nevymizel význam té události. Tehdy jsem za významné pokládal, že bratrské země v šiku i s Cimrmanovým národem slepou uličku socialismu prozkoumaly důkladně a naše „Pozor přátelé, tudy cesta nevede“, pochopil celý svět. Že těch 40 roků našeho experimentálního života přineslo poučení všem.

Dnes vím, že jsem se mýlil. Myšlenka ráje na zemi dosaženého zničením kapitalismu s jeho majetkovými nerovnostmi žije dál – již několikáté století. Prý se podaří nastolit všeobecnou rovnost rozdělením (a spotřebováním) plodů lidské produktivity, kterou kapitál umožnil. Jen se k jejímu uskutečňování v minulosti dostali nesprávní lidé. (To sovětští i naší vůdci od roku 1917 zjišťovali každých 5 roků.)

Takže vyvěšená česká vlajka mi nejen připomíná získanou svobodu a demokracii v roce 1989 a životy studentů položené pro ni o šedesát let dříve. Chci, aby se stala obyčejem, který přetrvá v době, kdy už si nebude pamatovat nikdo, co se tehdy stalo, a proč ta vlajka vlaje. Ještě raději bych byl, kdybychom dokázali kapitalismus, svobodu a demokracii uhájit alespoň v naší zemi, která má k historii socialismu bližší vztah než sousedé na západ od nás. A ta naše vlajka je fakt hezká, pohled na ni pomáhá :).

 

Jiří Strachota
člen Republikového výboru Svobodných

 

Zdroj: vyšlo na blogu autora

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

 

Dopisy magistrát: Povolení vlajky

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Mgr. Jiří Strachota

Mgr. Jiří Strachota

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31